Start-upul românesc Footprints AI își con­solidează prezența internațională, pre­gătindu-și acum extinderea în SUA, ță­rile din Golful Persic și Asia de Sud-Est

Senica Micu 18/05/2023 | 10:27 Companii
Start-upul românesc Footprints AI își con­solidează prezența internațională, pre­gătindu-și acum extinderea în SUA, ță­rile din Golful Persic și Asia de Sud-Est

Selectată de curând în programele a două dintre cele mai mari acceleratoare de business din lume, Plug and Play (SUA) și Particle X (Hong Kong), compania româ­neas­că Footprints AI, ce oferă singura so­luție software din piața locală care face le­gătura dintre comportamentul de cum­părare off­line și profilul online al consumatorilor, se pregătește pentru scalarea glo­bală.

Selecția se aliniază strategiei de pre­zență în trei regiuni-cheie pentru planurile de expansiune: SUA, regiunea Golfului, Asia de Sud-Est. Aceste regiuni sunt zonele cu cea mai mare efervescență pentru piața-țintă: retail media. (…) Pe de altă parte, se­­­lecția ne validează strategia și ne oferă «ca­pete de pod» pentru planurile de expansiune pe care le definisem anul trecut“, detaliază Dan Marc, fondator și chief exe­cu­tive officer (CEO) Footprints AI.

Antreprenorul punctează și faptul că, în acele zone, bugetele cheltuite de branduri pentru retail media (advertising digital care ajunge la audiența-țintă în funcție de consumul și comportamentul din retail) sunt cele mai mari, iar apetitul retailerilor de a genera profituri din acest tip de servi­ciu adiacent (retail media) este major. În prezent, soluția Footprints AI este folosită deja de retaileri mari din România și din alte țări.

O piață nouă pentru Footprints AI

Compania Footprints AI – care operează astăzi una dintre cele mai avansate platforme de retail media – a fost înființată în octombrie 2017, cu scopul de a le facilita companiilor din retailul fizic accesul la „o platformă de captare, înțelegere și predicție a comportamentului consumatorilor în spațiile fizice de retail“, astfel încât acestea să poată segmenta și ținti pu­bli­cul în funcție de acest comportament, într-un context de omnichannel.

„Acest domeniu poartă acum denumi­rea de «retail media». Este o piață care nu exista în 2017 așa cum există și este defi­nită acum. Până în prezent am investit 2,5 milioane de euro“, subliniază Dan Marc. Practic, Footprints AI este o soluție software care face legătura dintre comportamentul de cumpărare offline și profilul online al consumatorilor, oferind branduri­lor posibilitatea de a livra mesaje publicitare către audiențe, pe baza comportamentului prezis de cumpărare din offline.

În urmă cu două săptămâni, după ce a anunțat că a fost selectată în cele două acceleratoare de business, Footprints AI și-a reiterat intențiile de extindere internațio­nală pe care le avea încă de anul trecut, când între obiectivele sale se aflau nu doar țări din Uniunea Europeană, ci și de pe alte continente.

O scalare globală

„Programele de dezvoltare de business în care suntem in­cluși acum ne permit să accesăm mai ra­pid și sigur piețele pe care ne-am propus să ne extindem. Participarea în două dintre cele mai mari acceleratoare ne facili­tează, simultan, expunerea la potențiali in­vestitori și clienți care fac deja parte din ecosistemele Plug and Play și Particle X și ne va ajuta, atât din punctul de vedere al scalabilității businessului, cât și al opti­mizării strategiei de go to market, cu un knowledge mai bun de pe piețele-țintă. Ne pregătim pentru scalarea globală“, explică Dan Marc.

Plug and Play conectează peste 50.000 de start-upuri, aproximativ 500 de cor­po­rații din întreaga lume și sute de firme de venture capital și universități. În acest caz, Footprints AI va trece printr-un program de accelerare, alături de alte 145 de companii din 16 țări.

La rândul său, și Particle X este axat pe creșterea start-upurilor din tehnologie, ajutându-le să profite de opor­tu­nitățile de business din Asia, Footprints AI fiind selectată în programul Particle X Urbantech Global Challenge.

Compania românească s-a înscris în cele două acceleratoare în luna octombrie a anului trecut. Programele de accelerare durează trei luni și presupun o serie de în­tâlniri, cele mai multe față în față, cu investitori, cu potențiali clienți și cu parteneri strategici pentru piețele-țintă.

Colaborarea cu ambele programe va continua și după cele trei luni, fără un termen-limită, mai ales în cazul unor decizii viitoare de investiții.

În 2023, Footprints AI a bugetat investiții de peste un milion de euro pentru dezvol­tare și, în plus, se pregătește pentru deschiderea celei de-a doua runde de finan­țare, în vară. Prima rundă de finanțare (de la opt investitori români), prin care a atras 500.000 de euro, s-a încheiat la finalul lui 2022. Acum, această etapă de investiții se concentrează pe automatizarea inteligentă, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), ce poate fi implementată la scară largă, însă cu relevanță la nivelul fiecărui magazin, centru comercial sau mall în parte.

De altfel, în luna martie 2023, investitorii în serie Sandu Băbășan și Sergiu Băbășan (care sunt totodată acționari în Footprints AI) și-au anunțat exitul din businessul Nooka Space, prima rețea de birouri inteligente de proximitate din lume, urmând să se concentreze pe dezvoltarea a două pro­iecte bazate pe inteligență artificială.

Unul este chiar Footprints AI, iar al doilea, TINIA (o soluție bazată pe AI și blockchain, ce își propune să descentralizeze distribuția de energie solară, asigurând costuri mai mici pentru energia utilizată, concomitent cu re­­ducerea consumului de energie).

„În 2023 estimează că vor atrage finan­țări pentru dezvoltare de peste 7 milioane de euro în companiile în care sunt acțio­nari, cu focus pe Footprints AI și TINIA“, potrivit unui comunicat de presă. „Exit-ul din Nooka Space ne permite să ne dedicăm toate eforturile creșterii celor două noi start-upuri inovatoare în care am investit de la început, Footprints AI și TINIA, care au potențialul de a schimba radical industriile în care activează“, declara Sandu Băbășan în același comunicat.

Un domeniu profitabil

„Așadar, avem un singur serviciu core (de bază, n.r.): platforma software ce le dă posibilita­tea retailerilor cu prezență fizică să își lanseze un serviciu de retail media omnichannel în trei luni sau chiar mai repede. Până în 2030, retailerii din piețele mature vor fi ne­voiți (sub presiunea platformelor de e-commerce și a schimbării comportamentului consumatorului) să genereze până la 50% din profit din surse ce nu țin de businessul de retail (vânzarea cu amănuntul), conform unui studiu bain.com din 2023“, mai spune Dan Marc.

Acesta citează și in­for­mații oferite de Boston Consulting Group, care estimează că piața de retail media va atinge o valoare de 100 de miliarde de do­lari până în 2025.

„În România, piața de retail media va crește cu aproximativ 35% în 2023, până la circa 7,5 milioane de euro. Rețelele de retail media vor atrage din bugetele de promovare redirecționate dinspre TV și advertising online, în contextul scăderii pie­ței de consum și al creșterii simultane a costurilor pentru serviciile de advertising online livrate de marile platforme (precum Meta, Google, LinkedIn). Anul trecut, costul de achiziție a unui client nou, folosind instrumente clasice de advertising online, a crescut cu aproape 70% față de 2021“, punc­tează antreprenorul.

În momentul de față, soluția Footprints AI este utilizată nu doar de retaileri din Ro­mânia, ci și de unii retaileri din Dubai, Suedia, Spania și Portugalia. „Urmărim, de ase­menea, extinderea și în Canada, Marea Bri­tanie, Franța, Germania, Australia, Co­reea de Sud și Japonia.“

Cu peste 20 de clienți „retaileri majori“ estimați în 2023 (dintre care 80% locali, iar restul – din afară), din domenii reprezentate de malluri, automotive și servicii financiare și de asigurări, Footprints AI ar urma să atingă anul acesta o cifră de afa­ceri de un milion de euro, în creștere de la aproxi­mativ 300.000 de euro în 2022. Un plus uriaș, care demonstrează încă o dată că avem de-a face cu o piață profitabilă, atât în plan local, cât și internațional.

Acest articol a apărut în numărul 163 al revistei NewMoney

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.