România, vizată de 11 proceduri de infringement

NewMoney 25/07/2019 | 17:51 Ştiri
România, vizată de 11 proceduri de infringement

România este vizată de 11 proceduri de infringement vizând eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării, serviciile financiare, transpunerea normelor pentru folosirea armelor de foc sau migrația ilegală. Una dintre proceduri a fost declanșată pentru neaplicarea normelor europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, a anunțat joi Comisia Europeană, citează HotNews.

Cele 11 proceduri de infringement împotriva României vizează:

Calitatea aeruluiComisia solicită României și Croației să abordeze eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării . Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, solicitând autorităților să abordeze eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului, astfel cum se prevede în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător. Deși România și-a revizuit întreaga rețea de monitorizare a calității aerului, persistă numeroase lacune în ceea ce privește numărul și tipul corespunzător de puncte de prelevare pentru măsurarea calității aerului. Aceste deficiențe constituie o nerespectare sistemică a obligațiilor de monitorizare a poluării atmosferice, avertizează Comisia.

Calitatea aerului – Comisia solicită României să se asigure că instalațiile industriale funcționează în baza unor autorizații adecvate. Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, solicitând autorităților să își îmbunătățească transpunerea normelor UE privind autorizațiile acordate instalațiilor care funcționează în temeiul Directivei privind emisiile industriale. Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot și praful din aer, în scopul reducerii emisiilor respective și a riscurilor pentru sănătatea umană și mediu pe care acestea le pot cauza. Ca urmare a unor plângeri din partea cetățenilor și ONG-urilor, Comisia a constatat că mai multe instalații, inclusiv patru instalații mari de ardere și o fermă mare de porcine, nu dispun de autorizații care să stabilească condiții de funcționare în conformitate cu legislația UE. În absența unei autorizații, conformitatea cu valorile-limită de emisii nu poate fi verificată, iar riscurile pentru mediu nu pot fi evitate în mod eficient. Comisia a aflat, de asemenea, că două instalații mari de ardere care au făcut inițial parte din planul național de tranziție al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și praf. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Protecția naturii – Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere României, Poloniei și Portugaliei pe motiv că aceste țări nu asigură protecția adecvată a habitatelor și a speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate.

Servicii financiare – Comisia solicită României să își alinieze la normele europene legislația în domeniul asigurărilor auto. Normele naționale actuale din România impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a modalităților de calculare a primelor de către asigurători. Comisia a considerat că aceste obligații contravin Directivei Solvabilitate II, astfel cum a fost interpretată de jurisprudența Curții referitoare la principiul libertății tarifelor. Legislația națională în cauză obligă, de asemenea, asigurătorii să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă numai pe teritoriul României. În opinia Comisiei, aceste norme contravin Directivei privind asigurarea auto, prin care se cere ca polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu al UE pe baza unei prime de asigurare unice. În absența unui răspuns satisfăcător din partea autorităților române în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Arme de foc – Comisia îndeamnă insistent 20 de state membre, printre care și România, să transpună noile norme europene. Directiva UE revizuită, adoptată de statele membre în mai 2017, înăsprește controalele privind achiziția și deținerea legală de arme de foc. Statele membre au fost obligate să informeze Comisia cu privire la măsurile de transpunere pentru majoritatea dispozițiilor directivei până la 14 septembrie 2018. Comisia adresează acum avize motivate Belgiei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, Suediei și Regatului Unit pentru notificarea parțială a măsurilor de transpunere relevante, precum și Ciprului, Finlandei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei pentru că nu au comunicat Comisiei nicio măsură. Această etapă constituie urmarea scrisorilor de punere în întârziere pe care Comisia le-a trimis statelor membre în noiembrie 2018. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

Norme de securitate cibernetică – Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre, inclusiv României, în ceea ce privește numărul de urgență 112 și normele de securitate cibernetică la nivelul UE. Comisia Europeană a decis să continue procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre ca urmare a nerespectării obligațiilor care le revin în legătură cu piața unică digitală. În plus, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere mai multor țări din UE, între care România, pentru că nu au furnizat informații cu privire la operatorii de servicii esențiale identificați în temeiul legislației UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. În final, în urma întârzierilor cu transpunerea Regulamentului UE privind geoblocarea în legislația națională, Cipru, Franța, Polonia, România, Slovacia și Spania vor primi scrisori de punere în întârziere din partea Comisiei. Acestea se referă la adoptarea și notificarea măsurilor aplicabile în cazul încălcării normelor privind geoblocarea, inclusiv sancțiunile din partea organismelor naționale de aplicare a legii pentru întreprinderile care încalcă normele UE. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat sau să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE, după caz.

Migrație legală – Comisia îndeamnă România să asigure punerea în aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții din țări terțe. Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru punerea în aplicare incorectă a dispozițiilor privind respingerea cererilor de acordare a permiselor de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz în temeiul directivelor UE privind migrația legală.

Piața internă a energiei – Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale 

Protecția copilului – Comisia solicită României și a altor 6 state membre să pună în aplicare normele UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Uniunea Europeană are norme stricte care incriminează astfel de abuzuri în Europa, ce asigură pedepse severe pentru autorii infracțiunilor, protejează copiii care sunt victime și contribuie la prevenirea săvârșirii acestor infracțiuni. Directiva include, de asemenea, măsuri speciale de combatere a abuzului sexual online asupra copiilor. Aproape toate statele membre au înregistrat întârzieri la punerea în aplicare a noilor măsuri, întrucât directiva este extrem de cuprinzătoare. Comisia spune că este la curent cu existența acestor dificultăți, însă pentru a asigura protecția eficientă a copiilor împotriva abuzului sexual, toate statele membre trebuie să respecte pe deplin dispozițiile directivei. Prin urmare, Comisia a decis să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 7 state membre pentru transpunerea incorectă a directivei în legislația națională. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Transport rutier – Comisia solicită României și altor 15 state membre să actualizeze conexiunea între registrele lor electronice naționale cu transportatorii rutieri și noua versiune a Registrului european al întreprinderilor de transport rutier.

Gaze fluorurate cu efect de seră – Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere României și Italiei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile naționale privind sancțiunile pentru încălcarea normelor UE privind gazele fluorurate cu efect de seră.


FOTO: Hepta/Mediafax