„Fuerza Bruta” și noile repere în materie de uimire

Răzvan Țupa 09/12/2016 | 15:35 Timp Liber
„Fuerza Bruta” și noile repere în materie de uimire

Timp de patru zile, între 9 și 11 decembrie, nordul capitalei se trans­formă într-un loc de pelerinaj pentru toți cei care vor să fie uluiți. Nume­le senzației este Fuerza Bruta.

Acum 13 ani a început aventura „Fuer­­za Bruta“ la Buenos Aires. Compania lui Diqui James, creatorul conceptului, avea experiență în conceperea unor spectacole asemănătoare. Însă ideea de a co­pleși publicul cu execuții acroba­tice și dezvol­tarea unei perspective panora­mice asupra evenimentului a fost dusă de data aceasta la extrem. Diqui James a lucrat la concept împreună cu Gaby Kerpel, cu care James lan­sa­se în 1998 „De La Guarda“, un show în care artiștii evo­luau în aer, suspen­dați în cabluri. Mon­ta­rea a avut premiera în 2005 și, după mai puțin de doi ani, era în stagiu­ne per­ma­nentă la New York.

Din 2007 până la finalul lunii august a acestui an, spectacolul a făcut deli­ciul publicului off-Broadway din inima Manhattanului. Când a încheiat seria de spec­tacole de la Daryl Roth Thea­tre, se adu­naseră deja peste 3.000 de repre­zen­tații. Din acel moment, o par­te a pro­duc­ției s-a întors în capitala Argentinei, o altă companie fiind trimisă într-un turneu care a început în China. Drumul spec­ta­colului a stră­bătut de atunci Sta­tele Unite și Ame­ri­ca de Sud, dar Milano, Istanbul și Bucureștiul erau deja în planu­rile pro­ducătorilor. The Independent îl cita pe James, care explica: „Vrem să fim mai rapizi decât mintea ta, să ai senzația că trăiești ceva pentru prima oară. Abia după ce pleci de la spectacol să te poți gândi la ce s-a întâmplat. Vrem să fim atât de puternici și de rapizi încât să te simți prins în tot ce se întâmplă“.

CU ARTIȘTII PE CAP. Pen­tru fiecare dintre spectacolele de la Romexpo, nu­mărul spectatorilor a fost li­mi­tat la 500 (de altfel, aceasta este și limita numă­ru­lui de spectatori care deosebește aceste săli de cele de pe Broadway, mult mai mari). „«Fuerza Bruta» re­pre­zintă un eveniment care copleșește toate sim­țu­rile celor pre­zenți în sală, în care realitatea este cu mult depășită, permițând tutu­ror sim­țurilor să se îmbine armo­nios și să stimuleze creativitatea spectatorilor. Show-ul uman, împre­ună cu mu­­zica psi­hedelică și demen­ția­lele efecte vizuale înconjoară la 360 de grade spec­tatorii și fac din acest show o trăire profundă, care impresionează și depă­șește aștep­tă­rile“, spun organizatorii poveștii. Cele 70 de minute de acro­ba­ție, muzică și dans sunt concepute nu­­mai pentru ului­rea publicului.

Artiștii zboară pe deasupra sălii, plonjează într-un bazin cu fundul transparent, suspendat în aer, evo­lu­ează pe o bandă rulantă uriașă, trec prin pereți care se mișcă, se urmăresc într-o cău­tare continuă de o parte și de alta a unei pânze uriașe care îi des­parte („pentru totdeauna…“, scria un critic) și pro­voacă limitele rezistenței la iluzie pentru fieca­re dintre cei care intră în sală.

SENZAȚII. Spectacolul care pretinde că a abolit conceptul de sus sau jos, înlo­cuindu-l cu ideea de acțiune pură, mer­ge pe un carusel al senzațiilor. Un singur lucru pare să lipsească din montarea origi­nală: cuvântul. Interpreta­rea non-verbală e la ea acasă între mo­men­tele muzicale, coregrafice și de acro­ba­ție aeriană care garantează treceri bruște de la teamă la exube­ranță. Nici povestea nu e așa im­por­tantă până la urmă: „E și un pic de in­trigă. Avem o temă cu alergarea care implică un tip în costum căruia îi bate vântul din față în timp ce urmărește ceva. Sau poate ceva îl urmărește pe el. „Fuerza Bruta“ nu se încurcă în amă­nunte de acest fel. Vrem doar să vă zgu­duim lumea cu o supra­sarcină vi­zuală, sonoră și motrică“, se aventu­rează pro­ducătorii într-o tenta­tivă de povestire a ceea ce se întâmplă în tim­pul show-ului. În orice caz, spectatorii sunt mereu sfă­tuiți să se îmbrace lejer, pentru că vor sta în picioa­re, și să lase acasă pantofii cu toc, pentru că vor fi și momente în care vor fi ru­gați să se deplaseze prin sală. Cuvântul de ordi­ne e „implicare“.

CÂND NU ÎȚI PLACE. Din cronicile spec­tacolelor de până acum se des­prind și câteva nu tocmai încântate. Nemulțu­miți au fost cei care se aștep­tau la o treabă cu aer artistic. Ca și cei care nu se simt prea bine să pri­vească în sus.

Nici spectatorii care își doresc ceva mai mult din punctul de vedere al implicării decât să li se ofe­re indicații în ce direcție să se deplaseze și unde se poate și unde nu se poate sta. „Dacă poți să te relaxezi și să ai încredere în faptul că o să scapi cu viață, o să te simți din când în când de parcă ai pluti într-un vis primordial“, încerca să apro­ximeze surpriza pentru publicația Huf­fington Post Rochelle Jewel Shapiro, scrii­toare și medium.

CIFRE. Este show-ul pe care organizatorii se laudă că l-au văzut peste 2,5 mili­oa­ne de spectatori. De jur împrejurul lumii au fost, potrivit acele­iași surse, mai bine de 5.600 de repre­zen­tații ale po­veștii împărțite în zece episoade dife­ri­te. Pe unde a ajuns (56 de orașe din 27 de țări), „Fuerza Bruta“ a inclus și ar­tiști locali. Din România au fost anun­țați până acum Randi (pe 9 decembrie) și Delia (pentru spectacolul de pe 10 decem­brie). Prețurile biletelor sunt diferite în funcție de ora la care aleg spectatorii să participe. Pentru spectacolul de după amiază, intrarea este cu 100 de lei mai ieftină, o altă reducere, de câ­teva zeci de lei, fiind oferită pentru cei care aleg să meargă la evenimen­te­le din timpul săptămânii.

 


FOTO: International Creative

Și-a împărțit timpul între poezie și presă. A doua, culturală, prima... mai degrabă relațională. Scrie și pe poetic.ro. Este membru Pen Club Romania, iar la NewMoney Răzvan Țupa acoperă subiectele de cultură și timp liber.