Execuția bugetară pe primele două luni din 2020 s-a încheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, 0,73% din PIB

NewMoney 28/03/2020 | 08:02 Ştiri
Execuția bugetară pe primele două luni din 2020 s-a încheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, 0,73% din PIB

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 51,28 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 9,8% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o creştere marginală (0,1 puncte procentuale). „Comparativ cu deficitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, deficitul pe primele două luni ale anului 2020 este explicat în principal de majorarea rambursărilor de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019)” transmite Ministerul Finanţelor Publice.

Potrivit sursei citate, cheltuielile de investiţii au crescut cu aproximativ 1,63 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic în sumă de 1,29 miliarde lei.

Încasările din impozitul pe venit au reprezentat 4,24 miliarde lei în primele două luni ale anului curent şi vorbim de o creştere de 16,2% faţă de perioada similară a anului trecut.

Execuția bugetară – Colectare mai bună

„Se remarcă o accelerare a încasărilor lunare din impozitul pe salarii, de la 5% la finele anului trecut, la 8%, respectiv 13% în primele două luni, deşi avansul câştigul salarial mediu brut a încetinit constant în ultimele luni. În plus, comparativ cu perioada similară a anului trecut, scutirea de la plata impozitului pe venit a salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe a generat un impact negativ asupra ritmului încasărilor din luna ianuarie 2020”, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Finanțelor.

Creşteri semnificative au înregistrat veniturile din dividende (38,3%) şi veniturile din pensii (42,8%) în condiţiile majorării punctului de pensie de la 1 septembrie 2019. Contribuţiile de asigurări  au înregistrat 19,56 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, cu 11,2% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Similar evoluţiei impozitului pe salarii, contribuţiile sociale au înregistrat o accelerare de la 8,5% în decembrie 2019 la 10% în ianuarie 2020, respectiv 12,5% în luna februarie 2020 (an/an).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, contribuţiile sociale au fost influenţate negativ în luna ianuarie 2020 de scutirea salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de reducerea contribuţiei asiguratorii în muncă datorate (potrivit OUG nr 114/2018), iar în luna februarie 2020 ca urmare a modificării bazei de calcul a CAS şi CASS datorată pentru salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial (impact negativ de cu circa 82 milioane lei).

Încasările din TVA au însumat 11,52 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 6,7% faţă cele înregistrate în perioada similară a anului 2019.

„În perioada analizată se constată o dinamică în creştere a veniturilor brute din TVA exclusiv restituiri, de 11,4%, an/an (12,2% în luna februarie), în linie cu dinamica bazei macroeconomice relevante – cifra de afaceri în comerţ, servicii şi industrie, de 11% (an/an). De asemenea, restituirile din TVA au fost cu 29,4% mai mari faţă de cele înregistrate anul trecut (3,2 miliarde lei în ianuarie-februarie 2020, faţă de 2,5 miliarde lei în ianuarie-februarie 2019)”, adaugă sursa citată.

Execuția bugetară – Veniturile din accize, în creștere

Veniturile din accize pentru produse energetice au accelerat în luna februarie la 12,7%, an/an (+10,8% ianuarie-februarie), în condiţiile în care nivelul accizei pentru carburanţi a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină.

Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 11,4% (an/an), susţinut de majorarea nivelului accizei la ţigarete cu 4,2%. Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au însumat 0,72 miliarde lei, în creştere cu 24,6% comparativ cu primele două luni ale anului 2019. Evoluţia acestor încasări a fost susţinută de avansul de 45,4% al veniturilor din taxele pe jocurile de noroc.

Veniturile nefiscale au înregistrat 3,74 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 9,4% faţă de încasările din aceeaşi perioadă a anului 2019.

Dinamica a fost susţinută de evoluţia veniturilor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (21,6% an/an) şi a veniturilor din dobânzi (154,3%, an/an). Dinamica pozitivă a acestor venituri a fost atenuată de vărsămintele din veniturile nete ale BNR efectuate în luna februarie 2020, în scădere cu 34,5% faţă de cele efectuate în luna februarie 2019.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 2,4 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 2,7% faţă de perioada similară a anului trecut.

Execuția bugetară – cheltuieli mai mari

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 59,58 miliarde lei (5,2% din PIB) au crescut în termeni nominali cu 14,8% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale de la 4,9% din PIB 2019 la 5,2% din PIB în 2020.

În ceea ce privește plata personalului, cheltuielile au însumat 17,32 miliarde lei, în creştere cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, indemnizaţia de hrană,  atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal şi-au menţinut ponderea la nivelul de 1,5% din PIB.

„Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 7,47 miliarde lei, în creştere cu 13,9% faţă de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările faţă de medie se înregistrează la nivelul bugetelor locale, precum şi la bugetul  fondului naţional unic de sănătate”, mai anunță Finanțele.

Instituția precizează că această creştere este determinată de valori mai mari ale deconturilor din sectorul sănătate pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat şi pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 22,18 miliarde lei în creştere cu 16% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocaţiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum şi indexarea acestora cu rata inflaţiei din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020. De asemenea, este inclusă devansarea sumei de 1,4 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poşta Română.

Și pentru subvenții s-a plătit mai mult. Aceste cheltuieli au fost de 1,994 miliarde lei, de peste 2,5 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere determinată, în principal, de subvenţiile din sectorul agricol, respectiv de acordarea în avans a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic.

Cheltuielile cu alte transferuri au înregistrat 3,1 miliarde lei, fiind în scădere cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, precum şi alte despăgubiri civile, acestea au însumat 0,86 miliarde lei.

La rândul lor, cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 2,79 miliarde lei, cu 8,7% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 3,2 miliarde lei, fiind de peste două ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat şi la bugetele locale atât din fonduri naţionale, cât şi aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.