Economia României a crescut în anul 2021 cu 5,9%, comparativ cu anul 2020

Andrei Dumitru 08/03/2022 | 10:19 Ştiri
Economia României a crescut în anul 2021 cu 5,9%, comparativ cu anul 2020

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut în anul 2021 cu 5,9%, comparativ cu anul 2020, la 1.179 miliarde lei preţuri curente. În trimestrul IV 2021, PIB-ul a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,1%1 comparativ cu trimestrul III 2021, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2021 a fost de 1.179.376 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,9% faţă de anul 2020”, arată datele INS.

La creşterea PIB, în anul 2021 faţă de anul 2020, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,7%), cu o pondere de 19% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,5%; Industria (+1%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 5%; Informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 13,4%; Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 9,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,2%.

Construcţiile au avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-0,1%) ca urmare a scăderii volumului lor de activitate cu 1,8%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,8% contribuind cu +4,7% la creşterea PIB; Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,0% contribuind cu +0,9% la creşterea PIB. Exportul net a avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-1,5%), consecinţă a creşterii cu 13,7% a volumului importurilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii, cu 11,1%.

Produsul intern brut în trimestrul IV 2021 a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,1% comparativ cu trimestrul III 2021. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 2,4% pe seria brută şi de 3,9% pe seria ajustată sezonier. Seria brută, cât şi cea ajustată sezonier, a Produsului Intern Brut trimestrial au fost recalculate ca urmare a revizuirii datelor trimestriale pentru anul 2020, în vederea reconcilierii cu datele anuale semidefinitive, publicate în Comunicatul de presa nr. 322 din 21 decembrie 2021, precum şi ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2021, fiind rectificate faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 15 februarie 2022.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2021 a fost de 303.812 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,1% faţă de trimestrul III 2021 şi în creştere cu 3,9% faţă de trimestrul IV 2020.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2021 a fost de 355.194 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,4% faţă de trimestrul IV 2020.

Seria brută a Produsului intern brut pentru anul 2020 a fost revizuită pentru a asigura coerenţa cu datele anuale – varianta semidefinitivă, publicate în comunicatul de presă din 21 decembrie 2021. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalităţile, structura, periodicitatea şi indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

FOTO: Laszlo Raduly