Un miliard de euro din fonduri europene pentru România. Cum vor fi cheltuiţi banii

Elena Marinescu 23/12/2019 | 17:54 Ştiri
Un miliard de euro din fonduri europene pentru România. Cum vor fi cheltuiţi banii

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, Petre Emanoil Neagu, alături de directorul general al Companiei de Apă Buzău, Simona Mariana Săvulescu, au semnat, la sediul MFE, contractul de finanţare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”.

Este vorba de cel de-al patrulea contract de finanţare a unor proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare semnate, ce presupun investiţii care însumează 921,25 milioane euro valoare eligibilă şi peste 1 miliard euro valoare totală.

„Astfel, cu sprijinul a 275.130.057 euro fonduri europene alocate prin Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM),  168.433 cetăţeni vor beneficia de servicii de alimentare cu apă şi 47.276 vor dispune de servicii de canalizare la standarde europene”, arată un comunicat al ministerului.

Acesta este cea de-al patrulea contract de finanţare a unor proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare semnate recent de noul ministru al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, după cele aferente judeţelor Olt (226.612.367 euro), Satu Mare (199.096.549 euro) şi Suceava (220.407.811 euro), investiţii care însumează 921.246.784 euro valoare eligibilă şi peste 1 miliard euro valoare totală, informează Ministerul Fondurilor Europene.

„Prin acest al patrulea contract de finanţare pe care l-am semnat în ultima lună pentru furnizarea de apă potabilă şi servicii de canalizare în toată ţară, dorim să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor şi să conturăm, alături de autorităţile locale, o Românie a faptelor bune.

Impactul finanţării europene înseamnă enorm pentru un astfel de demers: noi premise pentru dezvoltarea economică a regiunilor noastre, stimularea investiţiilor private şi a turismului în zonele rurale, crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării râurilor şi, implicit, a riscului de îmbolnăvire a oamenilor de la sate, dezvoltarea agriculturii, a biodiversităţii sau a activităţilor de agrement în zonele de implementare a proiectelor. Înseamnă, pe scurt, dezvoltare durabilă în folosul nostru şi al noilor generaţii”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş.

Creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă

Printre obiectivele concrete ale proiectului semnat luni se numără creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă, a gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor şi extinderea reţelelor de canalizare existente, înfiinţarea de reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2.000 locuitori, realizarea de staţii de pompare apă uzată şi reţele de refulare aferente acestora, construcţia de staţii de epurare sau tratarea şi valorificarea nămolului deshidratat.

Rezultatele se vor materializa în construcţia / reabilitarea a 143 km reţea de distribuţie nouă pentru apă potabilă, 89 km reţea de distribuţie reabilitată pentru apă potabilă, 103 km aducţiune nouă, 17 km reabilitaţi de aducţiune, 436 km reţea nouă de canalizare, 5 km reţea reabilitată de canalizare, 16 km colector, 24 unităţi rezervoare înmagazinare, 23 staţii tratare apă, 4 staţii de epurare ape uzate ce vor deservi aglomerări sub 10.000 locuitori.

În ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă, proiectul prevede realizarea investiţiilor în cadrul a 12 sisteme zonale de alimentare cu apă în Buzău, Râmnicu Sărat, Puieştii de Jos, Nehoiu, Pătârlagele, Valea Râmnicului, Grebanu – Topliceni, Merei, Verneşti – Măgura, Mânzăleşti – Lopătari, Chiojdu, Săpoca, Calvini – Pătârlagele – Cislău – Vipereşti, dar şi un sistem de alimentare cu apă în Izvoru Dulce.

„În aria proiectului se vor face următoarele investiţii: 57 surse de apă noi; patru surse reabilitate de apă; 103 km aducţiune nouă; 17 km reabilitare aducţiune; 18 staţii noi de clorinare; două staţii de tratare apă Voetin şi Grebanu; trei staţii de tratare apă reabilitate – Jgheab (Mânzăleşti), Valea Râmnicului şi Chiojdu; 45 staţii noi de pompare; două staţii reabilitate de pompare; 15 rezervoare noi de înmagazinare; nouă rezervoare reabilitate de înmagazinare; 143 reţea nouă de distribuţie apă potabilă; 89 km reţea reabilitată de distribuţie apă potabilă; 4 km conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare”, precizează MFE, potrivit News.ro.

În ceea ce priveşte sistemele de apă uzată, investiţiile vor viza următoarele clustere / aglomerări: cluster Buzău, care cuprinde 5 aglomerări – Buzău, Cândeşti, Merei, Pietroasele, Săpoca-, cluster Râmnicu Sărat, care cuprinde 2 aglomerări – Râmnicu Sărat şi Grebanu- şi aglomerările Nehoiu, Pătârlagele, Cislău, Cernăteşti, Beceni, Puieşti, Siriu.

Vor fi asiguraţi 436 km reţea canalizare nouă, 5 km reţea canalizare reabilitată, 82 km conducte noi de refulare, 16 km colectoare, 169 staţii noi de pompare apă uzată menajeră.

Proiectul va finanţa, totodată, 3 staţii de pompare reabilitare apă uzată menajeră, 4 staţii de epurare ape uzate, care deservesc aglomerări precum Puieşti, Colţu Pietrii, Beceni, Cislău, 1 bazin de retenţie în amplasamentul SEAU Râmnicu Sărat şi o instalaţie de uscare şi carbonificare nămol deshidratat în amplasamentul SEAU Buzău.

Apa uzată colectată va fi epurată corespunzător cu ajutorul investiţiilor prevăzute în acest proiect, care mai prevede dezvoltarea sistemului SCADA, prin integrarea dispeceratelor/echipamentelor existente şi a dispeceratelor noi. Implementarea activităţilor proiectului începe în luna aprilie 2020 şi va dura până în luna mai 2023.