Transgaz mizează pe investiţii de peste 3,2 miliarde euro în următorii 10 ani

Elena Marinescu 28/04/2023 | 17:53 Ştiri
Transgaz mizează pe investiţii de peste 3,2 miliarde euro în următorii 10 ani

Programul de investiţii al Transgaz pentru dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport (SNT) în următorul deceniu este estimat la peste 3,2 miliarde euro, se arată într-un comunicat al companiei.

Programul cuprinde investiţii pentru dezvoltarea strategică şi sustenabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România şi conformarea sa la cerinţele reglementărilor europene privind Acordul Verde European şi decarbonizarea.

„Programul de investiţii al companiei pentru dezvoltarea SNT în următorul deceniu, aprobat de ANRE, este estimat la peste 3,2 miliarde euro şi cuprinde investiţii pentru dezvoltarea strategică şi sustenabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România şi conformarea sa la cerinţele reglementărilor europene privind Acordul Verde European şi decarbonizarea.

Pe lângă proiectele majore amintite, în Programul de Modernizare şi Dezvoltare Investiţii pentru anul 2023 şi estimările pentru perioada 2024-2025 sunt cuprinse şi investiţii în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 actualizată, cu o valoare estimată de 536 milioane euro, investiţii care să asigure extinderea Sistemului Naţional de Transport în zone cu sisteme de distribuţie nou înfiinţate”, se precizează în comunicat.

Dacă în anul 2000, SNT cuprindea peste 11.000 km de reţea de conducte pentru transportul gazelor naturale, în prezent, Transgaz ocupă a patra poziţie în topul operatorilor de transport şi sistem gaze naturale din Uniunea Europeană, după lungimea reţelei de transport gestionate, respectiv peste 14.000 km de conducte principale de transport şi conectări pentru alimentarea cu gaze naturale, din care 183,5 km de conducte de transport internaţional gaze naturale şi 482 km gazoductul BRUA, funcţional începând din decembrie 2020.

Potrivit documentului citat, de la înfiinţarea sa, dar mai ales în ultimii 4-5 ani, Transgaz a dezvoltat şi implementat investiţii strategice în România şi în Republica Moldova, care au contribuit şi contribuie decisiv la diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, la asigurarea, creşterea şi consolidarea securităţii energetice a României, a regiunii, a Uniunii Europene, la dezvoltarea sustenabilă a economiilor locale şi a economiei naţionale.

„SNTGN Transgaz SA este astăzi, o companie cu o structură financiară sănătoasă, ce îndeplineşte toate circumstanţele pentru o dezvoltare amplă. Disponibilitatea resurselor financiare proprii şi atrase joacă un rol important în dezvoltarea şi implementarea a cât mai multe proiecte de investiţii. Ne preocupăm permanent, prin eforturi susţinute, pentru obţinerea de asistenţă financiară nerambursabilă privind finanţarea proiectelor de investiţii cu impact asupra modernizării, retehnologizării şi dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obţinerii unui mix de finanţare care să asigure cel mai redus cost în finanţarea programului de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea SNT”, subliniază compania.

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale împlineşte vineri 23 de ani de la înfiinţarea sa ca societate de sine stătătoare, prin Hotărârea de Guvern nr. 334/28 aprilie 2000.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniu, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium. În prezent, 58,51% din acţiunile companiei sunt deţinute de statul român prin Secretariatul General al Guvernului, iar 41,49% de către alţi acţionari persoane fizice şi juridice (free-float). Capitalizarea bursieră a Transgaz este cu 180% mai mare comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2008, respectiv de 4,02 miliarde lei (peste 813 milioane euro). valoare înregistrată în data de 27 aprilie 2023.