Sunt companiile din industria publici­tară pregătite să facă față efectelor nega­tive ale pandemiei?

NewMoney 20/11/2020 | 11:48 Companii
Sunt companiile din industria publici­tară pregătite să facă față efectelor nega­tive ale pandemiei?

Sunt companiile din industria publici­tară pregătite să facă față efectelor nega­tive ale pandemiei? Răspunsul vine de la fondatorii DHM Company.

Activi în piața românească de producție pu­bli­citară de 15 ani, fondatorii DHM Company – Dan Mateuț (50 de ani) și Horia David (43 de ani) – se readaptează în criză și iau decizii în linie cu principalele mișcări din acest domeniu. „Pe de o parte, publi­citatea online a crescut exponențial și va continua să crească în următoarea peri­oadă, iar pe de alta, piața de tipar se va re­­duce cantitativ“, rezumă cei doi antreprenori tendințele pe termen mediu și lung. Deși aface­rile companiei s-au redus la jumătate prin comparație cu 2019, planu­rile făcute la în­ce­putul anului merg oricum mai departe.

Activitatea DHM a frânat brusc

„Pandemia rămâne un eveniment foarte dur și provocator, care ne-a influențat mult. Activitatea noastră a frânat brusc și a fost foarte important să ne adaptăm repede, fără a avea vreo refe­rință a ceea ce va urma“, punctează Horia David încă de la începutul dialogului cu NewMoney.

„Există o regulă generală în industria publicitară, conform căreia cheltuielile alocate promovării sunt strâns corelate cu creș­terea sau cu scăderea PIB-ului și influ­en­țate de încrederea pe care firmele o au în mediul social, astfel încât pandemia a condus la o scădere imediată și în ceea ce privește industria publicitară. Iar compania noastră a fost direct afectată“, îl com­ple­tează Dan Mateuț. Și, deși sunt semnale că piața de print o să scadă mult, antrepre­norii consideră că promovarea pe această cale nu va dispă­rea. Cel puțin, nu în ur­mătorii ani. Cu alte cuvinte, proiectele în acest domeniu „vor fi mai mici cantitativ și va fi nevoie de reca­librarea capacităților de producție pentru a putea fi competitiv“.

Fondatorii DHM Company sunt de pă­rere că nu vor mai exista tipografii-mamut, ci tipografii gândite pentru tiraje mici și me­dii, ale căror fluxuri de producție vor fi optimizate, astfel încât să poată tipări multe comenzi în termene foarte scurte.

„Piața de tipar va scădea. E important ca producătorii să își adapteze fluxurile pentru a face față comenzilor reduse din punctul de vedere al cantității. De asemenea, vor trebui să facă față unor termene de livrare mai mici. În piață este un trend de amânare până în ultimul moment al lan­sării campaniilor de către clienți. Aceștia așteaptă să vadă evoluția din viața socială. Nu mai acționează, ci reacționează la ce se întâmplă în piață“, detaliază Horia David.

Chiar și așa, în acest nou context, core busi­nessul companiei a rămas tiparul. Potrivit lui Dan Mateuț, au crescut foarte mult partea de produse promoționale personali­zate și cea de producție publicitară. Compania are în portofoliu câteva sute de clienți din toate domeniile, precum cel bancar, asi­gurări, farma, agricultură, HoReCa, retail. „Acesta este și motivul pentru care DHM Company a trecut relativ ușor peste prima perioadă de lockdown. Faptul că nu avem clienți doar din anumite domenii ne-a făcut să putem compensa unele scăderi de activitate“, mai spune Mateuț.

La jumătate

Care este impactul acestui „relativ ușor“ asupra cifrei de afaceri a com­paniei pe primele șase luni ale anului? „Par­tenerii noștri vorbesc despre scăderi cuprinse între 50% și 70%. În ceea ce ne pri­vește, DHM Company a scăzut la jumătate ca și cifră de afaceri față de primul semestru al anului 2019, an în care am avut o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei“, răs­punde Horia David. De altfel, ultimii ani au menținut afacerile companiei la un nivel similar, cu diferențe de câteva procente în plus sau în minus. Totodată, în 2019, potrivit risco.ro – marja de profit a fost de 5,2%.

Majoritatea clienților companiei și-au re­dus cheltuielile de promovare, din două mo­tive: scăderea dramatică a numărului de întâlniri față în față și munca remote, o mare parte a angajaților lor lucrând de acasă.

„Al doilea val al pandemiei se suprapune cu perioada profitabilă din domeniul nostru de activitate, octombrie și noiembrie fiind lunile în care realizăm de obicei peste 30% din cifra de afaceri anuală. Luna decembrie este luna încasărilor, dar nu a fost niciodată luna cu cele mai mari vânzări, de­oarece după data de 15 lumea se gân­dește mai mult la sărbători și întocmește bilanțuri. Țintim o cifră de afaceri în jurul a șase milioane de lei în 2020, ceea ce în­seamnă jumătate din cea de anul trecut“, detaliază Dan Mateuț.

DHM Company și-a mărit echipa de vân­­zări în 2020 și s-a axat pe completarea acti­vității de B2B cu cea de B2C, un pro­iect în­ceput în 2019. Pandemia i-a determinat pe cei doi antreprenori să gră­bească acest proces, încurajați mai ales de creșterea ex­ponențială a vânzărilor online. Potrivit datelor companiei, este un proiect de peste 100.000 de euro, care urmează să fie implementat la începutul anului 2021. În plus, datorită economiilor făcute în trecut, DHM Company nu a fost nevoită să recurgă la con­cedieri și a reușit să păstreze același nivel de remunerare pentru toți cei 15 an­gajați.

„Publicitatea online a crescut expo­nențial și va mai crește în următoarea peri­oadă. Este cea mai dinamică, având cea mai mare oportunitate de creștere. În cazul obiectelor promoționale, direcția este aceea a folosirii în campanii a produselor ce pot fi asociate și conceptului de work from home“, mai spune Horia David.

Lecțiile crizei

În 2019, valoarea pieței de publicitate online din România a fost de aproximativ 80 de milioane de euro, conform studiului ROADS 2020, realizat de IAB România și PwC. De remarcat că, în ultimii patru ani, acest segment a avut o medie de creștere de circa 30%.

„Din punctul de vedere al canalelor digitale, vedem creșteri constante în zona de video și în mediul audio. Fie că discutăm despre programmatic audio, Spotify sau podcasturi, canalul este în creștere și esti­măm că, în următoarea perioadă, va fi adop­tat de cât mai mulți advertisers“, a de­clarat Dragoș Andronache, head of digital la United Media Services, cu ocazia lansării studiului.

Potrivit aceleiași surse, industriile cel mai bine reprezentate în publicitatea online în funcție de bugetele alocate sunt „cosmetics & toiletries, retail & motor, urmate de telecom (liderii investițiilor în di­gital în ultimii zece ani) și băuturi“.

„Pandemia a însemnat și pentru noi, ca de altfel pentru majoritatea companiilor din lume, un moment de reset al activității. Chiar dacă în portofoliul nostru avem firme din aproape toate domeniile vieții economice, niciuna dintre ele nu a mai comandat nimic în prima fază a lockdownului. Primele care au avut nevoie de ajutorul nostru au fost firmele din retail. Au urmat firmele din domeniul agricol, care își pre­gă­teau campaniile de toamnă și care aveau nevoie să își promoveze produsele și acți­u­nile“, punctează Dan Mateuț.

DHM Company a fost înființată în anul 2005, ca o companie ce realiza site-uri pentru clienți din Statele Unite, în urma unei in­vestiții de câteva mii de lei. „Eram oameni de vânzări la una dintre tipografiile mari din București, dar am constatat că piața avea nevoie și de altceva pe lângă tipar. Nu puteam aborda clienții care aveau campanii complexe, ce implicau atât partea de print, cât și pe cea de produse promoționale. Sau clienții care participau la târguri și expoziții și care aveau nevoie de construirea standului, de materiale tipărite și de promoționale pe care să le ofere vizitatorilor“, își amintește Horia David.

Dar „adevăratul pas spre antreprenoriat“, în sensul că au decis să se concentreze pe afacerea lor, l-au făcut în perioada crizei economice din 2008, perioadă pe care, privind acum retrospectiv, o consi­deră o lecție importantă, aplicată și în această nouă criză. Mai mult, acum au avut și capacitatea financiară să-și susțină activitatea curentă și să-și ducă mai departe planurile de investiții.

Acest articol a aparut în numărul 103 al revistei NewMoney