Studiu Investimental: 86% dintre investitorii din România investesc pe termen mediu și lung

Andrei Dumitru 14/05/2024 | 14:03 Ştiri
Studiu Investimental: 86% dintre investitorii din România investesc pe termen mediu și lung

Investimental, cel mai nou broker de pe piața de capital din România, anunță finalizarea celei de-a treia ediții a studiului realizat de companie cu privire la identificarea atitudinii investitorilor și potențialilor investitori locali de retail cu privire la investițiile la bursă, apetitul pentru acestea, precum și modul în care înțeleg și se raportează la instrumentele de investiții.

Cercetarea a avut loc în perioada martie-aprilie 2024 și a fost efectuată pe un eșantion de 401 respondenți, împărțiți în investitori și potențiali investitori de retail, adulți cu vârste cuprinse între 25-65 de ani din zonele urbane ale României, cu un venit lunar de peste 4.500 de lei și economii de peste 3.000 de euro, cu studii superioare și familiarizați cu utilizarea tehnologiei în viața de zi cu zi.

„Înțelegerea comportamentului și a profilului investitorilor de pe Bursa de Valori București este esențială pentru dezvoltarea unui climat investițional mai stabil și eficient în România. Cercetarea pe care am realizat-o pentru al treilea an la rând oferă o imagine de ansamblu asupra pieței de capital din țara noastră, identificând inclusiv oportunitățile și riscurile posibile. Aceste informații pot ajuta la creșterea gradului de educație financiară în rândul populației, prin oferirea unor soluții care să răspundă nevoilor și preocupărilor investitorilor și potențialilor investitori. Rezultatele studiului nostru din 2024 subliniază o creștere notabilă a interesului românilor pentru piețele de capital, reflectând o maturizare a comportamentului investițional și o înclinare spre tranzacții mai frecvente.

Acest lucru este evidențiat inclusiv de creșterea ponderii sumei investite din venitul lunar, coroborată cu scăderea înregistrată de venitul mediu al investitorilor comparativ cu 2023, ceea ce sugerează diversificarea bazei de investitori, tranzacționarea nemaifiind privită ca o activitate rezervată exclusiv celor cu venituri mari și foarte mari. În legătură cu percepția pe care investitorii o au față de investiții, marea majoritate consideră tranzacționarea o modalitate de investiție, în timp ce se remarcă o creștere semnificativă a celor care văd tranzacționarea ca pe un mod de economisire, unul dintre motive fiind protejarea de inflația aflată încă la un nivel ridicat”, a declarat Mihaela Bîciu, CEO al Investimental.

Frecvența tranzacționării la bursă

În ceea ce privește tranzacționarea și frecvența tranzacționării la bursă, 55% dintre respondenți tranzacționează de mai puțin de 3 ani, în timp ce 45% sunt activi de peste 3 ani, existând un trend ascendent pentru persoanele care tranzacționează de mai mult de 3 ani față de 2023, când procentul era de 42%.

În 2024, 73% dintre investitorii de retail intervievați tranzacționează cel puțin o dată pe lună la bursă, procentul fiind în creștere ușoară față de ponderea de 67% înregistrată în 2023. Totodată, 49% dintre investitori menționează că tranzacționează pe termen lung, în timp ce 37% o fac pe termen mediu.

Doar 14% dintre respondenți au afirmat că tranzacționează pe termen scurt. În această privință, se observă o ușoară modificare a comportamentului investițional comparativ cu 2023, atunci când numai 9% dintre investitori tranzacționau pe termen scurt, în timp ce 90% aveau un orizont investițional pe termen mediu și lung.

În 2024, 47% dintre investitorii respondenți au declarat că alocă pentru investiții peste 15% din venitul lunar, restul de 53% alocând investițiilor sub 15% din venitul lunar. Se remarcă o majorare a celor care alocă investițiilor o pondere mai mare din venituri în comparație cu 2023, atunci când împărțirea dintre alocarea a peste 15% și a sub 15% din venitul lunar a fost de 43%-56%.

Principalele motive pentru care investitorii tranzacționează

În ceea ce privește principalele motive pentru care investitorii tranzacționează, aceștia au menționat, în 2024, obținerea independenței financiare, siguranța financiară pe termen lung, obținerea unui venit pasiv, formarea unei rezerve pe care să se poată baza și îmbunătățirea stilului de viață, fără a exista modificări majore comparativ cu ediția anterioară a studiului.

Din punctul de vedere al instrumentelor deținute în portofoliul de investiții în 2024, acțiunile ocupă primul loc (70%), urmate de titluri/obligațiuni ale statului (44%), criptomonede (41%), fonduri mutuale (29%), valută (28%), ETF-uri (28%), obligațiuni ale companiilor (25%), mărfuri (22%), imobiliare cu deținere (20%) și imobiliare fără deținere (10%).

Interesul investitorilor față de tipurile de instrumente financiare a rămas relativ constant comparativ cu rezultatele înregistrate în anul 2023, cele mai semnificative evoluții pozitive din 2024 fiind înregistrate pentru criptomonede (+8pp) și imobiliare cu deținere (+7pp).

În legătură cu percepția față de investiții, 89% dintre investitori consideră tranzacționarea ca pe o modalitate de a investi, în ușoară scădere comparativ cu rezultatul din 2023, când procentul a fost de 93%. În același timp, 49% dintre respondenți văd tranzacționarea ca o modalitate de economisire, în creștere cu 10pp față de anul precedent.

Printre motivele care stau la baza deciziei de investiție în acțiunile companiilor listate, investitorii au menționat în 2024 încrederea în companiile în care investesc (59%), protejarea de inflație (47%), selectarea companiilor care le plac (45%), dobânda compusă (43%) și riscul mediu (42%). Față de studiul din 2023, singura evoluție semnificativă din acest an a avut în vedere protejarea față de inflație, motiv care a înregistrat o creștere de 17pp în rândul investitorilor.

La nivelul motivelor pentru care investesc în titluri/obligațiuni ale statului, investitorii consideră că astfel de instrumente deținute sunt mai sigure, prezentând un risc scăzut (83%), au garanția primirii banilor înapoi (59%) și nu prezintă volatilitate datorită dobânzii fixe (41%). Față de rezultatele din 2023, cea mai importantă modificare în rândul motivelor de a investi în titluri/obligațiuni ale statului a fost înregistrată pentru garanția primirii banilor înapoi, cu o scădere de 10pp.

În ceea ce privește piețele pe care aceștia tranzacționează în 2024, 66% dintre respondenți sunt activi pe piața locală, în timp ce 61% dintre investitori tranzacționează pe piața externă. De asemenea, în 2024, procentul din portofoliul unui investitor alocat pentru piața locală este de 53%, restul de 47% fiind alocat pentru piața externă. Ponderile referitoare la preferința investitorilor și alocarea procentului din investiții pentru piața locală și cea externă nu au înregistrat modificări semnificative comparativ cu rezultatele ediției precedente a studiului.

Investitorii cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani investesc semnificativ mai mult în piața externă, comparativ cu numărul total de respondenți, în timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 46-65 de ani preferă să investească mai mult în piața locală, comparativ cu media totală.