Ștefan Ponea și-a vândut afacerea de închiriere de echipamente industriale acum patru ani, dar o conduce ca și cum ar fi în continuare a lui

Ionuț Ancuțescu 27/08/2020 | 11:29 Oameni
Ștefan Ponea și-a vândut afacerea de închiriere de echipamente industriale acum patru ani, dar o conduce ca și cum ar fi în continuare a lui

Dacă intri într-o criză inevitabilă con­­ș­tient de ce va să fie, problema este pe ju­mătate rezolvată. Aceasta este o descriere sintetică a experienței de pande­mie a lui Ștefan Ponea, fondator și chief executive officer (CEO) al Mateco (fostul Industrial Access), un business de în­chiriere a echipamentelor pentru lucrul la înălțime.

Interviul cu Ștefan Ponea (43 de ani) e, pro­­babil, singurul din pandemie care a fost mai ușor de realizat printr-o aplicație de comunicare la distanță decât față în față. Antreprenorul, care a pus ba­zele unei companii de servicii industriale în urmă cu 15 ani, vândută integral în două etape, este omul cifrelor. „Vreți să vă po­vestesc sau să vă arăt grafice?“, răspunde Ponea la întrebarea despre cum l-a afectat pandemia. Discuția cu antreprenorul, care se află în biroul său din comuna Jilava, are loc prin Microsoft Teams, iar intervievatul comută frecvent imaginea pe ecranul laptopului său în­țesat cu ra­poar­te de piață și aplicații de lucru la dis­tanță.

Reducerea motoarelor din automotive, din industria spectacolelor și din cons­trucții i-a scăzut veniturile din închirierea de echipamente (principala sursă de bu­si­­ness) cu 35% în luna aprilie. E vorba de o scădere consolidată pentru toate cele trei piețe pe care Mateco (recent rebranduit din Industrial Access) activează. Ce-i drept, 90% din veniturile companiei provin din România, Bulgaria și Republica Moldova contribuind cu restul. Deși lucrurile au început să-și revină la normal, se aș­teaptă la o scădere de 25% pentru întreg anul 2020. Iar 2021 ar putea aduce o creș­tere (insuficientă) de doar 10%.

E adevărat că nu a mai închiriat tunuri de lu­mină pentru festivalurile Untold și Ne­versea, însă agricultorii au avut mare nevoie de ele pentru a-și prelungi programul de lucru în anumite perioade, din cauza con­­di­țiilor meteo potrivnice. De asemenea, a con­tinuat cu clienții noncivili și cu șan­tierele navale.

Un timing bun

Nu a trimis pe nimeni în șomaj tehnic și nu a avut nicio concediere. Cum i-a putut menține pe toți cei 127 de an­­gajați, în condițiile în care mulți din cli­enții săi au funcționat la capacitate re­dusă? Înainte de toate, scăderea de venituri nu a însemnat și o criză de lichiditate. Cu puțin înainte de izbucnirea pandemiei, „am reușit să colectăm din piață câteva mi­lioane de euro din creanțele existente“, spune CEO-ul Mateco.

A oferit facilități clienților care de­pă­și­seră scadența sau se aflau aproape de acest moment. În plus, a vândut echipa­men­tele din proiectele care nu aveau per­s­pec­tivă. În felul acesta, a redus riscul de neplată la 0,44% din venituri, față de 1,2% anul trecut, spune el cu exactitate, după ce deschide unul din multele documente pe care le consultă în perma­nență de-a lungul dis­cuției.

Din 5 martie, a introdus măsuri de pro­tecție, dotând personalul și punctele de lu­cru cu termoscanere, măști și dezinfec­tanți, ceea ce în câteva săptămâni avea să devină un canon pentru activitatea din aproape toate domeniile. Ulterior, costu­rile cu achi­ziția materialelor sanitare a ajuns la 25.000 de euro pe lună.

Obișnuia să călătorească mult în peri­oa­da de dinainte de pandemie, mai ales că ac­tualul proprietar al companiei pe care a fondat-o în 2005 este grupul multinațional TVH, cu sediul în Belgia. Când au apărut pri­mele semne ale blocajului ce avea să cu­prindă și România, și-a amintit de un ra­port al unor analiști scandinavi pe care l-a citit încă din toamna lui 2019 și care vorbea de riscul unei pandemii. Ce-i drept, ame­nin­țarea nu era imediată, ci pe termen mediu și lung. De asemenea, spune că la întâlnirea anuală pe care a avut-o în no­iembrie trecut cu toți directorii celor 17 piețe în care TVH Group activează (e vorba despre operațiunile de închiriere de echipamente) a prezentat cel mai conservator buget, estimând o creștere de ma­xi­mum 10%.

2020 VS 2008

Se simte mult mai pregătit să treacă peste actuala criză decât în 2008-2009. Pe atunci, tocmai cedase 80% din acțiuni către Balkan Accession Fund, unul dintre fondurile de investiții administrate de Axxess Capital, firmă condusă de Horia Manda, unul dintre veteranii acestei industrii. În acel moment, compania era foarte îndatorată, aflându-se în plină expansiune, iar acționarii au trebuit să aducă bani de acasă pentru a recapitaliza compania. În urma miscării, deținerea sa a scăzut de la 20% la 10%.

As­tăzi, datoriile Mateco sunt sub un mi­li­on de euro, un nivel scăzut, dacă ne ra­portăm la cifra de afaceri de 27 de mili­oane de euro de anul trecut sau chiar la cea de 20 de mili­oane de euro, cât ar putea fi anul acesta. Re­zervele de nume­rar pot asigura funcțio­na­rea companiei pentru șase luni, chiar și în scenariul exis­tenței unui al doilea blocaj al economiei.

„Pe Ștefan Ponea îl percep în conti­nuare ca antreprenor, nu ca director gene­ral, deși a vândut compania în urmă cu patru ani. Are meteahna antreprenoria­tului și nu cred că ar putea să funcționeze într-un mediu corporate“, spune Gabriel Petrescu, di­rec­tor general al companiei de consul­tanță organizațională Evos, care lucrează cu Mateco încă din 2016.

Cât despre strategia în piața de închi­rieri de echipamente pentru lucrul la înălțime, care se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro, Ponea spune că nu își do­rește o creștere a cotei – este lider, controlând 45% dintr-o piață extrem de ato­mizată, cu mulți jucători mici cu o cotă de sub 1%, potrivit compa­niei de cercetare de piață KeysFin. Alți ju­cători importanți sunt Italia Star și Felbermayer – care în urma achiziției Dornseiff va deveni a doua mare companie din domeniu. Reacția multora la pandemie a fost să re­ducă masiv prețurile (cu până la 70%), un joc în care Ponea spu­­ne că nu va intra sub nicio formă.

Piața totală de închirieri de utilaje, ne referim nu doar la cele de lucru la înălțime, este estimată de Ștefan Ponea la 300 de milioane de euro.

Tehnologia, ultima redută

Mai mult decât cota de piață, îl interesează stabilitatea companiei în vremuri tulburi și eficiența, un indicator pe care îl amintește adeseori. De fapt, a fost dintotdeauna un fan al eficienței și a făcut de la bun început eforturi permanente pentru digitalizarea proceselor. A „desenat“ o so­lu­ție software prin care își poate suprave­ghea de la dis­tanță atât utilajele, cât și an­ga­jații. O so­luție pe care o consideră acum principalul său diferențiator în piață.

Apropo de preocuparea pentru tehnologie, este pe punctul să importe (printr-o companie pe care o deține) o tabletă de ter­moscanare cu recunoaștere facială și recu­noaștere a purtării măștii. Crede că va avea succes cu ea, pentru că o va vinde la un preț mai mic decât cele practicate acum în piață și pentru că este ușor de fo­losit de către beneficiari. Potențiali clienți: clădirile de birouri, companiile de transport public sau hipermarketurile.

Până la urmă, orice criză își are oportu­ni­tățile și câștigătorii ei.

Istoria tranzactiilor

Ștefan Ponea, alături de un fond de inves­tiții, a vândut întreaga afacere belgienilor de la TVH Group, într-o tranzacție a cărei valoare nu a fost comunicată. Suma vehi­culată atunci era cu șapte zerouri.

  • PRIMII PAȘI. Ponea a început Industrial Access în 2005, cu trei asociați de care s-a despărțit doi ani mai târziu. Tot în 2007, Balkan Accession Fund, unul dintre fondurile de investiții administrate de Axxess Capital, avea să preia 80% din companie.
  • MAREA VÂNZARE. În 2016, Ponea și Balkan Accession Fund au cedat toate acțiunile către TVH Group, un business de familie fondat în Belgia, în 1969, de Paul Thermote și Paul Vanhast. TVH deținea deja o compa­nie din piața utilajelor pentru lucru la înăl­țime, Romlift, pe care avea să o fuzioneze cu Industrial Access. Veniturile companiei, cu activități globale, au depășit 1,6 miliarde de euro în 2018. Este de așteptat ca acestea să scadă în 2020, mai ales în state afectate pu­ternic de pandemie, precum Spania.
  • REBRANDING. Omul de afaceri a rămas de atunci CEO-ul companiei, în prezent coordo­nând activitatea TVH din trei piețe – România, Bulgaria și Republica Moldova. Mateco, noua denumire a companiei din iulie 2020, este un brand german pe care TVH Group l-a integrat în urmă cu opt ani.

Acest articol a apărut în numărul 97 al revistei NewMoney. FOTO: Laszlo Raduly

Citește ultimul număr al revistei NewMoney în format e-paper

Ionuț Ancuțescu are o experiență de peste 17 ani în presa economică și de business. A lucrat la publicațiile Ziarul Financiar, Capital, Biz, Business Magazin, Money Express, Forbes și Adevărul Financiar, iar acum este redactorul-șef al revistei NewMoney.