Sistemul bancar din România pare să fi trecut cu bine de primul an de pandemie, cu profit în scădere, dar onorabil

Alexandra Pele 16/03/2021 | 10:05 Financiar
Sistemul bancar din România pare să fi trecut cu bine de primul an de pandemie, cu profit în scădere, dar onorabil

Sistemul bancar local pare să fi trecut cu bine de primul an al pandemiei, raportând un profit în scădere, dar ono­rabil. 2021 ar putea fi însă mai complicat de gestionat, în special dacă economia nu își revine din declinul de anul trecut.

Cele 34 de bănci prezente în România au încheiat 2020 cu un profit net de 5,4 mi­liarde de lei – 1,1 miliarde de euro –, în scă­dere cu 19,5% față de anul precedent (6,4 miliarde de lei), potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). 20 dintre acestea au raportat profit, în vreme ce pierderile cumulate de celelalte ins­ti­tuții de credit au însumat aproximativ 269 de milioane de lei.

Similar cu anii precedenți, băncile din topul clasamentului activelor și-au adjudecat cele mai mari profituri. Astfel, Banca Transilvania, Banca Comercială Română (BCR) și BRD au realizat, cumulat, un profit net de circa trei miliarde de lei, aproape 60% din profitul întregului sis­tem.

Profitabilitatea a fost afectată anul trecut de efectele pandemiei de COVID-19, care a impus constituirea unor provizi­oane suplimentare, care să acopere even­tuale dificultăți viitoare ale clienților în rambursarea creditelor. Iar acestea se prefigurează deja.

Anul în curs ar putea să aducă o ușoară creștere a ratei creditelor neperformante (NPL), având în vedere că o parte a mo­ratoriilor de amânare a ratelor la împrumuturi expiră în acest an, a admis Sergiu Manea, chief executive officer (CEO) al BCR, în cadrul videoconferinței în care au fost prezentate rezultatele financiare ale băncii.

Amânările la plata creditelor pentru clienții afectați de criza sanitară au re­prezentat 13% din portofoliul total de credite de retail al BCR (41.000 de clienți, la care se adaugă 500 de clienți corporate – circa 10% din portofoliu). Aproximativ 3.000 de persoane nu au reluat plățile după expirarea moratoriilor, banca încercând modele de restructurare și de reeșa­lonare a datoriilor, a precizat Dana Dima, vicepreședinte retail al BCR.

Veniturile din dobânzi ale sistemului ban­car, cea mai importantă sursă de pro­fit, au fost, la rândul lor, afectate de pande­mie. Acestea au înregistrat un avans mo­dest, de puțin peste 1% în 2020, de zece ori mai redus decât cel din anul precedent. Astfel, rentabilitatea activelor (ROA) și ren­tabilitatea capitalului (ROE) erau la sfâr­șitul lunii decembrie 2020 de 0,98%, respectiv 8,86%, în scădere față de 2019 (1,34%, respectiv 12,21%). Câștigurile băncilor din 2020 s-au produs în contextul unei creșteri moderate a creditării, cu un ritm mediu de 5,1%. Raportul dintre cre­dite și depozite a scăzut la 65,9%, față de 70,1% în decembrie 2019.

Rata creditelor neperformante a cobo­rât la final de 2020 până la 3,83%, sub va­loa­rea din decembrie 2019, de 4,09%. Un alt indicator de risc urmărit de BNR, rata de solvabilitate, care reflectă nivelul capi­ta­lizării băncilor, a urcat în decembrie la 23,18%, de la 22% în 2019, semn că insti­tu­țiile de credit au făcut față cu bine provo­că­rilor de anul trecut.

Liderul băncilor din România

Grupul financiar Banca Transilvania, liderul sistemului, a încheiat anul cu un profit net de 1,5 miliarde de lei, în scă­dere cu 20% față de 2019. Rezultatul a fost influențat de scăderea veniturilor din do­bânzi (-3%) și comisioane (-5,3%), precum și de creșterea cu peste 80% a provizioa­nelor constituite (821 de milioane de lei).

BT a acordat anul trecut 22.000 de împrumuturi noi, în valoare de 2,9 miliarde de lei, pentru 9.500 de clienți întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și microîntreprinderi. Aproape jumătate din acestea au fost cre­dite IMM Invest, majoritatea în domenii precum comerț, transporturi și construcții. În privința activității de retail, BT a acordat 10.200 de împrumuturi ipotecare, în va­loa­re de 2,5 miliarde de lei, și peste 67.000 de credite de consum, în valoare de 2,4 miliarde de lei. În contextul pandemiei, banca a suspendat ratele a 41.000 de clienți.

„Am încheiat un an atipic, fără precedent, și suntem mulțumiți de faptul că rezultatele noastre au depășit previziunile conservatoare din bugetul inițial“, a decla­rat Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Admi­nis­trație al Băncii Transilvania. „Pen­tru acest an suntem optimiști în pri­vința BT, atenți la trenduri, dar și la opor­tu­nități care ar putea face sens“, a adăugat el.

Creșteri în pandemie

BCR, a doua mare bancă din România după active, a înregistrat anul trecut un profit net de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro), în creștere cu 37,2% față de 2019, pe fondul unui avans susținut al creditării și al unui rezultat operațional mai mare. Creș­terea este parțial afectată și de așa-nu­mitul „efect de bază“. Profitul din 2019 a fost ceva mai redus, pe fondul constituirii unor provizioane excepționale legate de activitatea BCR Banca pentru Locuințe.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 5,1%, veniturile nete din dobânzi au consemnat o creștere de 5,1%, în vreme ce câștigurile din comisioane au scăzut cu 9%. „Adaptarea și reziliența au fost cuvintele dominante, la nivel de business, dar și la nivel personal, pentru toți colegii mei“, spune Sergiu Manea.

Pe segmentul de creditare retail, BCR a acordat împrumuturi bancare noi în mo­nedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi în valoare de opt miliarde de lei. Comparativ cu 2019, BCR și-a majorat cota de piață la creditele de consum nou-acordate în mo­neda locală până la 17,4% (+1,6 puncte procentuale), precum și la creditele ipote­care nou-acordate în moneda locală, până la circa 20% (+3 pp). Vânzările de credite ipotecare în lei au cres­cut cu 28% an pe an, BCR reușind să-și promoveze produsul de portofoliu „Casa mea“, care a reprezentat 71% din totalul cre­ditelor ipotecare vân­dute.

Digitalizarea a jucat, de asemenea, un rol important în rezultatele băncii – peste 30% din creditele de nevoi personale din 2020 au fost acordate 100% digital. În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi în valoare de 9,3 miliarde de lei, în creștere cu 24,5%. Motorul principal a fost avansul stocului de finanțări acor­date sectorului IMM (inclusiv prin sub­sidiara BCR Leasing), care a crescut cu 14,8% an pe an, atingând valoarea de 7 mi­liarde de lei (1,4 miliarde de euro), inclusiv datorită programului IMM Invest.

Locul al treilea

BRD a înregistrat cele mai slabe rezultate din top 3 sistem ban­car, profitabilitatea înregistrând o scă­dere de 40% în 2020. „Profit net de 963 de milioane de lei, înglobând o cheltuială netă cu provizioanele de 353 de milioane de lei, ce reflectă deteriorarea perspectivelor ma­croeconomice, în comparație cu o elibe­rare netă de provizion în 2019“, au explicat reprezentanții băncii.

Creditarea de retail a consemnat o creș­tere de doar 0,8% anul trecut, în vreme ce creditarea corporate a înregistrat un plus de 1,9%, susținută în principal de împrumuturile acordate IMM-urilor (ajutate de IMM Invest), în timp ce creditele acordate marilor companii au consemnat o scădere de 2,3%.

Cât despre perspectivele din acest an, la fel ca în cazul economiei, restricțiile și incertitudinea își spun cuvântul. Creditarea privată a crescut în luna ianuarie cu 5,1% față de aceeași lună din 2020, cel mai dinamic segment fiind cel de retail. Față de decembrie, avansul a fost de doar 0,4%. Mai mult, ritmul de creștere al creditării a fost de peste trei ori mai redus decât cel al constituirii de depozite, semn că populația și companiile sunt în continuare reticente în a-și asuma riscuri.

Ce, cât, cum

Bancherii văd în 2021 un an plin de provocări, dar nu exclud materializarea unor oportunități interesante.

  • NPL. Soldul creditului ne­gu­vernamental ar putea crește cu un ritm mediu de 4,9% în perioada 2020-2022, susținut de mixul relaxat de politici economice, potrivit unei analize a eco­no­­mistului Andrei Rădu­lescu, de la BT. El nu exclude însă ca rata creditelor neperformante să depă­șească nivelul de 7% în acest an.
  • CORPORATE. Economiștii BRD anticipează că sectorul bancar se va confrunta cu noi provocări, dar și cu noi oportunități în 2021. Pe de o parte, segmentul gospo­dă­riilor, în mod tradițional principalul partener pentru bănci, ar putea avea o performanță mai redusă în acest an. Cu toate acestea, creșterea creditului acordat companiilor ar putea compensa acest lucru. Ei se așteaptă la o creș­tere a creditării de 4,8% și o majorare a ratei neper­for­manței la 6,2%.
  • CURS ȘI INFLAȚIE. Ana­liștii CFA România antici­pează o depreciere a leului în următoarele 12 luni până la 4,94 lei/euro, în timp ce rata inflației pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, ar urma să fie de 3,67%. Acești doi indicatori sunt relevanți pentru politica monetară a BNR, care influențează activitatea băncilor comerciale.
Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.