Schimbări majore în legislaţia construcţiilor. Obligaţii noi pentru proprietari

Elena Marinescu 07/02/2020 | 21:03 Ştiri
Schimbări majore în legislaţia construcţiilor. Obligaţii noi pentru proprietari

Actele normative ce stabilesc cadrul legal al calității în construcții și cel privind autorizarea lucrărilor de construcție au suferit azi o serie de modificări. Majoritatea dintre acestea vizează obligații ale investitorilor sau ale proprietarilor de construcții în zona branșamentelor, dar și o nouă posibilitate de a intra în legalitate pentru cei ce au construit fără autorizație. Modificările sunt aduse de Legea 7/2020.

Concret, cei ce au ridicat o construcție fără să aibă o autorizație în acest sens pot, pentru a putea intra în legalitate, să obțină un certificat de atestare/adeverință privind edificarea acesteia. Pentru a obține acest certificat, e nevoie ca întreaga situație să respecte niște condiții, mai exact, construcția să fi fost făcută fără autorizație de construire, să nu mai fie posibilă aplicarea de sancțiuni, deoarece a intervenit prescripția, și să fi fost făcută o expertiză tehnică care să constate că au fost respectate cerințele fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate.

După cum scrie avocatnet.ro, această modificare apare în contextul în care, în cursul anului trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că cei ce construiesc fără autorizație nu pot cere recunoașterea ca proprietari ai construcțiilor, deoarece, în lipsa unei autorizații, le este, practic, imposibilă înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

Obligații privind branșamentele la utilități

  • obținerea acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;
  • recepția la terminarea lucrărilor trebuie să se facă obligatoriu împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico – edilitară aferente;
  • predarea către proprietar a construcției numai după ce s-au pus în funcțiune și branșamentele autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare;
  • efectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție.
  • să dea în folosință clădirea numai după ce sunt puse în funcțiune branșamentele;
  • să permită utilizarea construcției doar când sunt puse în funcțiune și recepționate de către proprietarul investitor/proprietarul inițial toate branșamentele la utilitățile edilitare din avizele furnizorilor de utilități (anexa la autorizația de construire).

Totodată, Legea 7/2020 modifică și limitele amenzilor actuale (între 20.000 și 40.000 de lei) aplicate pentru neîndeplinirea anumitor obligații, inclusiv a celor nou-introduse. Mai exact, din această lună amenzile ce se pot aplica pentru nerespectarea, pe lângă altele, a obligațiilor de mai sus sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei.