Şase zodii noi

Nu e greu să treci de la horoscop la horrorscop. Iar alcătuirea unui horrorscop nu e complicată, când dai atât de des peste semnele astrale care confi­gu­rează zodiacul noii limbi române. O limbă care, ştim deja, nu va mai fi de of şi de aoleu, ci de OMG şi de LOL, dacă e să ne luăm după emisarii uneia dintre zodiile în curs de apariţie. Şi care sunt următoarele:

Zodia ca şi-ului. Nativii din această zodie luptă asiduu şi agramat împotriva cacofoniilor. Aşa cum nu există ţară pentru bătrâni, nu trebuie să existe nici milă pentru neatenţi sau cacofili. Sigur, ca în orice luptă, se poate vorbi şi aici de victime cola­terale: de multe ori, „ca şi“-ul nu ajută la evitarea niciunei cacofonii („Dan, ca şi ziarist, e valoros“). Fidelă crezului, aripa radicală a UEC (Uniunea pentru Eliminarea Cacofoniilor) propune reformarea vocabularului limbii române în aşa fel încât cacofoniile să nu mai apară nici măcar înăuntrul cuvintelor. „Şi“ se transformă astfel în silabă salvatoare. Prin urmare, „cacao“ devine „caşicao“, „cocostârc“ devine „coşicostârc“, „cucurbitaceu“ devine „cuşi­curbitaceu“, iar „cucurigu“ devine „cuşicurigu“. În plus, asistăm în fine la concretizarea vechii iniţia­tive de transformare a Mănăstirii Caşin în Mănăs­tirea Ca Şi.

Zodia accentului greşit. Nativii din această zo­die luptă pentru dizolvarea convingerii că accentuarea cuvintelor are norme şi importanţă. Palpită aici un veritabil entuziasm al relativizării. Dacă în Ungaria accentul se pune mereu pe prima silabă, iar în Franţa mereu pe ultima, chestiunea accentului în română ţine – susţin nativii zodiei în chestiune – de bunul-plac al vorbitorului. „Cine deschide gura pune accentul“, iată principiul fondator al noii doctrine. Consecinţa se măsoară în sute de cuvinte cărora li se schimbă respiraţia firească. Mai vechilor „carácter“ în loc de „caractér“, „prevédere“ în loc de „prevedére“ şi „butelíe“ în loc de „butélie“ li se adaugă astăzi „lípie“ în loc de „lipíe“, „cápsulă“ în loc de „capsúlă“, „furíe“ în loc de „fúrie“, „adúlter“ în loc de „adultér“ şi „edítor“ în loc de „editór“.

Zodia determinării. Nativii din această zodie sunt hotărâţi să desfiinţeze hotărârea şi să pună în locul ei determinarea. Dacă lucrurile merg aşa cum îşi doresc nativii cu pricina, „hotărâre“ îşi va lua nu peste multă vreme familia de cuvinte şi se va muta, cu ea cu tot, în azilul arhaismelor. În lumea nouă şi pocită a vocabularului, vom auzi exclusiv enunţuri din categoria „Handbalistele noastre sunt foarte determinate să scoată un rezultat bun“ Nimeni nu va mai şti că „a determina“ înseamnă „a stabili“. Cei care vor mai folosi cuvântul în accepţia bună vor fi izgoniţi în păduri, unde vor înfiinţa o sectă cu ritualuri şi convingeri paseiste. Şi asta nu oricum, ci prin Hotărâre de Guvern. Dar ce zic eu, Hotă­râre? Nu, prin Determinare. Determinare de Guvern.

Zodia lui super. Supernativii din această superzodie îl folosesc pe „super“ ori de câte ori au ocazia. Şi o au, slavă Domnului. Aici, în teritoriul unui singur augmentativ, totul este super, inclusiv lucrurile urâte, neplăcute sau cumplite. Preschimbarea plusului în minus nu trebuie să surprindă într-o lume ai cărei poli etici, sociali şi culturali migrează unul spre celălalt. În aceste condiţii, tot ce iese din sfera obişnuitului capătă automat statut de „super“. Pe de o parte, superpetreceri, superprofesionişti, supertransferuri, supervacanţe, supercampioni, supermotocoase, superpompe de injecţie şi super­maşini de spălat. Pe de alta, supercrize, superca­tas­trofe, superasasinate, superdrogaţi, superhoţi, supercurve, superdobitoci şi superanalfabeţi. Apropo, mai ţineţi minte napolitanele „Super“ din anii ’70, cu ambalaj ciclam, la 1,25 lei pachetul? Da? Super!

Zodia gen-ului. Nativii din această zodie sus­ţin la unison că, după atâtea studii, chestiuni, dezbateri şi diferenţe de gen, cuvântul „gen“ merită o detentă superioară. Şi asta fără a fi stânjenit de povara sensului. „Gen“ trebuie lăsat să nu însemne nimic. Să se răsfeţe caligrafic pe pagină şi să ne înfioare delicat urechea fără alt rost decât acela de umbră a umbrei. Aşa stând lucrurile, nu vom mai merge la restaurant, ci vom merge la restaurant gen. Copiii nu vor mai citi romane de aventuri, ci vor citi romane de aventuri gen. Tinerii nu vor mai pleca la mare, ci vor pleca la mare gen. Vom trăi într-o ţară care nu uită în nicio zi a calendarului să-şi violeze limba. Şi nu oricum, ci cu perversiuni gen.

Zodia diminutivului. Nativii din această zodie fac parte împreună din tribul celor deprinşi să obţină, multinaţionaliceşte vorbind, maximizarea prin minimizare. Asta înseamnă dorinţa de a-ţi arăta o solicitudine mai mare adresându-ţi-se în termeni care micşorează. Iată un artificiu la înde­mână într-o ţară unde muzeele şi palatele au tras în terorişti, un fotbalist a jucat la două echipe în aceeaşi etapă, iar regele a fost invitat să candideze la preşedinţie. În concluzie, nativii din zodia dimi­nu­tivului te vor ruga să aştepţi două minuţele, te vor întreba dacă nu ai trei leuţi mărunt, te vor trata cu o gustărică, un vinişor, o mămăliguţă cu brân­zică şi o felioară de tortuleţ, îţi vor înmâna un bo­nuleţ sau o facturică şi îţi vor strânge mânuţa.

Prozator, traducător și jurnalist sportiv, Radu Paraschivescu a realizat emisiunea „Pastila de limbă” la Digi24.