Salariul mediu net a crescut în iunie cu 1,2%

Andrei Dumitru 11/08/2022 | 11:34 Ştiri
Salariul mediu net a crescut în iunie cu 1,2%

Câştigul salarial mediu net s-a ridicat în luna iunie la 3.977 de lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 49 de lei (+1,2%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (9.331 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.186 lei), arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%.

Indicele câştigului salarial real a fost 97,6% ȋn luna iunie 2022 faţă de luna iunie 2021.

Indicele câştigului salarial real a fost 100,4% ȋn luna iunie 2022 faţă de luna mai 2022.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 223,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2022.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

În luna iunie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum şi a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat aplicării prevederilor legale privind unele măsuri fiscale conform cărora unele categorii de salariaţii beneficiază de prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate.

Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu net

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 24,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 23,2% ȋn industria alimentară, respectiv cu 22,1% ȋn agricultură, vânătoare şi servicii anexe; între 11,5% şi 18% ȋn activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia minereurilor metalifere; între 4% şi 7% ȋn fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), captarea, tratarea şi distribuţia apei, hoteluri şi restaurante, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi pe apă, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea băuturilor.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2022 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 16,5% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,1% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; între 1,5% şi 6% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării ȋn luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) şi a reducerii ȋn luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Ȋn administraţia publică s-a înregistrat o reducere de -2,2%. Ȋn sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă (+0,7%).