Risc de blocaj! Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie vrea revizuirea modificărilor la OUG 27/2022

Elena Marinescu 02/09/2022 | 18:25 Ştiri
Risc de blocaj! Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie vrea revizuirea modificărilor la OUG 27/2022

Modificările OUG 27/2022, în forma publicată, vor duce la deteriorarea semnificativă a situaţiei financiare a operatorilor economici din zona de furnizare şi distributie a energiei, întrucât le impune pierderi financiare şi economice semnificative, nerecunoscute prin modalitatea de rambursare sau în tariful de distribuţie, arată Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

Federaţia cere o revizuire a noilor modificări aduse OUG 27/2022, pentru a se evita blocajul total al pieţei şi discontinutăţi în alimentarea cu energie a clienţilor şi arată că stabilirea preţului mediu de decontare pentru furnizorii de energie electrică este o prevedere neconstituţională, contrară legislaţiei europene şi naţionale.

Guvernul a aprobat joi, 1 septembrie 2022, Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul Energiei.

Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro plătesc o contribuţie de solidaritate. Mai mult, preţul final al energiei electrice a fost plafonat pentru consumatorii casnici pentru un consum de până la 255 kWh.

”Modificările OUG 27/2022, în forma publicată, vor duce la deteriorarea semnificativă a situaţiei financiare a operatorilor economici din zona de furnizare şi distributie a energiei, întrucât le impune pierderi financiare şi economice semnificative, nerecunoscute prin modalitatea de rambursare sau în tariful de distribuţie.

Activitatea de furnizare şi distribuţie înregistrează deja pierderi de sute de milioane de euro, ca efect al legislaţiei în vigoare. Ignorarea costurilor reale contravine principiilor constituţionale, legislaţiei europene şi naţionale în domeniu. Valoarea preţului mediu ponderat de decontare a energiei electrice a fost stabilită netransparent şi sub preţurile din piaţă, înregistrate pe platformele de tranzacţionare şi evidenţiate în rapoartele OPCOM. Autorităţile au vizibilitate totală în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor pe piaţa angro de energie electrică, dar nu au arătat niciun calcul care să susţină valorile incluse în noile reglementări. Realitatea este cu totul alta, iar autorităţile ştiu care este nivelul de preţ la care s-au făcut deja achiziţii”, arată ACUE.

ACUE consideră că este o decizie cinică, expresia unei lipse de consideraţie faţă de mediul de afaceri.

“Nu se pot impune pierderi ca efect al legislaţiei. Orice intervenţie în formarea preţurilor nu trebuie să aibă drept rezultat costuri suplimentare pentru participanţii la piaţă, într-un mod discriminatoriu. Astfel de decizii trebuie să fie clar definite, transparente, verificabile şi nediscriminatorii”, spune Daniela Dărăban, directorul executiv al ACUE, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie.

Potrivit ACUE, după luni de creştere accelerată a preţurilor pe piaţa angro, perioadă în care autorităţile au asistat în mod pasiv, peste noapte, a fost stabilit un preţ maxim pentru decontarea sprijinului acordat consumatorilor de energie electrică, sub preţul pieţei şi sub costul achitat de furnizori.

”Federaţia ACUE înţelege nevoia introducerii unor mecanisme de control, care să asigure evitarea unor derapaje nepotrivite pe lanţul valoric al sectorului energetic, dar aceste măsuri trebuie să fie în limitele constituţionale, aliniate cu legislaţia din domeniul energetic şi calibrate în funcţie de rolul şi provocările fiecărui sector din domeniul energetic. Cu toată responsabilitatea, ne simţim datori să atragem atenţia asupra riscului ca, în situaţia foarte probabilă în care unii furnizori de energie electrică vor ajunge în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu public, mecanismele specifice de furnizor de ultimă instanţă să nu mai funcţioneze efectiv şi eficient”, spun reprezentanţii ACUE.

Preluarea unui portofoliu foarte mare de clienţi de către ceilalţi operatori desemnaţi nu va fi posibilă, având în vedere situaţia financiară precară a tuturor furnizorilor de energie şi faptul că lipsa de lichiditate nu o să permită achiziţii suplimentare de energie electrică, la preţurile actuale de pe piaţa angro, mai spun ei.

”În acelaşi timp, pentru activitatea de distribuţie de energie, soluţiile adoptate vin cu o întârziere de 6 luni şi adresează parţial situaţia critică în care au ajuns operatorii de distribuţie. Pentru perioada în care s-a decis îngheţarea tarifelor se corectează soluţia capitalizării diferenţelor de cost prin “activ reglementat”, care să fie recunoscut ulterior de-a lungul unei perioade de 5 ani, dar nu este propusă nicio soluţie imediată pentru asigurarea energiei necesare funcţionării reţelelor de distribuţie. ACUE solicită o revizuire a noilor modificări pentru a se evita blocajul total al pieţei şi discontinutăţi în alimentarea cu energie a clienţilor. Face un nou apel la responsabilitate şi la o colaborare autentică între autorităţi şi industrie pentru analiza comună a datelor şi asumarea unor decizii corecte. Situaţia este critică, mult prea serioasă şi afectează în mod direct continuitatea serviciilor de furnizare şi distribuţie”, precizează ei.

ACUE arată totodată că nu au avut loc consultări reale, lipsesc studiile de impact şi transparenţa decizională pentru acest proiect.  ”Nu există transparenţă decizională, măsurile de sprijin adoptate au carenţe şi normele se modifică frecvent sau sunt înlocuite. Eşecul măsurilor guvernamentale pune în pericol sectorul energetic şi vulnerabilizează şi mai mult clienţii finali. Nu este fezabilă implementarea începând cu data de 1 septembrie 2022. ACUE reiterează necesitatea de a avea 30 de zile la dispoziţie pentru a pune în aplicare noua schemă, întrucât se modifică plafoanele atât la consumatorii casnici, cât şi la cei non-casnici. Facturarea energiei se face continuu, zilnic, “pe firul apei”, nu pe o lună calendaristică. (De exemplu, pe 5 septembrie se emite o factură pentru consumul din perioada 3 august -3 septembrie. Pentru zilele din septembrie, trebuie realizate facturi pe ordonanţa nouă şi este imposibil să se adapteze sistemele informatice în termen de câteva zile). Furnizorii au explicat în mod constant aceste limitări tehnice, din toamna anului 2021 (Ordonanţa 118), iar faptul că nu se ţine cont de această realitate afeacteză în mod direct consumatorii”, adaugă ei.

Impunerea unei valori maxime a preţului mediu ponderat de 1.300 de lei/MWh pentru energia electrică pentru decontarea de către stat nu respectă realitatea pieţei. ”Impunerea valorii de 1.300 de lei/MWh pentru energia electrică este neconstituţională şi încalcă directiva UE 944, transpusă prin OUG 143/2021 şi legea Energiei 123/2012. Valoarea trebuie să fie una reală, iar preţul de achiziţie al energiei trebuie recunoscut integral, tranzacţiile sunt transparente şi pot fi verificate de instituţiile responsabile. Schema de sprijin se prelungeşte până la 31 august 2023, dar nu există în documentele publicate de autorităţi niciun studiu de impact bugetar. S-a comunicat o estimare de 1 miliarde de lei pe lună, dar nu avem vizibilitate faţă de prezumţiile de preţ şi consum care au stat la baza acestui calcul. Prelungirea schemei nu va conduce la calmarea preţurior, iar estimarea facută în acest moment nu poate fi sustenabilă. Diferenţa dintre preţul real şi cel plafonat se adânceşte, nu se reduce. Nu există termene până la care ministerele să facă plăţile către furnizori Textul Ordonanţei impune un termen de 30 de zile pentru ANRE, pentru transmiterea aprobării valorilor pentru decont”, mai arată ACUE.

Suplimentar termenelor de plată întârziate, decontarea este condiţionată de existenţa fondurilor necesare care depind de potenţiale încasări viitoare. ”Avem experienţa OUG 27/2022, care a stabilit decontarea schemelor din taxarea suplimentară a producătorilor, prezumţie neconfirmată de evoluţiile ulterioare. Se reintroduce necesitatea ca unii operatori economici să depună declaraţii pe propria răspundere, în 30 de zile de la publicarea noului text al OUG. Nu există nicio prevedere despre modul în care operatorii sunt facturaţi până la depunerea declaraţiilor. Mai mult, acest sistem de sprijin a creat probleme complicate în implementare în perioada sezonului rece 2021-2022, furnizorii fiind încă în situaţia de a nu-şi fi recuperat reducerile acordate. Ministerul Energiei evaluează încă situaţiile aferente lunilor noiembrie – decembrie 2021, ianuarie 2022. În luna iulie, valoarea decontărilor aferente beneficiilor pentru consumatorul non-casnic era la aprox. 25% din total cereri de decontare. Tarifele de distribuţie sunt “îngheţate” şi nu reflectă costurile reale pe care operatorii de distribuţie le realizează pentru achiziţia energiei necesare funcţionării sistemului de distribuţie Operatorii de distribuţie desfăşoară o activitate reglementată”, spun reprezentanţii ACUE.

Metodologia de determinare a tarifelor implică obligativitatea asigurării viabilităţii financiare a societăţilor de distribuţie. ”Creşterea semnificativă a preţurilor energiei a afectat puternic sumele prevăzute de cadrul de reglementare pentru aprobarea tarifelor de distribuţie. Valorile avute în vedere de ANRE pentru acoperirea costurilor cu achiziţia energiei sunt insuficiente, iar operatorul de distribuţie finanţează deficitul din fonduri proprii. Distributorii şi-au îndeplinit toate ţintele de investiţii aprobate de autoritatea de reglementare menite să asigure şi eficienţa serviciului – 10,5 miliarde de lei, în perioada 2018-2021. Efortul total investiţional angajat de către operatorii în domeniu a depăşit valoarea planificată, conform comunicării ANRE din 25 august 2022. Pentru buna funcţionare a sistemului de distribuţie, avem nevoie de adoptarea rapidă a unor soluţii care să asigure viabilitatea financiară a operatorilor. Avem nevoie de un mecanism fezabil de achiziţie pentru energia necesară consumului tehnologic pentru anul 2023, care să asigure optimizarea impactului pentru tariful de distribuţie şi, implicit, în preţul final”, mai spun ei.

Din energia totală distribuită, operatorii folosesc o anumită cantitate pentru a păstra parametrii optimi ai reţelelor de distribuţie (de ex. presiune în cazul reţelelor de gaze, echilibrare în Sistemul Energetic Naţional, în cazul energiei electric ş.a). Această parte necesară funcţionării reţelelor se numeşte Consum Propriu Tehnlogic, în cazul reţelelor electrice şi Consum Tehnologic, în cazul reţelelor de gaz. Pentru ca sistemul de distribuţie să fie eficient, aceste costuri ar trebui acoperite prin tarif. Tarifele sunt reglementate de ANRE şi îngheţate timp de un an, conform OUG 27/2022, fără corelare cu evoluţia efectivă a preţului la energie.

ACUE este Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie care şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice şi la competitivitatea economiei româneşti, prin promovarea beneficiilor pieţei libere, a practicilor concurenţiale corecte şi a mecanismelor care contribuie la buna funcţionare a pieţelor de energie electrică şi de gaze naturale. ACUE are 22 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu un număr total de 24.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro. Membrii ACUE reprezintă 56,4% din ansamblul pieţei de utilităţi din energie electrică şi, respectiv 89,9% din totalul pieţei de gaz.