Rezultate dezastruoase la concursul pentru posturile de directori de școli: Doar 70% au luat notă de trecere

Elena Marinescu 18/02/2022 | 21:29 Ştiri
Rezultate dezastruoase la concursul pentru posturile de directori de școli: Doar 70% au luat notă de trecere

Proba scrisă a celei de-a doua sesiuni din anul școlar curent a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-a ținut în cursul zilei de vineri.

În sesiunea septembrie-decembrie 2021, au fost ocupate 60,84% din numărul de 8.652 de funcții vacante publicate de către inspectoratele școlare. La sesiunea curentă au fost depuse 3.115 dosare, din care 3.082 au fost validate și au permis prezentarea candidaților la proba scrisă.

Au fost prezenți 2.850 de candidați, 209 au fost absenți, iar 23 de candidați din 17 județe, care la data probei scrise s-au aflat în izolare sau carantină, au solicitat participarea la sesiunea specială dedicată acestora, programată pentru data de 4 martie 2022. Doi candidați au fost absenți la evaluarea lucrărilor, iar trei lucrări au fost anulate.

Rezultatele celor 2.845 de candidați prezenți și evaluați au fost următoarele:

• 2039 candidați admiși (71,67%)

• 806 candidați respinși (28,33%)

Rezultatele, pe județe, se prezintă astfel:

 

Județ Număr candidați Promovați Procent de promovare
AB 58 38 65.52%
AG 95 69 72.63%
AR 55 37 67.27%
B 283 197 69.61%
BC 106 65 61.32%
BH 87 65 74.71%
BN 45 34 75.56%
BR 50 39 78.00%
BT 33 27 81.82%
BV 90 63 70.00%
BZ 57 45 78.95%
CJ 34 31 91.18%
CL 73 64 87.67%
CS 38 22 57.89%
CT 82 56 68.29%
CV 28 18 64.29%
DB 84 67 79.76%
DJ 94 65 69.15%
GJ 73 48 65.75%
GL 88 52 59.09%
GR 18 18 100.00%
HD 51 34 66.67%
HR 39 25 64.10%
IF 32 25 78.13%
IL 47 33 70.21%
IS 100 69 69.00%
MH 81 52 64.20%
MM 74 46 62.16%
MS 54 48 88.89%
NT 60 38 63.33%
OT 64 48 75.00%
PH 81 58 71.60%
SB 64 40 62.50%
SJ 29 29 100.00%
SM 77 66 85.71%
SV 73 55 75.34%
TL 21 16 76.19%
TM 78 50 64.10%
TR 54 37 68.52%
VL 52 45 86.54%
VN 66 48 72.73%
VS 77 56 72.73%
Total 2845 2039 71.67%

”După validarea rezultatelor la proba scrisă, conform calendarului din anexa la Metodologia de organizare, are loc constituirea comisiilor pentru proba de interviu.

Interviurile se vor desfășura în intervalul 16-25 martie 2022, din comisiile de evaluare făcând parte, ca și în prima sesiune, un inspector școlar, doi reprezentanți ai unității de învățământ, un reprezentant al autorității locale și un specialist în resurse umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management.”, anunță Sorin Cîmpeanu.

Ce subiecte au picat la proba scrisă la faza a doua plus grila de corectare

Ministerul Educației a publicat subiectele și șablonul de corectare pentru proba scrisă, din cadrul sesiunii a doua a concursului pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți din școli. Examenul a fost tip grilă, cu 50 de itemi cu patru variante de răspuns care trebuiau rezolvați în 120 de minute.

În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vizează capacităţile cognitive şi de leadership, aproximativ 20% competenţele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.

Exemple de itemi:

Prin ce se aseamănă elevul și profesorul?

a. unul predă, celălalt învață

b. amândoi au aceleași drepturi și obligații

c. amândoi desfășoară activități într-o unitate de învățământ

d. unul este copil, celălalt este adult.

***

În urma unui sondaj, s-a constatat faptul că părinții elevilor din clasa întâi și-ar dori să fie mai conectați la activitățile copiilor în cadrul orelor de curs. Colegii dvs. organizează o ședință pentru a discuta acest aspect. În calitate de director, care este decizia cea mai adecvată?

a. Mergeți la ședință și propuneți utilizarea unui software securizat pe care profesorii pot încărca poze cu elevii în timpul orelor de curs, dacă toți părinții își vor da acordul în acest sens.

b. Mergeți la ședință doar pentru a vedea ce părere au colegii dvs., dar decideți să nu vă implicați în această problemă.

c. Nu mergeți la ședință. Problema nu vă privește în mod direct din moment ce nu predați la clasa întâi.

d. Mergeți la ședință cu scopul de a vă convinge colegii să nu se implice în această problemă. Sunt alte lucruri mai importante în care merită să vă investiți cu toții energia.

***

Conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, referitor la funcțiile didactice, din categoria personalului didactic asociat nu face parte:

a. personalul didactic auxiliar

b. personalul didactic titular la altă școală

c. personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora

d. personalul format din specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare

Potrivit HotNews, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă şi proba de interviu).

Calendar concurs de directori 2022

Contestațiile la rezultatele primite astăzi pot fi depuse pe 18-19 februarie.

Rezultatele finale la proba scrisă – după contestații – vor fi afişate în data de 22 februarie, urmând ca interviurile să se desfăşoare în perioada 16 noiembrie – 25 martie 2022.

Contestațiile la interviu se pot depune în perioada 17-29 martie.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 martie, iar pe 4 aprilie vor fi emise deciziile de numire ale directorilor, cu intrare în vigoare la 18 aprilie.

Va exista și o sesiune specială pentru candidați care sunt carantinați sau izolați cu Covid-19. Pentru aceștia, proba scrisă va avea loc pe 4 martie.

Proba de interviu

Interviul cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:

– competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează;

– abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;

– competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

Ce notă trebuie să iei pentru a putea deveni director de școală

Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.

Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.

b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.

c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.