Reguli noi pentru transportul cu taxiul, trenul şi metroul, pe perioada stării de alertă! LISTA COMPLETĂ

Elena Marinescu 20/06/2020 | 14:03 Ştiri
Reguli noi pentru transportul cu taxiul, trenul şi metroul, pe perioada stării de alertă! LISTA COMPLETĂ

În Monitorul Oficial s-au publicat, vineri, măsurile și regulile de urmat în domeniul transportului rutier, inclusiv taxi, pe perioada prelungirii stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. S-au publicat, de asemenea, si regulile de urmat pentru tren si metrou.

Astfel, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au obligația să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/ debarcare, terminale de aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, precum și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/ stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară.

I. În domeniul transportului rutier de persoane se aplică următoarele măsuri:

1. În zona ușii de acces al pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluții dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă se efectuează obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curățare umedă.

2. Pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.

3. Pentru accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să le acopere gura și nasul.

4. Pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de transport au obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive tip termoscanner pentru fiecare pasager. Se va refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură >37,3ºC și li se va recomanda să consulte de urgență medicul de familie.

5. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială.

6. Conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială, în timpul pauzelor pe drum, și să evite contactul cu alte persoane.

7. La îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță unul față de celălalt.

8. Accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte ușă/uși, dacă aceasta/acestea există.

9. Transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.

II. În domeniul transportului în regim de taxi, transportului alternativ și transportului în regim de închiriere cu șofer se aplică următoarele măsuri:

1. Transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate.

2. Conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, iar mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool.

3. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.

4. Pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata călătoriei.

5. În cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii fizice cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să utilizeze mănuși, să le depoziteze într-o pungă special destinată după utilizare și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea acestora.

6. Conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze și să dezinfecteze zilnic interiorul vehiculului.

7. Se utilizează cu precădere plățile electronice.

III. În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:

1. Interiorul mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă.

2. Conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi securizați.

3. În interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.

4. Se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare, și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.

MĂSURI ȘI REGULI în domeniul transportului de persoane la bordul navelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

I. Măsuri luate de administratorul locului de îmbarcare/ debarcare pasageri

1. Este obligatorie igienizarea locurilor de îmbarcare/debarcare pasageri.

2. Este obligatorie dezinfecția spațiilor închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri cu substanță biocidă.

3. La grupurile sanitare se asigură în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se afișează postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

4. În zonele de acces pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor este obligatorie montarea dozatoarelor cu dezinfectanți de mâini pe bază de alcool.

5. La îmbarcare este obligatorie informarea pasagerilor cu privire la documentele/formularele care trebuie completate și măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație.

6. Angajatorul este obligat să asigure verificarea temperaturii lucrătorilor, la intrarea acestora în tură.

7. Angajatorul este obligat să asigure echiparea lucrătorilor din locul de îmbarcare/debarcare cu măști de protecție și mănuși.

8. Pe cât este posibil, se utilizează documentele digitale.

II. Măsuri luate de operatorul economic care desfășoară transport de pasageri și/sau mărfuri

1. Sunt obligatorii igienizarea și dezinfecția navei cu substanță biocidă.

2. Operatorul economic stabilește frecvența igienizării și a dezinfecției navei, în funcție de caracteristicile tehnice ale acesteia și durata cursei, având obligația de a informa pasagerii și autoritățile în acest sens.

3. Operatorul economic este obligat să asigure verificarea temperaturii membrilor de echipaj, la intrarea în tură.

4. Operatorul economic este obligat să doteze membrii de echipaj cu măști de protecție și mănuși.

5. Operatorul economic este obligat să instruiască membrii de echipaj cu privire la modul de interacționare cu pasagerii, în sensul păstrării distanței minime de siguranță între pasageri.

6. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru interzicerea accesului la bord al pasagerilor care nu dețin mască de protecție.

7. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru monitorizarea respectării cerinței privind purtarea măștii de protecție de către pasageri pe toată durata cursei.

8. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru informarea periodică, pe durata cursei, cu privire la regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la bordul navei (purtarea măștii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanței minime de siguranță între pasageri).

9. Operatorul economic trebuie să monteze, în locuri vizibile destinate pasagerilor, postere/autocolante/afișe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19.

10. Operatorul economic este obligat să doteze nava cu dozatoare cu dezinfectanți și echipamente de protecție de rezervă.

11. La grupurile sanitare se va asigura în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

12. Se asigură ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, iar recircularea aerului va fi redusă.

13. Operatorul economic va informa pasagerii cu privire la documentele/formularele care trebuie completate și măsurile pe care aceștia trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație și, după caz, pune la dispoziție aceste documente/ formulare.