Reguli noi pentru agențiile care plasează români la muncă în străinătate

Elena Marinescu 27/04/2021 | 20:38 Ştiri
Reguli noi pentru agențiile care plasează români la muncă în străinătate

Agențiile de plasare a forței de muncă în străinătate vor fi obligate să îi informeze pe românii care pleacă la muncă despre condițiile și regulile speciale de intrare în statul de destinație, să asigure transportul acolo, prin firme autorizate și să informeze ITM cu privire la persoanele pe care le-au trimis la muncă în străinătate, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă al Guvernului. 

Proiectul de ordonanță modifică şi completează Legea privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. De asemenea, în document sunt prevăzute şi amenzi majorate pentru agențiile de plasare a forței de muncă care nu respectă cerinţele statului român.

Principalele modificări:

Agenţii de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a cetăţenilor români, cu domiciliul în România, care solicită să lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de muncă transmise din străinătate de către persoane juridice sau fizice, în calitate de angajatori.

Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare sau furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă.

Partea română va negocia, pentru lucrătorii sezonieri, acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile, inclusiv în privinţa condiţiilor de cazare oferite de angajatori, care trebuie să respecte normele naţionale din statul de primire, acordarea unei indemnizaţii pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors către domiciliul din România, pe perioada în care lucrătorii sezonieri îşi desfăşoară efectiv activitatea.

Mediere şi consilieră gratuită

Agenţii de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.

Ofertele ferme de locuri de muncă din străinătate pentru lucrătorii sezonieri, cu toate specificaţiile acestora, atât în limba statului de destinaţie sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, cât şi în limba română, trebuie să cuprindă, pe lângă alte elemente, şi asigurarea de sănătate pe perioada contractuală sau angajamentul că angajatorul lucrătorului sezonier încheie pentru acesta asigurarea de sănătate pe perioada contractuală.

În cazul în care deplasarea lucrătorilor către acelaşi loc de muncă din statul de destinaţie se face în grupuri mai mari de 10 persoane, agentul de plasare a forţei de muncă şi furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă vor avea obligaţia organizării transportului prin persoane juridice autorizate să efectueze transport internaţional de persoane.

Riscul epidemiologic va fi luat în considerare

Agenţii de plasare a forţei de muncă şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia şi de a se asigura că, anterior deplasării acestora, lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate deţin toate documentele necesare accesului în statul de destinaţie şi au toate informaţiile referitoare la condiţiile speciale de intrare în statul de destinaţie, respectiv, la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislaţiei statului de destinaţie, în condiţiile existenţei unui risc epidemiologic.

Pentru statele în care contractele individuale de muncă se încheie, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv, în formă scrisă, agenţii de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea acestora de către părţi atât în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, cât şi în limba română, precum şi punerea la dispoziţia lucrătorului român a acestui contract, înainte de plecarea acestuia din România.

Contracte de muncă bilingve

Pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agenţii de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura comunicarea şi punerea la dispoziţia lucrătorului cetăţean român, înainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislaţiei statului de destinaţie, atât în limba română, cât şi în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul.

Agenţii de plasare, respectiv furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligația de a păstra la sediul social, respectiv la sediul permanent din România contractul de mediere precum și câte o copie, în limba română şi în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, a contractului individual de muncă, semnat de părţi, sau, după caz, un exemplar al documentului, pentru o perioadă de trei ani de la data încheierii acestora, și de a le pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, cu ocazia controlului.

Reglementări speciale pentru notificări

Agenții de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligația de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social agenții, respectiv, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorii de servicii îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, o notificare privind plasarea forței de muncă, cu cel puțin cinci zile lucrătoare anterioare plecării din țară a persoanelor plasate la muncă în străinătate.

Notificarea cuprinde următoarele elemente: statul de destinație, denumirea și adresa sediului social al angajatorului străin, adresa locațiilor în care urmează să se presteze activitatea, numărul lucrătorilor români care urmează să plece din țară, datele de identificarea ale acestora, activitatea pe care urmează să o presteze, data la care se efectuează deplasarea, locația de unde se efectuează deplasarea, condițiile de realizare a transportului și datele de identificare ale operatorului de transport.

Transmiterea notificării la inspectoratul teritorial de muncă se realizează prin orice mijloc de comunicare scrisă, inclusiv prin e-mail. Notificarea se repartizează de către conducătorul inspectoratului teritorial de muncă direct compartimentelor cu atribuții de control care valorifică informațiile primite în acțiunile de control.

Înştiinţările lunare, obligatorii

Agenţii de plasare și furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a transmite, lunar, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, până la data de 5 a lunii următoare, situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a legii.

În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români care, după semnarea contractului de mediere, nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din acestea, lucrătorii sunt obligaţi să achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare sau de către furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depăşească 200 euro/lucrător.