Reguli de admitere la Politehnica Bucureşti. Ce acte trebuie să ai la dosarul pentru înscriere, în 2020

NewMoney 09/07/2020 | 11:01 Fapt Divers
Reguli de admitere la Politehnica Bucureşti. Ce acte trebuie să ai la dosarul pentru înscriere, în 2020

Pentru acest an, conducerea Politehnicii a decis ca admiterea să se facă în urma unui concurs de dosare care se va desfășura în trei sesiuni, fiecare conținând câte trei faze.

Prima sesiune, care a început pe 1 iunie și se va încheia pe 15 iulie, are în vedere admiterea anticipată, bazată pe rezultatele școlare obținute de candidați înainte de susținerea examenului de Bacalaureat. La această primă sesiune cei interesați pot opta pentru toate cele 15 facultăți din cadrul Politehnicii.

Cea de-a doua sesiune a început pe 5 iulie și se va încheia la finalul acestei luni, pe 29 iulie. La această sesiune participă toate facultățile cu toate domeniile și toate locurile disponibile din portofoliu. În cadrul acestei etape, candidații vor evaluați doar în baza notelor obținute la Bacalaureat.

Un candidat se poate înscrie la o singură facultate și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți. În această sesiune, candidatul poate face și opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți pe locurile rămase libere, în ordinea preferințelor.

La redistribuire vor participa cei care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au prins locuri la facultățile la care au dat concurs inițial. Redistribuirea se va face în ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase libere la facultățile pentru care a optat la înscriere.

A treia sesiune se va derula pe parcursul lunilor august și septembrie și presupune reluarea etapei a doua, pentru locurile rămase libere.

Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul online UPB din data de 10 iulie 2020 vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 09 iulie 2020 la ora 12:00.

Ce acte sunt necesare la dosarul de candidat

Dosarul de candidat trebuie să cuprindă copii scanate sau fotografiate după certificatul de naștere, carte de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii, diploma de Bacalaureat sau echivalentă, însoțită de foaia matricolă și o fotografie tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg. Toate acestea vor fi încărcate on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2020, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează media generală, notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară.

Vor fi adăugate, dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu.

La dosar vor mai fi atașate cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care sunt menționate opțiunile candidatului atât pentru facultatea de bază, cât și pentru o eventuală redistribuire la alte facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București, declarația pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate.

De asemenea, candidatul trebui să facă dovada achitării taxei de concurs sau să prezinte documentul potrivit căruia este scutit de aceasta.

Toate detaliile legate de procedura de înscriere și actele necesare pot fi accesate prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro .