Rata şomajului în trimestrul III a fost de 5,3%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale. Câți șomeri sunt în România

Andrei Dumitru 17/12/2021 | 10:29 Ştiri
Rata şomajului în trimestrul III a fost de 5,3%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale. Câți șomeri sunt în România

Rata şomajului în trimestrul III 2021 a fost de 5,3%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior. În al treilea trimestru al anului, populaţia activă a României era de 8,227 milioane persoane, din care, 7,791 milioane persoane erau ocupate şi 436.000 persoane erau şomeri, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Începând cu anul 2021, metodologia Anchetei forţei de muncă în gospodării (sursa datelor din acest comunicat) a fost revizuită pentru a răspunde cerinţelor noilor regulamente europene intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 (a se vedea şi precizările metodologice).

Cea mai importantă modificare vizează excluderea din sfera ocupării a persoanelor care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar autoconsumului şi generează un impact sesizabil asupra estimaţiilor anchetei, în special în sensul: reducerii numărului populaţiei ocupate şi a celei active (precum şi a ratelor de ocupare şi activitate); creşterii ratei şomajului (mai ales pe seama scăderii populaţiei active care este numitorul indicatorului).

Din acest motiv, datele publicate pentru trimestrele I, II şi III 2021 nu sunt comparabile cu cele publicate pentru trimestrele anterioare anului 2021.

Rata de ocupare a populaţiei

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (1564 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2021, de 62,3%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 0,1 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,2% faţă de 53,1% la femei) şi la persoanele din mediul urban (67,2% faţă de 56,3% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 20,6%.

Rata şomajului în trimestrul III 2021 a fost de 5,3%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1 punct procentual (5,7% la bărbaţi faţă de 4,7% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 4,5 puncte procentuale (7,9% în mediul rural, faţă de 3,4% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (21,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Distinct de cele 7.791.000 persoane ocupate, alte 837.000 persoane au lucrat în gospodăria agricolă proprie, pentru a produce bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar autoconsumului, acestea fiind întruna dintre următoarele situaţii: fie doar o mică parte a producţiei agricole obţinute este destinată vânzării, fie producţia agricolă obţinută este destinată exclusiv consumului propriu şi reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.

Aceste persoane, incluse în populaţia ocupată conform metodologiei anchetei utilizată până în anul 2020 (inclusiv) sunt, începând cu trimestrul I 2021, considerate persoane inactive sau în şomaj (în funcţie de îndeplinirea sau nu a celor 3 criterii utilizate în definiţia şomajului BIM), precizează INS.

Împreună cu persoanele ocupate, acestea alcătuiesc „populaţia productivă” al cărui număr a fost de 8.628.000 persoane în trimestrul III 2021. Acest indicator este definit doar în context naţional şi corespunde populaţiei ocupate calculată conform definiţiei utilizată anterior anului 2021.

Rata populaţiei productive, calculată pentru grupa de vârstă 1564 ani, a fost în trimestrul III 2021 de 66,6%, iar cea pentru grupa de vârstă 2064 ani, de 72%.