Publi-interviu. FairValue: „Am continuat să ne dezvoltăm pentru a face față schimbărilor majore“

NewMoney 20/11/2020 | 18:14 Companii
Publi-interviu. FairValue: „Am continuat să ne dezvoltăm pentru a face față schimbărilor majore“

După o carieră în industria bancară, Anuța Stan a pus bazele FairValue Consulting în 2005, alături de soțul său, Lau­rențiu Stan. Au început cu doi evaluatori, iar acum au o echipă de 60 de spe­cia­liști distribuiți național.

NewMoney: Care dintre activitățile pe care le desfășurați (raportare financiară, garantarea împrumutului, evaluare companie etc.) a fost cea mai solicitată anul acesta?

Anuța Stan (CEO): Anul acesta, ca și în anii anteriori, eva­luarea bunurilor pentru garantarea unui împrumut a fost activitatea prepon­derentă a noastră, această ac­ti­vitate având de fapt ponderea cea mai ridi­cată în cadrul pieței totale a evaluă­rilor. Cele mai multe rapoarte de evaluare au fost rea­lizate pentru proprietăți imobiliare rezi­dențiale (circa 70%), urmând eva­luă­rile de terenuri și spații comerciale, cu câte 10% din totalul evaluărilor pentru bănci. După trei luni slabe din punctul de vedere al activității de creditare, în tri­mes­trul al III-lea numărul solicitărilor de evaluare pentru garantarea împrumutului a cunoscut o creștere importantă, iar luna octombrie a acestui an a depășit orice aș­teptări din acest punct de vedere.

– Care dintre toate acestea reprezintă activitatea de bază? 

Începând chiar cu 2005, anul înființării, activitatea de bază a FairValue a fost și este evaluarea pentru garantarea împrumuturilor. În ultimii ani însă, structura ac­tivității în funcție de tipul evaluării s-a mo­­dificat, în sensul creșterii ponderii eva­luărilor pentru raportare financiară și im­pozitare, precum și a evaluării aface­rilor.

– Care este principalul diferențiator al com­paniei pe nișa pe care activează?

Ne diferențiem prin pregătirea profe­sio­nală și experiența echipei de evaluatori, precum și prin acoperirea națională de care dispunem. Alături de noi sunt eva­luatori cu experiență de peste 25 de ani. Experiența lor este completată de energia și pasiunea tinerilor evaluatori care s-au alăturat pe parcurs, în cadrul pro­iec­tului pe care l-am implementat sub de­­numirea Academia FairValue, unde ti­neri absolvenți de facultate încep o ca­­rieră în evaluare.

Cum a evoluat piața per ansamblu în pe­­rioada pandemiei? 

– Piața evaluărilor a evoluat în același sens cu piața imobiliară și cu economia în general. Pandemia de Covid-19, prin mă­surile luate pentru reducerea numă­rului de infectări, a afectat și activitatea pieței imobiliare și, implicit, activitatea de evaluare a bunurilor.

– Cum ați caracteriza dinamica tranzacții­lor în ultimele luni?

După o încetinire importantă în trimestrul al II-lea al acestui an, numărul tran­zac­țiilor a crescut considerabil în ultima perioadă. În trimestrul al II-lea al acestui an au fost încheiate circa 106.000 de tran­­­zac­ții, dintre care circa 18.000 fiind uni­­tăți individuale (apartamente). În trimestrul al III-lea, numărul total al tran­zac­­țiilor s-a ridicat la circa 142.000, dintre care 24.000 de unități individuale, nivel comparabil cu aceeași perioadă din 2019. Se pare că în luna octombrie a fost înregistrat un record în privința numă­ru­lui tranzacțiilor încheiate, cu un număr total de 84.000, dintre care 16.000 de unități individuale, dublu față de media lunară în primele nouă luni ale anului. (sursa: ANCPI). Această evoluție s-a reflectat și în activitatea noastră, nu­mă­rul solicită­rilor de evaluare din luna octombrie fiind aproape dublu față de media pe primele nouă luni.

– Focusul companiei pe serviciile de eva­lu­are e pe zona imobiliară? 

– Evaluarea proprietăților imobiliare ocupă o pondere semnificativă în acti­vita­tea companiei noastre, fapt corelat cu

ac­ti­vitatea pieței în general. Practic, nu­­­mă­rul tranzacțiilor de pe piața imo­biliară îl depășește pe cel al tranzacțiilor de pe piața altor bunuri care necesită de obicei evaluare.

În ultimii ani am reușit o diversi­ficare a serviciilor prestate, prin con­cen­trarea pe segmentul evaluărilor de aface­ri și al celor pentru raportare finan­ciară și impozitare. De asemenea, ne-am orientat mai mult spre segmentul B2B, păstrând în același timp nivelul serviciilor B2C.

– Pe zona de M&A s-a constatat o înceti­nire semnificativă a activității. Ce impact a avut asta asupra afacerii?  

– Într-adevăr, activitatea de M&A a în­ce­ti­nit în acest an, însă au apărut mai multe solicitări de evaluare a unor afaceri mici și mijlocii în vederea modificării structurii acționariatului. Sunt multe companii care trec printr-un proces de reorgani­zare in­ternă necesar în această perioadă, iar cooperarea între acționari este pusă la încercare. Atunci când nu se ajunge la un con­sens cu privire la direcția viitoare a companiei, unii dintre acționari aleg să se retragă și astfel apare nevoia unei in­di­cații cu privire la valoarea de piață a par­ti­ci­pației pe care o dețin în acea companie.

– Ce venituri așteptați pentru 2020 și care este evoluția față de 2019?

– Cu toate că vânzările au scăzut cu aproape 50% în lunile aprilie și mai, cifra de afaceri cumulată la sfârșitul lunii octombrie se află la același nivel ca în aceeași perioadă a anului trecut. Ne așteptăm ca la finalul anului să înregistrăm o cifră de afa­ceri a grupului FairValue cel puțin egală cu cea din 2019, de circa 1,5 mili­oane euro.

– Cum a fost afectată activitatea compa­niei de pandemia de COVID-19?

– Pentru noi, cele mai afectate luni au fost aprilie și mai, însă începând cu luna iunie solicitările de evaluări au crescut, odată cu dezghețarea activității participanților pe piața imobiliară.

În pofida efectelor negative resimțite din cauza acestei situații excepționale, am continuat să ne dezvoltăm pentru a face față schimbărilor majore pe care le trăim. Anul acesta am finalizat implementarea noului software ERP, care deja își do­vedește efectele benefice asupra acti­vității noastre. Comunicarea între mem­brii echipei este mult mai fluentă, clienții sunt informați în timp real cu privire la sta­­tusul evaluării, iar preluarea informa­țiilor despre bunurile evaluate se reali­zează prin intermediul unei aplicații mobile. În acest fel am optimizat fluxul de lucru și am făcut un pas important pentru digitalizarea integrală a procesului de evaluare.

De asemenea, am finalizat și procesul de rebranding la care lucrăm de ceva vreme și putem afirma că probabil suntem prima companie de evaluare din Ro­mânia care a adoptat o identitate vi­zu­ală „ca la carte“.

– Cum descrieți impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei ca ansamblu?

– Deși pare că economia și-a revenit după perioada mai slabă din trimestrul al II-lea, multe companii au fost și sunt încă afectate puternic de restricțiile impuse. Pentru unele dintre afacerile afectate, mă­su­rile de susținere implementate de către autorități au fost benefice, dar evoluția viitoare a pandemiei este încă neclară. Această stare de incertitudine poate conduce la dificultăți și mai mari pentru companii, ceea ce se va reflecta direct în evo­luția negativă a economiei naționale.