Publi-interviu: Abonamentele medicale cresc nivelul de sănătate al companiilor

NewMoney 04/07/2022 | 11:43 Companii
Publi-interviu: Abonamentele medicale cresc nivelul de sănătate al companiilor

MedLife este liderul pieței de abonamente medicale, având grijă de 768.000 de angajați din 8.000 de companii. Am discutat cu Mirela Dogaru, Director Comercial al furnizorului privat de servicii de sănă­tate, despre cum arată piața abona­mentelor medicale din România și cum susțin acestea o creștere sănă­toasă a business-urilor.

NewMoney: Cum arată piața de abonamente medicale la momentul actual? Mai este loc de evoluție?

Mirela Dogaru: Abonamentele medicale au fost lan­sate în urmă cu aproape 30 de ani în România, însă ultimii 10 ani au marcat o creștere accelerată a acestei piețe, dictată de evoluția sistemului de sănătate privat, dar și de traiectoria economiei naționale. În prezent, în Ro­mâ­nia sunt peste 1,62 milioane de abo­nați, potrivit studiului efectuat de PALMED, „Analiza impactului economic și social al furnizorilor privați de servicii medicale din România“. MedLife este lider de piață, cu un portofoliu de 768.000 de abonați, din 8.000 de companii. Datele studiului PALMED ne arată însă că mai este loc de creștere, ținând cont că piața totală adresabilă este de 4,23 mili­oane de angajați din mediul privat.

Însă, dincolo de potențialul de creștere la nivelul numărului de abonați, piața cunoaște o dezvoltare și din punct de ve­dere al portofoliului de produse și servicii dedicate companiilor. Dacă ne referim la abonamente, la început acestea includeau în principal servicii de me­dicina muncii, dar, pe măsură ce or­ganizațiile au înțeles că resursa cea mai importantă sunt oamenii, am diversificat pachetele medicale și le-am completat cu servicii tot mai complexe. Pe lângă abonamente însă, am investit în dezvoltarea de noi servicii medicale pentru partenerii B2B (business-to-business, n.r.), precum ședințe online de sport, workshopuri, servicii perso­na­lizate de medicină și clinica virtuală, care să răspundă cât mai bine soli­cită­rilor tran­smise de colaboratorii noștri.

Ce pondere au abonamentele în veniturile MedLife?

– Abonamentele medicale reprezintă o linie individuală de business în ecosis­temul MedLife, care, potrivit datelor ra­portate către investitori la finalul anului trecut, ocupă o pondere de peste 18% din totalul vânzărilor. În ultimii ani, am reușit să avem o creștere constantă a acestei divizii, ca urmare a relațiilor sta­bile și de lungă durată pe care le avem cu foarte multe companii care ne-au ales ca partener de sănătate, dar și prin semnarea unor noi colaborări, atât cu companii de mari dimensiuni, dar și cu microîntreprinderi.

Care sunt avantajele pentru o compa­nie care oferă abonamente medicale an­g­a­­jaților?

– Problemele de sănătate ale angajaților generează un număr ridicat al absențe­lor, un engagement mai scăzut la locul de muncă, precum și creșterea nivelului de stres, ceea ce se traduce în scăderea nivelului de productivitate și costuri su­plimentare pentru firmă. În cazul unei firme de 3.000 de angajați, costurile cu să­nătatea angajaților pot ajunge până la milioane de euro pe an. Un alt fenomen care afectează productivitatea este prezenteismul, adică situația în care o persoană merge la muncă, chiar dacă este prea bolnavă sau stresată pentru a putea fi productivă.

Abonamentele medicale sunt o solu­ție eficientă, prin care companiile pot asi­gura angajaților accesul la servicii de prevenție și monitorizare. Mergând la controale de rutină, făcând analizele anuale și alte investigații recomandate de medic, angajații pot trata mai rapid afecțiunile de care suferă, nu ajung să folosească servicii costisitoare, de urgență, micșorează posibilitatea unei spi­talizări și revin mai rapid la birou, redu­când impactul financiar al absenței asu­pra firmei.

MedLife pune la dispoziția companii­lor două tipuri de abonamente, în func­ție de numărul de angajați: abonamente me­dicale IMM, dedicate companiilor cu până la 50 de angajați, și abonamentele medicale corporate, care pot fi accesate de organizațiile cu peste 50 de an­ga­jați. Prin intermediul acestora, ei au acces la rețeaua noastră formată din aproape 700 de unități proprii și partenere la nivel național.

– Cât de accesate sunt abonamentele? Care sunt cele mai căutate specialități?

În ultimii cinci ani, peste 1,4 milioane de angajați români au avut grijă de sănă­ta­tea lor cu ajutorul abonamentelor medi­cale MedLife, adică 1 din 3 an­ga­­jați din sistemul privat.

Doar în ultimul an, angajații care be­ne­­ficiază de un abonament de sănătate au accesat aproape 3,5 milioane de servicii medicale în cadrul unităților noastre, în creștere cu 30% față de 2020. În plus, dorința de a avea grijă de starea de sănătate este confirmată și printr-un număr cu 15% mai mare de abonați unici care au ales să meargă la medic în 2021, comparativ cu anul precedent.

Femeile rămân cea mai activă categorie de pacienți în rândul abonaților, peste 55% dintre accesările de servicii din sistemul MedLife fiind făcute de femei cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani. În ultimii cinci ani, aproape 200.000 de fe­mei au folosit abonamentul medical pen­tru prevenția diferitelor tipuri de cancere sau a unor boli genitale, ginecologia fiind cea mai căutată specialitate medi­cală prin intermediul abonamentelor.

Totodată, abonamentele sunt foarte utile și pentru persoanele cu diferite patologii cronice, în ultimii cinci ani, aproxima­tiv 310.000 de bolnavi cronici folosin­du-le pentru consultații și in­vestigații, dar și pentru copii, aproape 50.000 de copii mer­gând la medic în ultimii cinci ani în baza abo­­namentului și efectuând peste 310.000 de consultații de pediatrie.

– Care sunt perspectivele voastre de dezvoltare pentru această divizie de business?

– Ne-am propus ca împreună să facem România bine, unul din ingredientele de bază ale însănătoșirii națio­nale fiind un mediu de afaceri să­nătos. De aceea, ur­mă­­rim cu atenție evoluția pieței muncii, pentru a crea pro­duse și programe care să sus­țină într-un mod relevant angajații și companiile viitorului.

Suntem foarte atenți la evoluția teh­no­logică, digitalizarea fiind o direcție stra­tegică la nivelul întregului grup, care ne va ajuta să îmbunătățim calitatea actului medical, dar și suportul acordat partene­rilor B2B. Punem accent pe big data, pe baza cărora pu­tem asigura companiilor insighturi valoroase, cu impact în creș­te­rea pro­ductivității. Suntem primul furnizor medical privat din România care oferă rapoarte personalizate companiilor moni­torizate de către echipele noastre de medicina muncii, ce conțin o ra­dio­grafie 360 de grade a stării de sănă­tate a angajaților și soluții pentru a îm­bu­nătăți starea de bine în companii.

Nu am uitat de sănătatea emoțio­nală a angajaților, puternic încercată în ultimii doi ani, așa că am creat o divizie de psihologi, gata să vină în ajutorul companii­lor care vor să implementeze programe de terapie pentru echipele lor.

Continuăm programele de educație pen­­tru prevenție și încercăm să aducem cât mai mulți dintre românii ple­cați, mai ales medici, personal medical, înapoi în țară, fiind conștienți că de noi depinde, mai mult ca niciodată, sănătatea lui mâine.


Mirela Dogaru este Director Comercial MedLife Group. Mirela și-a construit întreaga carieră în cadrul MedLife, având o experiență de peste 15 ani în companie. A început să lucreze în departamentul Corporate și a ocupat diverse roluri, reușind să contribuie semnificativ la creșterea portofoliului de clienți și la dezvoltarea businessului.

În prezent, Mirela coordonează echipele de vânzări la nivel național, echipele de medicina muncii, de laboratoare, precum și echipa de marketing, continuând să se implice cu aceeași dedicare pentru a asigura o calitate a vieții mai bună pentru români.

Mirela este absolventă a unui EMBA la Asebuss și a terminat numeroase cursuri și traininguri de management, în țară și în străinătate.