(Proiect Special) Poveste centenară cu țiței

NewMoney 18/12/2018 | 11:19 Ştiri
(Proiect Special) Poveste centenară cu țiței

În anul Centenarului, fabricat în Ro­mâ­nia și exportat în regiune este un deziderat pentru mulți producători interni, indiferent de domeniul de acti­vitate, de la autovehicule, medicamente, mobilă, componente pentru in­dustria auto sau programe IT/jocuri.

Acest articol a apărut în numărul 55 (17 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019) al revistei NewMoney

Odată cu creșterea ponderii acestora, economia a resimțit un impact pozitiv (în special prin crearea de locuri de muncă și creșterea contribuțiilor bugetare) și, în egală măsură, o echilibrare a balanței comerciale, care indirect se răs­frânge și în evoluția cursului valutar.

Exporturile de materii prime sunt viabile pe termen scurt, însă pe termen lung nu trec testul sustenabilității. Dacă facem un bilanț al celor o sută de ani de la Marea Unire, observăm că România a reușit să răstoarne balanța exporturilor, de la preponderent materii prime la produse finite. În viitorii o sută de ani, obiectivul este să încurajăm trecerea la ur­mă­toarea etapă, adică să devenim o for­ță economică regională, o plat­formă pentru dezvoltarea unor afaceri și produse cu valoare adăugată ridicată.

Cu o istorie de peste 40 de ani, Rompetrol reprezintă unul dintre cele mai pu­ternice branduri cu origini românești, acesta având o prezență regională atât prin stațiile deținute de KMG International (România, Bulgaria, Moldova și Georgia), cât și prin produsele exportate și comercializate de parteneri.

De asemenea, KMG International de­ţine 49% din Dyneff, o companie inde­pen­dentă cu o reţea de o sută de benzi­nării şi cu capacităţi de stocare de apro­ximativ 380.000 metri cubi, activă în su­dul Franţei şi nordul Spaniei. În acest spațiu, Rompetrol deține zece benzinării sub brand propriu.

După 44 de ani. Rompetrol a fost înființat în 1974 ca reprezentant al industriei petroliere autohtone pe piața internațională, fiind implicat în proiecte de upstream (explorare și producție, foraj, servicii petroliere) și asigurând servicii de inginerie. În perioada 1974–1993, brandul Rompe­trol a fost prezent prin lucrările realizate (construcție de conducte, foraj, rezervoare de depozitare etc.) sau prin produse în țări precum Algeria, Siria, Maroc, Irak, Iordania, Libia, Grecia, Sudan, Kuweit, Ecuador, Columbia, Angola, Yemen, Egipt, Turkmenistan, fosta Iugoslavie, Turcia sau Emiratele Arabe Unite.

Prin preluarea în 2007 de către Kaz­MunayGas – compania națională de pe­trol și gaze din Kazahstan, Rompetrol a dobândit resursele necesare pentru a-și crește poziția regional. Investițiile reali­zate din 2007 în tehnologizarea rafinăriei Petromidia au consolidat poziția acesteia de cea mai mare uni­tate de profil din România și una din­tre cele mai mo­derne din regiunea Mării Negre.

Rompetrol Rafinare – operatorul rafi­năriilor Petromidia și Vega este de peste un deceniu cel mai mare exportator de produse petroliere al României. Materiile prime procesate de companie provin din import, cantitățile exportate înregistrând în primele nouă luni din 2018 o majorare de peste 65% față de perioada similară a anului trecut.

Ca o comparație, doar în primele nouă luni ale anului curent, Rompetrol Rafinare a exportat de 1,42 miliarde de dolari, față de 171,3 milioane de dolari, cât a exportat Petromidia în 2000, anul privati­zării sale. Nivelul total al exporturilor realizate de companie în perioada 2007–2018 (primele nouă luni) se ridică la peste 16 miliarde de dolari.

Rafinăriile Petromidia și Vega Ploiești exportă carburanți, sol­venți și polimeri. Carburanții se vând în special în zona Mării Negre, Balcani și nordul Africii, în state precum Bulgaria, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Turcia, Liban, Serbia, Grecia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Maroc sau Egipt. Solvenții merg și spre piețe mai înde­părtate, precum India sau Pakis­tan, în vreme ce polimerii iau calea statelor europene, în principal: Bulgaria, Ucraina, Polonia, Italia, Cehia, Serbia, Republica Moldova sau Grecia.

În contextul Centenarului, de amintit că Vega Ploiești funcționează din 1905 și este cea mai longevivă unitate de profil din România și, totodată, singurul produ­cător de bitum și bitum modificat cu polimeri din România.

Investiții și rezultate. Cât despre Petromidia, capacitatea anuală de pro­ce­sare a acesteia se ridică la peste cinci mi­li­oane de tone de materii prime, iar obiec­tivul managementului este de a extinde, pe termen mediu, capa­citatea aces­teia la peste șase milioane de tone de materii prime anual.

Programul de extindere a capacității „ar putea implica construcția de noi ins­talații, modernizarea și optimizarea celor actuale, dar și îmbunătățirea fluxurilor de producție“, declara recent Yedil Utekov, directorul general al Rompetrol Rafinare. Acum, compania reprezintă peste 43% din capacitatea de rafinare a întregii țări.

Investițiile în creșterea capacității de procesare, dublate de optimizarea costu­rilor cu energia și proceselor de pro­duc­ție, logistică sau distribuție se regăsesc și în rezultate financiare mai bune pe pri­mele nouă luni ale anului.

Rompetrol Rafinare a înregistrat în pri­mele nouă luni din 2018 o creștere cu peste 44% a cifrei brute de afaceri față de indicatorul atins în perioada similară din 2017, până la un nivel de 4,1 miliarde de dolari. În același timp, rezultatul ope­ra­țional – EBITDA obținut de companie s-a ridicat la 158,5 milioane de dolari, cu 4% peste cel din perioada ianuarie-septem­brie 2017, pe fondul majorării volumelor de ma­terii pri­me prelucrate și produse comercia­lizate.

Rafinăriile Petromidia Năvo­dari și Vega Ploiești și-au majorat în pri­mele nouă luni cu 19% cantitățile de materii prime proce­sate, ajungând la 4,73 mi­li­oane de tone și, respectiv, 314.000 de tone.

Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul român prin Mi­nisterul Energiei (44,69%).


FOTO: Rompetrol