(Proiect Special) Fond de un miliard de dolari în energie

NewMoney 10/11/2018 | 14:18 Companii
(Proiect Special) Fond de un miliard de dolari în energie

KMGI International (KMGI) a identificat cel puțin două proiecte majore, cu o valoare a investițiilor de peste 200 de milioane de dolari care ar putea fi realizate în cadrul Fondului de Inves­tiții în Energie Kazah-Român.

Acest articol a apărut în numărul 52 (5-18 noiembrie) al revistei NewMoney

Unul dintre proiecte – ambele vor ge­nera 2.000 de locuri de muncă – vizează construcția unei centrale de cogenerare (de producere combinată de energie elec­trică și termică) pe platforma Petromidia în parteneriat cu Uzina Termo­elec­trică Midia. Centrala de cogenerare va avea capacitatea de a alimenta cu energie atât orașul Năvodari, cât și rafi­năria Petromidia. Centrala reprezintă o investiție de 120 de milioane de dolari și ar putea fi finalizată în patru ani din momentul demarării lucrărilor.

Celălalt proiect presupune extinderea cu aproximativ 80 de stații a rețelei de benzinării pe piața locală. Valoarea to­tală a investițiilor (de tip greenfield) în acest proiect se ridică la o sută de mili­oane de dolari.

Proiectele au fost anunțate în contextul înființării Fondului kazah-român, în urma contractului de asociere dintre KMGI și Societatea de Administrare a Par­ticipațiilor în Energie (SAPE), deținută de Ministerul Energiei, semnat în ultima parte a lunii octombrie.

Fondul kazah-român urmează să ajungă la un nivel al investițiilor de aproximativ un miliard de dolari de-a lungul a șapte ani. Contribuția KMGI la capitalizarea fondului este de 150 de milioane de do­lari. O parte din această sumă – 30 de milioane de dolari – va reprezenta con­tribuția statului român, însă urmează să fie achitată tot de statul român. Astfel, Fondul va fi deținut de KMGI în pro­por­ție de 80% și de statul român, în pro­por­ție de 20%.

Totodată, Fondul va susține și consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Kazahstan – un stat care și-a majorat în ultimii 30 de ani producția de țiței și care își dorește să ajungă în 2020 la o capacitate anuală de 130 de milioa­ne de tone de țiței.

Drept de veto. „Constituirea Fondului kazah-român reprezintă un succes atât pentru compania noastră, cât și pen­tru statul român și, implicit, pentru români. Politica de investiții a Fondului este concepută pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor pro­fitabile, durabile și care aduc dividende acționarilor săi“, a declarat Daniyar Berlibayev, preșe­din­tele Consiliului de Administrație al KMG International. „Aceasta înseamnă genera­rea de beneficii reale atât pentru statul român, cât și pentru KMGI, care va înre­gistra astfel o creștere a profitabili­tății“, a adăugat Berlibayev.

Fondul are la bază criterii și meca­nisme de evaluare clare pentru proiec­tele derulate, ambele părți având posi­bilități egale de a propune proiecte spre finanțare. Mai mult, reprezentanții SAPE au drept de veto asupra tuturor proiectelor de investiții, pe considerente de se­­curitate națională.

Constantin Văduva, președintele Directoratului SAPE, a spus că Fondul de Investiții reprezintă o oportunitate de a atrage investiții în sectorul energetic ro­mânesc. „Prin investițiile pe care crearea acestui fond le presupune vor fi create noi locuri de muncă în România, iar sectorul energetic național va beneficia de un aport de capacitate de producție“, afirmă Constantin Văduva, președintele Directoratului Societății de Administrare a Par­ticipațiilor în Energie.

Statul român este repre­zentat prin SAPE la nivelul tuturor orga­nelor de conducere ale Fondului. Astfel, în conformitate cu structura acționaria­tului, SAPE va desemna un membru în componența Consiliului de Adminis­trație, părțile agreând desemnarea câte unui membru SAPE și la nivelul Consiliului Director și al Comitetului de Inițiere a Investițiilor.

Repere din trecut. Întorcându-ne în istoria recentă, Me­mo­randumul de Înțe­legere dintre KMGI (fostul Grup Rompe­trol) și statul român, încheiat în 2013, prevede mecanismul de privatizare al acțiunilor deținute de sta­tul român în Rompetrol Rafinare SA și crearea unui fond de in­vestiții comun.

În 2003, Rompetrol Rafinare Constanța a emis obligațiuni în valoare de peste 600 de milioane de dolari în contul datoriei istorice pe care compania o avea față de statul român. În urmă cu opt ani, Rompetrol a răscumpărat obligațiuni în valoare de 71 de mili­oane de dolari, iar statul a primit un pachet de 44,69% din acțiunile RRC în contul acțiunilor nerăs­cumpărate. „La data negocierii și sem­nării memorandumului, Rompetrol nu avea datorii istorice către Statul Român. Toate datoriile fuseseră compensate prin răscumpărarea unei părți a obliga­țiunilor emise în contul datoriilor și dife­rența de obligațiuni rămase nerăs­cum­părate au fost convertite în 2010 în acțiuni, conform mecanismului legal“, a declarat Gabriel Dumitrașcu, fost șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), într-o postare pe Facebook.

În România, KMGI operează Petromi­dia Năvodari (cea mai mare rafinărie din țară), Vega Ploiești (cea mai veche rafi­nă­­rie) și singurul producător de bitum și hexan, precum și o rețea de distribuție a carburanților.

 

De toți banii

Fondul de Investiții kazah-român este deținut în proporție de 80% de KMGI, restul participației aflându-se în proprietatea statului român.

 

  • 7 ani: perioada în care realizează investițiile pe care și le-a propus. Deja acționarii au identificat două proiecte care ar putea fi realizate în perioada următoare.
  • 150 de milioane de dolari: investiția pe care o va face KMGI în Fond.
  • 1 miliard de dolari: valoarea totală la care ar putea ajunge investițiile în șapte ani.
  • 2.000 de locuri de muncă: acesta ar putea fi impactul realizării primelor două proiecte.

FOTO: Rompetrol