Prognoze Bloomberg: Evenimentele esențiale care vor influența lumea în 2018

Mimi Noel 30/11/2017 | 17:47 Global
Prognoze Bloomberg: Evenimentele esențiale care vor influența lumea în 2018

Acest articol apare în numărul 28 (20 noiembrie – 3 decembrie) al revistei NewMoney

Economia globală arată foarte bine și, dacă nimeni nu face vreo mare prostie, 2018 umple de optimism guvernele, finanțiștii și oamenii de afaceri, deo­po­trivă. O altă veste bună dezvol­ta­rea economică nu depinde de data aceasta doar de o regiune sau de un anumit sector. Rămân și multe motive de îngrijorare, iar 2019, anul Brexit-ului de facto, poate fi însă problematic.

Până acum, economia lumii a accelerat susținut, astfel că perspecti­vele în 2018 arată extrem de încurajatoare. Volatilitatea pieței este la un minim istoric și până și scepticii nemți vorbesc pe un ton optimist. „Din infor­ma­țiile pe care le pri­mim și după indicatori, situația este una cât se poate de pozitivă“, spu­ne Clemens Fuest, preșe­din­­tele Institutului IFO din cadrul Uni­ver­­sității München.

În 2018, interesant de urmărit va fi mai curând cum va fi gestionată în continuare creșterea. Am putea avea un punct de inflexiune la finalul lunii septembrie, când Banca Centrală Euro­peană (BCE) ar putea înceta sau tempera achiziția lunară de bonduri. Băn­cile centrale cumpără titluri de stat pen­tru a reduce ratele dobânzilor pe termen lung.

În timp ce Japonia conti­nuă să cumpere, Statele Unite și Uniunea Euro­peană (UE) pariază că pacientul (economia lumii) se simte bine și poate în sfârșit să fie scos de pe aparate.

NU PENTRU TOATĂ LUMEA. Și pesimistul FMI anunță consolidarea „revirimentului global“. În raportul anual dat publi­ci­tății în octombrie, Fondul susține că acum este un bun moment pentru a re­zol­va chestiuni ră­mase nerezolvate din perioada de convales­cență ce a urmat cri­zei financiare – creșterea vârs­tei de pensionare sau ușurarea proce­sului prin care companiile pot angaja sau concedia.

Economiștii Bloomberg anticipează că eco­nomia americană va crește cu 2,5%, a Chinei cu 6,4%, cea japoneză cu 0,9% și cea germană cu 1,6%. În mai toate exemplele, cifrele sunt aliniate cu creșterea prog­nozată pentru 2017, care s-a dovedit peste ce se anticipase.

FOTO: Guliver / Getty Images

 

Dar de reviriment nu a beneficiat toată lumea. FMI atrage atenția că perspecti­vele sunt destul de sumbre pentru multe dintre statele din Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu sau America Latină.

Chiar și în statele prospere, categoriile sărace vor continua să sufere. În SUA, creș­­terea salarială rămâne anemică, chiar dacă rata șomajului este extrem de scă­zută. Cu toate acestea, chiar dacă nu se bu­cură toată lumea de ea, o creștere ra­pidă a economiei rămâne preferabilă unei stag­nări sau, mai rău, declinului econo­mic. Un motiv de optimism ține de faptul că această creștere globală pare să se ba­zeze pe fundamente solide.

CREȘTERE SINCRONI­ZATĂ. Judecând într-o spirală pozitivă, consumatorii în­cre­zători cheltuie, fapt care le permite an­gajatorilor să angajeze și să facă inves­tiții, ceea ce alimentează consumul. Inves­tițiile globale ale companiilor pe echipamente și fabrici sunt la cote foarte ridicate și mai lasă loc de creștere chiar și în urmă­torii ani, cred economiștii de la JP­Morgan Chase & Co. „Creș­­terea sincro­nizată reflectă o reveni­re a ciclului profita­bi­lității globale ceea ce a stimulat încrederea investitorilor și a consumatorilor în mai toate colțurile lumii“, au adăugat aceș­tia. Altfel spus: „Dez­vol­tarea econo­mică nu depinde doar de o regiune sau de un anumit sector“, explică Richard Turnill, stra­teg de inves­tiții în cadrul BlackRock Inc. din Londra.

O creștere sănătoasă pune lumea într-o mai bună poziție pentru a face față urmă­toarei recesiuni, oricând va fi să vină. Guvernele se luptă cu recesiunea coborând ratele dobânzilor, reducând taxele și sti­mulând consumul. Dar aces­te instrumente nu mai sunt eficiente, dacă ratele dobânzilor sunt deja scăzute, iar datoriile publice atât de ridicate încât guvernele nu-și permit deficite bugetare mai mari decât sunt deja. Obiectivul factorilor de decizie este acum să normali­zeze ratele dobânzilor și să repare sistemul financiar al unor state.

RISCURI DE LUAT ÎN CALCUL. Nimeni nu exclude nici următoarea criză. Întrebarea- cheie pentru 2018 este dacă oamenii de afa­­ceri și consumatorii deopotrivă vor con­tinua să ignore câteva dintre amenin­țările geopolitice, unele destul de înfrico­șă­toare. Până acum, din păcate, așa a fost. Cel mai proaspăt și bun exemplu este Coreea de Sud, amenințată militar de vecinii de la Nord, zguduită de scan­­daluri de corupție, ba chiar primind un avertisment din partea președintelui american, Donald Trump, legat de supra­viețuirea acordului de liber schimb cu SUA. În ciu­da acestui context negativ, sud-co­reenii nu au redus consumul, iar acți­unile companiilor listate sunt la niveluri-record. Coreea de Sud este foarte în­cre­ză­toare privind perspectivele econo­mice, astfel că are în vedere chiar o creș­tere a ratei dobânzii.

Articol vizibil în întregime doar pe bază de abonament.

Are o experiență de peste zece ani în jurnalism. A început la agenția națională de presă Rompres, iar în 2006 s-a alăturat echipei care se ocupa de ediția în limba română a publicației americane BusinessWeek. În 2007, a completat echipa de jurnaliști care pornea revista de afaceri Money Express. Domeniile acoperite au variat, de la retail la FMCG, farma, fonduri de investiții, fuziuni și achiziții, IT&C. A realizat interviuri cu cei mai proeminenți oameni de afaceri români, antreprenori locali, dar și cunoscuți oameni de afaceri străini, precum directorul executiv al Microchip, Steve Sanghi, sau fostul director executiv al Sony America, Michael Schulhof. Mimi Noel lucrează ca Account Manager la AMICOM din 2012. La NewMoney, se ocupă de subiectele internaționale.
← Close