Profitul net al Erste Group a scăzut cu mai mult de jumătate în primul trimestru

NewMoney 30/04/2020 | 15:04 Ştiri
Profitul net al Erste Group a scăzut cu mai mult de jumătate în primul trimestru

Profitul net al Erste Group, acţionarul majoritar al Băncii Comerciale Române (BCR), a scăzut cu 55,4% în primul trimestru, la 258,3 milioane euro, de la 466,3 milioane euro în perioada similară a anului trecut, potrivit rezultatelor publicate joi de grup. Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Cehia şi Austria, dar şi în România – la 1,229 miliarde euro.

Venitul net din dobânzi s-a ridicat în primele trei luni la 1,229 miliarde euro, cu aproape 6% mai mare, de la 1,160 miliarde euro în primul trimestru din 2019.

„Suntem cu toţii afectaţi de actuala criză globală – indivizi şi familii, ţări şi regiuni, angajaţi şi companii – confruntându-ne cu provocări pe care niciunul dintre noi nu şi le-a imaginat în urmă cu doar câteva săptămâni. Ce a început ca o criză sanitară s-a transformat într-o criză economică fără precedent, deoarece măsurile necesare de restricţionare au dus la prăbuşirea cererii şi ofertei pe pieţele din întreaga lume. Nu există un plan dinainte stabilit despre cum să abordăm o astfel de criză, ci doar simţul realităţii. Nici o ţară, nici o regiune şi nici un sector economic nu este ferit de impactul acestei pandemii – suntem cu toţii prinşi în această situaţie. Nu există niciodată un moment potrivit pentru o criză globală aşa cum este cea pe care o trăim acum. Totuşi, statele din Europa Centrală şi de Est (ECE) s-au pregătit bine la nivel macroeconomic în ultimii ani. Drept urmare, regiunea ECE este mult mai bine poziţionată pentru a face faţă declinului economic provocat de criza Coronavirusului, decât era în timpul crizei financiare de acum un deceniu”, a declarat Bernhard Spalt, CEO al Erste Group Bank AG.

El afirmă că Erste Group intră în această criză dintr-o poziţie solidă.

„Suntem un grup financiar puternic capitalizat, cu un model de business care şi-a dovedit valoarea, cu un portofoliu de credite echilibrat şi cu active de foarte bună calitate. Pentru a ne ajuta clienţii să facă faţă acestei crize, ne bazăm pe poziţia puternică pe care o au subsidiarele noastre în ceea ce va continua să fie zona de creştere a Europei, pe avantajul competitiv al platformei noastre digitale George şi pe nivelul excelent al indicatorilor de lichiditate. Ne este clar că avem în faţă un an foarte dificil. Dar la fel de clar este şi angajamentul Erste Group de a-şi ajuta clienţii să treacă prin aceste momente grele. Vom face acest lucru prin procese simplificate de depunere a cererilor de suspendare a plăţii ratelor la credite şi împrumuturi garantate de stat, asigurând consiliere clienţilor şi pe baza unei cooperări eficiente cu guvernele, autorităţile de reglementare şi cu toţi partenerii noştri. Vom facem acest lucru pentru că avem un angajament puternic faţă de regiunea ECE şi credem în oamenii şi afacerile de aici, în potenţialul lor pe termen lung şi în viitorul lor promiţător de după această criză”, a adăugat Bernhard Spalt.

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Cehia şi Austria, dar şi în România – la 1,229 miliarde euro (+5,9%, de la 1,160 miliarde euro). Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 504,2 milioane euro (+3,4%, de la 487,7 milioane euro), susţinut în principal de veniturile mai mari din serviciile de brokeraj pe piaţa de capital, dar şi din administrarea de active şi brokeraj de asigurări.

În timp ce venitul net din tranzacţionare a scăzut semnificativ la -157,4 milioane euro (de la 153,3 milioane euro), indicatorul câştiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere a crescut la 37,5 milioane euro (comparativ cu -77,1 milioane euro în trimestrul 1 din 2019), evoluţia celor doi indicatori fiind determinată de efectele de evaluare ca urmare a volatilităţii ridicate din pieţele financiare ca urmare a izbucnirii pandemiei Covid-19.

Cheltuielile administrative generale au scăzut uşor până la 1,111 miliarde euro (-0,4%, de la 1,115 miliarde euro în trimestrul 1 din 2019).

„Ca urmare a unor efecte cu caracter excepţional în România, impozitul pe profit a crescut la 103 milioane euro (95,5 milioane euro). Taxa pe participaţiile minoritare a scăzut la 23 milioane euro (89,3 milioane euro), pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a fost de 235,3 milioane euro (-37,6%; 377 milioane euro)”, arată grupul.

Activele totale au crescut la 262,9 miliarde euro, de la 245,7 miliarde euro în primul trimestru din 2019.

Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 161,1 miliarde euro (+0,5%; 160,3 miliarde euro în T1 din 2019).

„De la publicarea rezultatelor financiare pe trimestrul al IV-lea 2019 şi pe anul 2019 din 28 februarie 2020, perspectivele economice globale s-au deteriorat semnificativ. Întrucât performanţa economică reprezintă un element fundamental pentru performanţa financiară a Erste Group, estimăm în consecinţă că această situaţie va duce la o deteriorare semnificativă, dar care nu poate fi încă cuantificată, a profitabilităţii băncii în 2020. Declinul economic şi profitabilitatea scăzută sunt ambele consecinţe directe ale faptului că guvernele din întreaga lume au optat pentru strategii de restricţionare a activităţilor sociale şi economice, în diferite grade, pentru a opri răspândirea Coronavirusului. Aceste strategii de izolare au avut ca scop principal să aplatizeze curba estimată de încărcare a sistemului de sănătate, provocând în acelaşi timp daune colaterale semnificative şi tangibile, cum ar fi activitatea economică scăzută, şomajul în creştere şi o scădere semnificativă a pieţelor globale de acţiuni”, se mai arată în raportul grupului bancar.

Pentru a diminua daunele colaterale, guvernele, băncile centrale şi autorităţile de reglementare au implementat o serie de măsuri, precum: moratorii privind plata creditelor bancare, garanţii pentru credite, plăţi directe către industriile şi consumatorii afectaţi, întreruperi sau amânări de la plata contribuţiilor fiscale şi a asigurărilor sociale, măsuri de sprijinire a pieţei muncii, cum ar fi scheme de muncă pe termen scurt, injecţii de lichiditate, relaxarea cerinţelor privind garanţiile, reduceri ale dobânzilor, programe de relaxare cantitativă prin achiziţii de obligaţiuni guvernamentale şi corporative, relaxarea cerinţelor de capital.

„În ciuda acestor măsuri şi a primelor tentative de a ieşi treptat din izolarea generalizată făcute de ţări precum Republica Cehă şi Austria, în 2020, PIB-ul real la nivel global este estimat să raporteze cea mai abruptă scădere de după al Doilea Război Mondial. Pentru Austria şi Europa Centrală şi de Est, estimarea actuală este de o scădere cuprinsă între 4,2% şi 7,5% a PIB-ului real în 2020, cu toate efectele negative corespunzătoare asupra contului de profit şi pierdere, calităţii activelor şi capitalului. În termeni concreţi, estimăm că venitul net din dobânzi va scădea în 2020, ca efect combinat dintre reducerile semnificative ale dobânzilor în Republica Cehă, România şi Serbia, schimbarea mixului de activităţi în contextul în care segmentul garanţiilor de stat are marje mai reduse, şi efectele negative ale riscului valutar. Se preconizează că venitul din taxe şi comisioane va fi afectat în primul rând de reducerea activităţii economice, reflectându-se în încasări mai mici din comisioanele pentru transfer şi plăţi, şi semnificativ mai mici din activitatea de brokeraj pe piaţa de capital”, spun reprezentanţii grupului.

O scădere a rezultatului net de tranzacţionare şi din evaluarea activelor la valoarea justă era deja estimată chiar înainte de apariţia Coronavirusului, în condiţiile în care în 2019 au fost raportate câştiguri semnificative din evaluare.

Per ansamblu, venitul operaţional ar urma să scadă în 2020. Cheltuielile de exploatare, care la începutul anului erau estimate să crească în 2020, ar urma să scadă, în contextul unor cheltuieli mai mici cu deplasările, economii de eficientizare şi efecte pozitive ale cursului de schimb. Cu toate acestea, rezultatul operaţional este estimat să se contracteze în 2020, comparativ cu nivelurile din 2019; raportul cost/venit se va deteriora.

„Rata impozitelor va creşte aproape sigur, deoarece ne aşteptăm ca profitabilitatea să scadă în ţările cu cote reduse de impozitare. Taxa pe participaţiile minoritare va scădea, având în vedere că profitabilitatea băncilor de economii ar urma să scadă. Per ansamblu, ne aşteptăm la o scădere semnificativă a profitului net în 2020”, mai relevă raportul.

Erste Group a rezervat o sumă de 1,5 euro pe acţiune ca potenţial dividend pentru anul 2019.