Proces verbal predare primire. Ce trebuie să includă acesta?

NewMoney 27/11/2020 | 12:12 Fapt Divers
Proces verbal predare primire. Ce trebuie să includă acesta?

Procesul-verbal de predare-primire servicii sau bunuri este un document care se întocmește în situația în care este efectuată o mișcare prin care se transmit drepturi și obligații referitoare la gestiune de la cel care predă la cel care primește și invers.

În acest document trebuie să fie incluse mai multe detalii precum:

  • numele unității unde se petrece această acțiune de predare-primire,
  • titlul- “Proces-verbal de predare-primire”,
  • data completă,
  • obiectul predării,
  • temeiul în baza căruia se face această operațiune,
  • numele și calitatea participanților,
  • lista completă a bunurilor/serviciilor ce fac obiectul acestui proces,
  • semnăturile: atât a celui care a predat și a celui care a primit, cât și a celui care a asistat la proces.

În cadrul acestui proces-verbal se descriu în detaliu obiectele care au fost predate și primite: denumirea lor, starea lor, cantitatea acestora, valoarea lor, scopul cu care acestea au fost predate și, implicit, primite, în funcție de scopul pentru care este întocmit.