Principalele direcții de acțiune și obiective ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru mandatul 2023-2029 (P)

NewMoney 05/04/2023 | 12:57 Ştiri
Principalele direcții de acțiune și obiective ale Consiliului Superior al Magistraturii, pentru mandatul 2023-2029 (P)

1. APĂRAREA INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI ȘI A STATUTULUI JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR

1.1. Consolidarea, previzibilitatea și stabilitatea statutului judecătorilor și procurorilor

Consiliul intenționează să inițieze consultări cu reprezentanții puterilor legislativă și executivă, astfel încât modificările legislative în materie să nu conducă la crearea unei discriminări negative pentru magistrații în funcţie, de natură a afecta previzibilitatea și stabilitatea statutului acestora. Sub aspectul specific al adoptării vârstei standard de pensionare, Consiliul va propune ca o astfel de modificare legislativă să nu afecteze drepturile magistraților aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat, corelată cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor de muncă.

Repunerea în discuție, periodic, la intervale scurte de timp și în lipsa unor justificări obiective, a statutului magistraților agravează situația resurselor umane prin creșterea presiunii și încărcăturii psihice a acestei funcții și are, în final, un efect negativ asupra calității actului de justiție, în detrimentul cetățeanului.

Statutul magistraților trebuie să fie exclusiv expresia exigențelor reglementate de Constituție, să fie stabilit exclusiv prin raportare la rolul puterii judecătorești și nu trebuie să depindă de impedimente sau dificultăți care pot decurge din modul în care legiuitorul s-ar raporta la alte categorii de personal.

Citește continuarea AICI