Prima emisiune de „obligațiuni verzi” de pe bursa românească, în detaliu

Ionuț Ancuțescu 06/01/2022 | 10:24 Financiar
Prima emisiune de „obligațiuni verzi” de pe bursa românească, în detaliu

În general, se spune că nu e bine să te în­datorezi prea mult. În cazul Autonom, companie antreprenorială cu operațiuni pe piața de leasing operațional și rent-a-car, inițiativa de a vinde o nouă serie de obligațiuni e considerată virtuoasă.

Într-o dimineață ploioasă de început de de­cembrie 2021, frații Dan și Marius Ștefan, fondatorii grupului Autonom, se pregătesc să sune clopoțelul Bursei de Valori Bucu­rești (BVB) cu ocazia listării celei de-a doua tranșe de obligațiuni corporative pe care le-a emis compania lor. Într-un scurt discurs introductiv, Dan Ștefan, cofondator, chiar se amuză pe seama faptului că a primit nenumărate fe­li­citări pentru că a majorat considerabil datoriile Autonom.

Pe 19 noiembrie, compania înființată în urmă cu 15 ani la Piatra Neamț anunța încheierea cu succes a unei emisiuni de obli­gațiuni cu maturitate pe cinci ani în va­loare de 48 de milioane de euro. (Înainte de această dată, compania de leasing ope­ra­țional avea și alte datorii, de 120 de mili­oane de euro.)

Mai mult decât atât, Autonom e privită de investitori cu ochi mai buni decât se în­tâmpla în urmă cu doi ani, când a avut loc precedenta emisiune de obligațiuni, în valoare de 20 de milioane de euro. Concret, dacă atunci randamentul plătit investitorilor (vorbim de aceeași maturitate) era de 4,45% pe an, acum acesta a scăzut la 4,11%. De adăugat și că, la sfârșit de 2019, România se împrumuta cu o do­bân­dă de 0,2%, în vreme ce, doi ani mai târziu, acest cost a crescut la 0,96% – un ni­vel-record pentru Uniunea Europeană. Foarte pe scurt, „investitorii ne văd o companie mai sigură decât acum un an“, întă­rește Marius Ștefan, cofondator, într-un scurt interviu acordat la sfârșitul evenimentului. Și asta încă nu e tot. Emitentul și-a anunțat intenția ca în următorii ani să mai vândă obligațiuni în valoare de alte 200 de mili­oane de euro.

Obligațiuni verzi

Cum se poate explica acest tablou financiar? Poate ar fi tre­buit precizat că recenta vânzare este „co­re­lată cu obiective de sustenabilitate“, ceea ce a reprezentat o premieră pentru bursa ro­mânească. Și suma atrasă, aproape 50 de milioane de euro, a fost un record pentru o companie antreprenorială locală, când vorbim strict de acest instrument de împrumut. Într-o lume în care totul tinde să devină „verde“, asumarea unor obiective de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, mai ales pentru o companie care de­ținea în vară o flotă de aproape 9.300 de mașini, a fost pe placul investitorilor. De precizat că un sfert din valoarea întregii emisiuni, prin plasament privat, a fost sub­scrisă de Banca Europeană pentru Recon­strucție și Dezvoltare (BERD).

În traducere liberă, „obiectivele de sustenabilitate“ se referă la angajamentul com­paniei că va reduce poluarea flotei sale cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030. Totodată, materialele uzate (ulei de motor sau anvelope) vor fi colectate ecologic, iar cantitatea de hârtie din circuitul documentelor va fi redusă spre zero. În plus, pe toate cele 46 de sedii ale companiei vor fi instalate panouri solare pentru reducerea consumului de energie conven­țio­nală.

Parte din explicație este și apetitul extraordinar pentru alternative la creditele bancare, mai ales pe fondul inflației în creș­tere alarmantă. De fapt, această vână­toare de instrumente financiare alternative a crescut întreaga piață de capital la niveluri nebănuite înainte de pandemie. Până la început de decembrie, pe tot anul 2021 se listaseră 22 de companii. „Ca nu­măr de listări e mai mult decât am avut în ultimii șase ani cumulat și cred că suntem la început de drum“, afirmă Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București (BVB). Pe lângă acestea, până la momentul respectiv, bursa mai intermediase 29 de emisiuni de obligațiuni și 9 emisiuni de titluri de stat.

Înainte și după COVID

Pentru a nuanța și mai mult discuția, trebuie să ne amintim că Autonom operează pe o piață care, la nivel global, a avut masiv de sufe­rit pe mă­sură ce pandemia a impus o nouă configurare a realității: companiile și-au redus flotele de mașini, pentru că nevoile de mobilitate au scăzut, iar turismul e una dintre principalele victime ale lui COVID-19.

Chiar și în condițiile vitrege ale anului trecut, Autonom a încheiat cu venituri de peste 49 de milioane de euro, cu 15% mai mari decât în 2019. Profitul a avut însă de sufe­rit, contractându-se cu peste 60%. „Creș­te­rea de anul trecut a fost rezultatul unor decizii bune din anii de dinainte de pande­mie“, punctează Marius Ștefan.

Antreprenorii reușiseră în acea perioadă să diminueze ponderea persoanelor fizice din portofoliul de clienți, mutându-l astfel spre zona corporate, cu un grad de predic­tibilitate mai ridicat. Din momentul zero al pandemiei le-au spus clienților că, având în vedere contextul dificil, pot să-și folo­sească flotele doar când au nevoie, ceea ce le-a ușurat povara costurilor. De asemenea, i-au invitat pe cei care aveau flote proprii supradimensionate să le vândă lor ma­șinile și să le închirieze (sale & lease back) doar pe cele de care aveau cu adevărat ne­voie. Prin asta i-au ajutat să-și crească lichiditățile, de o importanță vitală în acele luni grele.

Nu în ultimul rând, o parte dintre clienți au cerut termene de plată mai lungi, soli­citare care a fost acceptată. Oricum, compania se afla într-o poziție financiară con­for­tabilă – vânduse cu patru-cinci luni înainte obligațiuni de 20 de milioane de euro –, care le-a dat celor doi acționari mai multă flexibilitate în luarea deciziilor.

Ce se va întâmpla cu fondurile recent atrase? Marius Ștefan spune că va cum­păra mașini de aproape toți banii. An de an, necesarul companiei se ridică undeva la 3.000 de autoturisme noi. Dacă luăm în calcul un preț mediu de 20.000 de euro per mașină, asta înseamnă că Autonom are nevoie de 60 de milioane de euro doar pen­tru asta. Până acum, sur­sele tradiționale de finanțare erau contrac­tele de leasing financiar sau creditele bancare. Or, emisiunile de obligațiuni vor înlocui parțial aceste instrumente clasice.

Și acțiuni

Cei doi nu exclud ca, la un mo­ment dat, să vândă prin bursă inclusiv o parte din acțiuni, însă deocamdată nu există un calendar clar pentru o asemenea mișcare. Marius Ștefan e de părere că o creș­tere a datoriilor nu va afecta prețul acțiunilor, atât timp cât aceste împrumuturi se traduc printr-o creștere a profitului. „Îndatorarea e pentru dezvoltare. Noi men­ținem un raport conservator între equity și debt (capitaluri și datorii, n.r.)“, spune Ma­rius Ștefan.

Forțând lucrurile, Autonom funcțio­nează după principiile unei bănci comerciale. Așa cum aceasta atrage capital de la deponenți și îl plasează cu dobândă prin credite, compania atrage bani de pe bursă și îi plasează prin contracte de închiriere pe termen lung.

Dacă ne uităm la raportul dintre datorii și profitul operațional, aflăm că acesta va fi de 3,5, respectiv 4, înainte și după sca­dența primei tranșe de obligațiuni, adică în 2024. Pentru standardele generale, dacă acest raport e mai mare de 3-4, investitorii pot fi îngrijorați legat de capacitatea emitentului de a rambursa datoriile. Însă sunt și domenii (leasingul e unul dintre ele) în care limitele nu sunt atât de stricte. În plus, jucători de talie globală, precum Hertz sau Avis, au înregistrat în anii trecuți valori de trei-patru ori mai ridicate pentru acest indicator.

Peste hotare

Nici extinderea mai se­rioasă peste granițe – compania este pre­zentă acum în Ungaria și Serbia – nu iese din calcule, însă cu o precizare importantă. Marius Ștefan spune că acest lucru se va întâmpla după ce potențialul pieței ro­mâ­nești – una dintre cele mai subdezvoltate din Uniunea Europeană – se va fi consu­mat. O extindere mai agresivă ar fi o miș­care în oglindă cu experiența pe care Auto­nom a avut-o în cei 15 ani de existență, acasă, în România: a concurat cu multina­ționale din leasingul operațional (Arval, ALD Automotive, LeasePlan), grupuri bancare regionale (Unicredit sau Erste), grupuri auto precum Porsche sau companii străine din rent-a-car (Avis, Hertz, Sixt, Enterprise). Autonom estima cota proprie din ambele piețe undeva între 10 și 20%, pentru ultimii doi-patru ani.

Întregul mecanism viitor, gândit alături de consultanții financiari Capital Partners (Banca Transilvania) și BRD Société Géné­rale, pare să funcționeze în contextul fre­ne­ziei generale de pe burse. Întrebarea este ce se poate întâmpla în eventualitatea în care muzica se oprește. Pentru asta însă, cei de la Autonom nu sunt singurii care au nevoie de un răspuns.

Acest articol a apărut în numărul 130 al revistei NewMoney.

FOTO: Laszlo Raduly

Ionuț Ancuțescu are o experiență de peste 17 ani în presa economică și de business. A lucrat la publicațiile Ziarul Financiar, Capital, Biz, Business Magazin, Money Express, Forbes și Adevărul Financiar, iar acum este redactorul-șef al revistei NewMoney.