pib sau PIB: ce se află în spatele estimărilor de creștere a economiei

Alexandra Pele 07/03/2017 | 12:53 Financiar
pib sau PIB: ce se află în spatele estimărilor de creștere a economiei

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

La întrebarea cât va crește economia în acest an?, răspunsurile variază de la un pesimist 2,2% la un vădit optimist 5,2% o marjă mult prea mare pe o temă mult prea importantă.

O glumă apreciată în cercurile de eco­­no­­miști spune că previziunile sunt ca șoferii care conduc uitându-se doar în oglinda retrovizoare. Viitorul este intuit cu ajutorul unor modele care se bazează pe date din trecut. Lumea modernă a devenit tot mai dependentă de predicții de tot soiul: de la cele meteo – care te aju­­tă să îți faci o idee despre rezultatele agricole ale anului – până la cele macro – despre mersul economiei în ansamblu, folosite de stat pentru dezvoltarea de politici pu­­­­blice și de antreprenori pen­­tru conturarea pla­­nu­­rilor de business. O astfel de prog­­no­­ză, mai exact cea legată de ni­­­­velul creș­­te­­rii econo­­mi­­ce din acest an, a aprins spi­­ritele. Ce se află, însă, în spa­­tele cifrelor vehiculate și cât de mult ne pu­­tem baza pe ele?

„Nu ar trebui să mă creadă orbește“, spune John Hardy, șeful strategiei de tranzacții valutare de la Saxo Bank, des­­pre predicțiile pe care le face pentru in­­vestitorii săi. „Pentru mine e important să provoc o dezbatere și să-i pun pe oameni pe gânduri, astfel încât să poa­­­­tă ajunge la propriile concluzii“, mai spu­­ne el. Hardy, unul dintre cei mai re­­pu­­tați analiști financiari din Euro­­pa, cre­­de că economia, această „ști­­in­­ță sumbră“, cum îi spune, nu este nici pe de­­­­­­­parte o știință exactă. Asta pentru că de­­pinde de nenumărate comportamente aproape imposibil de anticipat, în ciuda cantității uriașe de date și statistici la îndemâna oricui.

„Oameni cu doctorate nu au prevăzut bula masivă care a distrus economia glo­­bală și piețele financiare inter­­na­­țio­­na­­le în 2008“, arată Hardy. Sintagma „știință sum­­­­bră“ îi este atribuită eseistului și istoricului scoțian Thomas Carlyle și a fost inspirată dintr-o teorie a economistului englez Thomas Robert Malthus, care spu­­ne că populația va crește întotdeauna mai repede decât resursele, fapt care îi va condamna mereu, pe unii dintre noi, la sărăcie. Cu toate că peste 700 de mili­­oa­­ne de oameni trăiesc la limita subzis­­ten­­ței, previziunea lui Malthus nu a trecut testul timpului, fiind învinsă de avântul tehnologiei. Aceeași tehnologie le per­­­­­­mite acum analiștilor să facă predicții mult mai sofisticate. Una dintre cele mai im­­­­­portante este cea legată de avansul eco­­­­nomiei, capitol la care în România exis­­­­tă foarte multe opinii.

Un total de 26 de instituții financiare, locale și străine, chestionate de Bloomberg, anticipează că PIB-ul României va creș­­te în 2017 cu o medie de 3,5%. Cea mai mi­­că estimare dintre cele de mai sus es­­te de 2,2% și a fost transmisă agenției în de­­cembrie, cea mai bună fiind de 4,2%. Aproape de acest procent maxim este și pro­­g­­noza ING, de 4,1% din PIB. „Pro­­g­­no­­za are în spate o inerție a consumului, o revenire ușoară a investițiilor și se ba­­zea­­ză pe un PIB potențial de 3,5%“, explică Ciprian Dascălu, economist-șef ING.

Un alt aspect de care banca olandeză a ținut seama în construcția prognozei es­­te creșterea din UE, economia locală fiind dependentă în mare măsură de evo­­lu­­țiile externe. Estimarea ar putea fi re­­vi­­zu­­ită în urcare, deși, deocamdată, nu exis­­tă motive. La fel, există și scenariul opus. „Am văzut că în primul trimestru în­­­­crederea retailerilor a scăzut destul de mult, probabil influențată și de vreme. Ră­­mâne de văzut ce s-a întâmplat și cu încrederea consumatorilor – cum se vor reflecta recentele evenimente (protes­tele, n.r.) în în­­cre­­derea consumatorilor. Ca să consu­­me, lumea trebuie să aibă încredere“, mai spune Dascălu.

EXTREME. Una dintre cele mai pesimiste proiecții, de 3,7%, aparține Băncii Mondiale (BM). „Prognoza a fost făcută de mult timp. La momentul respectiv nu am cal­­cu­­lat și impactul noului stimul fiscal (ma­­jo­­rările de pensii și salarii din sectorul bu­­getar, n.r.), pentru că nu era cert (apă­­rea doar în platforma electorală a parti­­du­­lui care avea să câștige alegerile, n.r.)“, detaliază Cătălin Păuna, senior eco­­no­­mist la BM. Cel mai probabil, prognoza va fi revizuită în sus. Întrebat care sunt cri­­teriile care le-au influențat esti­­mă­­rile, Păuna spune că majoritatea previziunilor se construiesc pe modele care pornesc de la componentele creșterii economice, însă lucrurile sunt greu de cuantificat, astfel încât și marjele de eroare pot fi însemnate.

Spre exemplu, consumul, principalul motor al creșterii economice de anul trecut, este o sabie cu două tăișuri. În si­­ne, el are o contribuție pozitivă la creș­­tere. Pe de altă parte, dacă duce la creș­­te­­rea importurilor, cum s-a și întâmplat, atunci exportul net (diferența dintre exporturi și importuri) avansează și mai mult în teritoriul negativ. Cum, pe meto­dologia cheltuielilor, PIB-ul este format din consum, investiții și export net, cu cât acest ultim indicator are o valoare nega­­ti­­vă mai ma­­re, cu atât scade pro­cen­tul final al creșterii econo­­mi­­ce.

„Dacă re­­duci taxarea pentru pensio­­na­­rii cu ve­­ni­­turi între 1.000 și 2.000 de lei pe lună, pro­­babil că o bună parte din venitul aces­­­ta disponibil suplimentar va mer­ge în consum. Probabil, o bună par­te va mer­­ge în necesități, cum ar fi pro­­dusele alimen­­tare, dintre care multe vin din import“, cre­­de Pău­­na. Cât de răs­pândită sau de amplă ar urma să fie această evoluție poate in­­flu­­ența creș­­te­rea eco­­no­­mi­­că.

Cea mai optimistă prognoză, de 5,2%, aparține Guvernului și a fost calculată de Comisia Națională de Prognoză (CNP) ca­­re, în urmă cu patru luni, vedea o creș­­te­­re de 4,3%. „Estimarea creşterii economice de 5,2% pentru anul 2017 are ca prin­­ci­­pa­­lă explicaţie impactul aşteptat al Progra­­mu­­lui Guvernamental“, spune Ion Ghizdeanu, președintele CNP. Măsurile implementate până acum ar avea un impact de un punct procentual asupra cererii interne (consumului), „prin creşterea locurilor de muncă şi a puterii de cum­­pă­­rare a populaţiei“, explică el.

O altă ajus­­tare făcută de cei de la CNP este cea a PIB-ului potențial. Dacă în iarnă in­­sti­­tu­­ția ve­­dea o creștere de 4%, acum aceasta este esti­­mată la 4,6% pentru 2017 și la peste 4% în anii următori. PIB-ul po­­ten­­țial este ni­­velul maxim până la care poa­­te să creas­­­­că o economie, într-o manieră sus­­te­­nabilă și fără a cădea în capcana unei inflații galopante.

CNP sus­ține că PIB-ul potențial a crescut ca urmare a revizuirii prognozelor, în general. Pe de altă parte, dacă acest PIB potențial ar fi fost majorat din „pix“, fără nicio îmbunătățire a structurii economiei, această ajustare ar fi de natură să explice estimarea foarte optimistă de creștere dată de CNP – care este, până la urmă, o instituție guvernamentală.

Prognoze vs. realitate. În teorie, PIB-ul potențial crește doar atunci când în economie are loc un eveniment însemnat, în special când sunt implementate reforme. „PIB-ul potențial depinde de niște factori structurali. Dacă iei anumite măsuri de flexibilizare a alocării resur­selor (cum ar fi creșterea mobilității din piața muncii, n.r.) teoretic, aceste măsuri îți vor crește PIB-ul potențial“, explică Păuna.

Nici în trecut, prognozele de creștere eco­­nomică emise de diferite instituții pu­­­­blice sau private nu s-au dovedit foarte pre­­cise. Însă, pe măsură ce au fost rafi­na­­te și actualizate, au început să se apro­pie de realitatea din teren. Între prog­­nozele de acum și realitatea ro­­mâ­­neas­­că a lui 2017 rămân multe sem­­ne de întrebare, la care am putea avea un răspuns abia peste câteva luni.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Dispute procentuale” color=”juicy_pink” border_width=”2″][vc_column_text]Creșterea economică este unul dintre principalii indicatori la care se uită străinii care iau în calcul o eventuală investiție într-un stat. Dacă e să se ghideze după estimările din acest an pentru România, nu e exclus să rămână cel puțin nedumeriți.[/vc_column_text][vc_column_text]

  • OPTIMISM. Guvernul și-a fundamentat bugetul din 2017 pe o creștere economică de 5,2% din PIB, considerată optimistă, în contextul în care, anul trecut, susținută de un val de majorare a salariilor și de o scădere a fiscalității, economia a avansat cu 4,8%, cel mai bun rezultat de după criză și unul dintre cele mai bune rezultate de la nivel european. „România este destul de interesantă în acest moment în comparație cu alte economii“, este una dintre primele observații ale bancherului John Hardy de la Saxo Bank.
  • BNR. Întrebat de prognoza Băncii Naționale a României (BNR), guvernatorul Mugur Isărescu a evitat să dea un răspuns direct, precizând doar că banca estimează o creștere economică „undeva între 4 și 5%“. „Nu are relevanță cu construcția bugetară. Nu le puneți în contrapartidă ca să ne mai creăm o problemă în societate. Este o prognoză legată de modelul nostru macroeconomic“, a spus Isărescu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

FOTO: A face prognoze de creștere economică seamănă, uneori, cu cititul în stele. Sursa foto: Guliver / Getty Images

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.