Peste 200 de persoane implicate în cercetare, instruite să depună și să obțină proiecte cu finanțare europeană

NewMoney 14/12/2022 | 16:47 Ştiri
Peste 200 de persoane implicate în cercetare, instruite să depună și să obțină proiecte cu finanțare europeană

Cercetătorii români pot obține acum mai ușor finanțare pentru proiectele lor. Ei au la dispoziție un centru dedicat, pus la dispoziție de Institutul de Geologie Marină – GeoEcoMar.

Astfel, „Centrul Suport pentru Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale – CESP” oferă asistență cercetătorilor care sunt sprijiniți să identifice surse de finanțare în cadrul a două programe cu finanțare europeană – Horizon 2020 și Horizon Europe. „În contextul în care în România domeniul cercetării primește 0,15% din PIB de la bugetul de stat față de 2% din PIB cât este media europeană, cercetătorii români au o șansa de a-și desfășura activitatea apelând la finanțare europeană. Nu vorbim aici despre Fondurile Structurale, ci despre programele cadru de cercetare-dezvoltare ale Comisiei Europene, care sunt gestionate de către Directoratul General Cercetare – Inovare (DG RTD). Aceste programe cadru – care au durată de 7 ani – sunt structurate astfel încât să susțină cooperarea în Spațiul European al Cercetării, pe diferite domenii, pentru rezolvarea diferitelor provocări sociale majore ale timpurilor noastre”, afirmă Adrian Stănică, directorul general GeoEcoMar.

Centrul îi sprijină pe cercetători să găsească parteneri internaționali, să pregătească propuneri de succes, să ducă la final contractele proiectelor aprobate. „Practic, îi ajutăm pe cercetătorii din GeoEcoMar să se elibereze de corvoada birocratică, astfel încât să se poată concentra pe activitatea lor principală: cea de cercetare. Centrul îi sprijină pe cercetătorii interesați din întreaga comunitate științifică din România să facă pașii necesari realizării unor propuneri de succes, de la înscrierea în sistemul electronic pentru depunerea proiectelor până la punerea lor în aplicare. De asemenea, se acordă sprijin departamentelor de suport pentru cercetare pentru buna implementare a proiectelor din punct de vedere administrativ-financiar”, spune si Daniela Vasile, coordonator CESP.

Centrul a fost înființat în 2020 iar până acum peste 200 de persoane, de la cercetători și cadre universitare la personalul suport, au beneficiat de serviciile lui prin ateliere de lucru, cursuri de instruire și întâlniri dedicate dezvoltării și redactării de propuneri de proiecte. La rândul său, centrul funcționează printr-o finanțare europeană în valoare de 2,5 milioane de lei, primită prin Programul Operațional Competitivitate (POC), Componenta 1 – CENTRE-SUPORT – Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. 3 Principala provocare a anului: războiul din Ucraina Institutul GeoEcoMar a derulat numai în acest an 22 de proiecte internaționale de cercetare (proiectele având o durată medie de trei ani). Una dintre provocările întâmpinate de cercetători a apărut în contextul conflictului armat din Ucraina, care a transformat Marea Neagră într-o zonă de război. Din această cauză, numeroase acțiuni derulate de cercetători cu parteneri străini, în proiecte finanțate de către Comisia Europeană sau de parteneri privați au fost anulate sau amânate.

„Războiul de la graniță a presupus și o creștere a costurilor specifice operării pe mare din două motive: pe de o parte, scumpirea combustibilului și, pe de altă parte, obligația de a respecta regulile de securitate impuse de Direcția Hidrografică a Marinei, adică lucru doar pe timp de zi și numai în condiții de mare liniștită. Mai mult, numeroși parteneri au cerut amânarea lucrărilor pe mare din cauza războiului”, subliniază Adrian Stănică, directorul general GeoEcoMar.

Mai mult decât atât, cercetătorii Institutului au întâmpinat dificultăți în acțiunile de mentenanță a sistemului de monitorizare a stării mediului marin din Marea Neagră, IOSIN EMSO-EUXINUS. Intervențiile pentru mentenanța celor trei balize au fost foarte dificile, mai ales că una dintre acestea fusese amplasată în mare, în fața Deltei Dunării, aproape de Insula Șerpilor. Aceasta a fost recuperată și reamplasată într-o zonă unde intervențiile pot fi făcute fără riscuri majore. Pe de altă parte, 2022 a însemnat și anul revenirii la normalitate după pandemia de coronavirus, ceea ce a presupus reluarea întâlnirilor directe cu partenerii 4 europeni și internaționali. Evenimentele internaționale, conferințele și ședințele de lucru pe proiecte europene, precum și ședința anuală a Armatorilor Europeni de Nave de Cercetare (ERVO), organizată în 2022 de către GeoEcoMar la București, au revenit în formatul clasic și hibrid, după doi ani în care întâlnirile la nivel internațional au fost pe platforme online.

Proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar” – CESP este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar a fost fondat în 1993, având drept obiective cercetarea geologică, geofizică și geo-ecologică a sistemului Dunăre – Delta Dunării – zona costieră – Marea Neagră.

Cercetările complexe (geologice-geofizice[1]geoecologice) interdisciplinare, în colaborare cu specialiști din toate domeniile științifice, privesc mai ales geneza și evoluția sistemelor fluviu – deltă – mare, a zonelor deltaice și lagunare, cartarea geologică și geofizică a Mării Negre, mai ales a Platformei Continentale din largul coastei românești. Alte activități relevante includ studiile privind dinamica și protecția litoralului românesc al Mării Negre, cele legate de Managementul Integrat al Zonei Costiere, Planificarea Spațială a Mediului Marin, impactul activităților umane asupra mediului.

Sunt importante și studiile care evaluează impactul combinat al modificărilor climatice globale cu cel al activităților umane la scară locală și regională și 5 elaborarea de planuri și strategii de protecție, studii asupra dezastrelor naturale în Marea Neagră (alunecări submarine, seep-uri de gaze, valuri extreme, furtuni majore etc.), studii sedimentologice, paleoecologice şi paleoambientale asupra altor sisteme fluviale – deltaice – costiere – marine din lume, din prezent sau din trecutul geologic. GeoEcoMar participă la programele cadru ale Uniunii Europene încă din anul 1995, prin Programul Cadru IV al Comisiei Europene. Prezența sa în programele cadru de cercetare ale Comisiei Europene a crescut permanent și considerabil, câștigând primul proiect în coordonare generală în Programul Cadru 5 (2003 – 2006), fiind apoi coordonator general sau regional în alte proiecte din PC 6, 7, Horizon 2020 și Horizon Europe.