Personalul medical implicat în campania de vaccinare, plătit la normă. Cum vor fi stimulaţi medicii de familie

Elena Marinescu 15/01/2021 | 18:29 Ştiri
Personalul medical implicat în campania de vaccinare, plătit la normă. Cum vor fi stimulaţi medicii de familie

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care stabileşte cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat cum vor fi plătiți medicii de familie care se vor ocupa de vaccinarea populației.

Astfel fiind o muncă suplimentară a cadrelor medicale implicate în campania de vaccinare, în afara programului normal de lucru, medicii vor fi renumeraţi cu 90 lei pe oră, cu 45 lei pe oră asistenţii medicali şi cu 20 lei pe oră registratorii. Toate sumele sunt unele brute.

În ce priveşte implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare, ministrul a spus că este vorba de plată progresivă, în funcție de câți pacienți vor accepta administrarea serului.

Am stabilit o formă de remunerare a celor mai importanți vectori de comunicare: anume a medicilor de familie. Ne bazăm pe ei pentru a discuta cu oamenii, să le explice… Cea mai bună informație o iei de la medicul de familie. Ei sunt esențiali acum.

Pentru perioada următoare ne bazăm pe ei să informeze, dar și să programeze. De asemenea, să le stea la dispoziție. Ei vor fi remunerați pentru această muncă suplimentară. Nu e bonus. E o plată suplimentară pentru o muncă suplimentară. Vorbim de 30 de lei pentru fiecare pacient, acolo unde îl programează pe pacient și pacientul se vaccinează.

Atunci când se trece de 50% rata de vaccinare din acea listă considerăm că e un efort mai mare. Atunci plata se face cu 50 de lei pe pacient. Peste 60% vorbim de 60 de lei”, a spus Vlad Voiculescu.

Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii stabileşte „unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de vaccinare împotriva COVID 19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, precum şi alte măsuri în domeniul sănătăţii”, potrivit actului normativ.

Forma postată pe site-ul Guvernului, înaintea să fie adoptată această OUG prevedea că:

(1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar şi registrator, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se finanţează în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legea bugetului de stat pe anul 2021, respectiv:

a) în bugetele locale;

b) prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Cheltuielile curente şi de capital în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, prin transferuri către bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la Cap 66.01 ”Sănătate”.

(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, care se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale, se face în baza contractelor de finanţare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu autorităţile administraţiei publice locale beneficiare de astfel de tranferuri. Modelul de contract se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se pot realiza şi prin alte surse legal constituite”, mai prevede ordonanţa de urgenţă.