Paralele inegale 

Guvernul se apropie să împlinească o sută de zile de la instalare și se poate face un bilanț succint al deciziilor guvernamentale. Direct spus, actualul Exe­cutiv dă senzația că guvernează doar pentru sectorul bugetar. Majoritatea covârșitoare a acțiu­nilor, deciziilor și mesajelor transmise vizează aproape obsesiv zona bugetară.

Finisarea legii de salarizare unitară acutizează și mai mult concentrarea pe problemele aparatului de stat. Poate fi deja frustrant pentru companiile private, în special pentru reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, să audă zilnic, de mai bine de o lună, despre cât de mult vor crește salariile în sectorul bugetar și despre cheltuielile statului în materie de salarizare bugetară. „Salariile bugeta­rilor vor crește cu 56%“, „la salarii se vor adăuga sporuri“, „bugetarii vor primi tichete de vacanță și norme de hrană“. Acestea sunt mesajele care nu se mai sfârșesc și care se leagă de proiectul legii de salarizare unitară.

Mai critici ca oricând. În tot acest timp, re­prezentanții sectorului pri­vat au fost mai critici ca oricând. Aso­ciațiile profesionale nu au ezitat să ia poziție tran­șantă împotriva încăl­cărilor normelor statului de drept; au avertizat asupra situației bu­ge­tare pre­care din ianuarie și, în fine, au criticat alocările bugetare substan­țiale orientate spre cheltuielile cu salariile. În această luare de poziție ve­nită din par­tea orga­nizației Romanian Business Leaders apar două nuanțe interesante.

Prima critică este legată de faptul că legea de salarizare unitară a fost complet ruptă de criteriile de performanță ale sistemului public, de ana­li­za funcționării eficiente a instituțiilor publice.

A doua critică este și mai profundă: ea se referă explicit la felul în care statul alocă resursele înca­sate, în ultimă instanță, de la sectorul privat. Este o premieră, pentru că în ultimii ani nu ne-am întâlnit cu situația ca, în mod public, oamenii de afa­ce­ri să acuze deschis statul că alocă ineficient fondurile publice. Este un lucru esențial și el pare că reflectă o anumită exasperare a mediului de afaceri.

Sentimentul exasperării are mai multe cauze. În primul rând, actele de guvernare se concentrează aproape exclusiv asupra sectorului bugetar. Desi­gur, reducerile de taxe și impozite, creșterile de salarii și pensii pot fi considerate ca decizii și în favoarea mediului privat. Da, însă toate aceste măsuri fac un singur lucru: încurajează consumul privat. Nu mai este suficient, în special pentru com­­paniile mici și mijlocii. Acestea au nevoie ca inves­tițiile publice să se concretizeze, au nevoie ca fondurile europene să înceapă să fie cheltuite și, în fine, au nevoie de un mediu de afaceri care să nu fie dominat de companiile de casă ale politicienilor.

Absorbția fondurilor europene este în impas: surse oficiale afirmă că autoritățile de mana­ge­ment și sistemele informatice nu sunt nici acum acreditate de către Comisia Europeană. În aceste condiții, este sigur că, anul acesta, cheltuielile sta­tului pentru programe europene vor fi minime.

O piață a angajatului. De asemenea, piața forței de muncă din Ro­mânia, o spun reprezen­tanții majorității sectoarelor economice, este în favoarea angajaților. În sensul că firmele găsesc tot mai greu personal calificat pentru a-l angaja. În acest context, majorările salariale anunțate cu o atât de mare generozitate nu pot decât să-i îngrijo­reze pe managerii din mediul privat. Pe de o parte, pentru că sectorul pu­blic devine un magnet pentru angajați. Pe de altă parte, pentru că măririle de salarii din sectorul public pun presiune și asupra salariului din mediul privat.

De altfel, creșterea repetată a salariului minim începe să își arate efectele asupra companiilor mici și mijlocii. Unii dintre patroni deja și-au mutat angajații pe statele de plată de la opt la patru ore pentru a-și ține costurile sub control. Spre deosebire de sectorul bugetar în care criteriile de per­formanță sunt inexistente, companiile, în special cele mici și mijlocii, sunt obligate să își ajusteze costurile, inclusiv cele de personal, pentru a ră­mâne competitive. În aceste condiții, este complicat să vezi că sectorul de stat își propune creșteri de salarii cu aproape 60% în următorii patru ani, în timp ce studiile arată că, anul acesta, sectorul pri­vat va opera creșteri de salarii cu 3,8%.

Nu în ultimul rând, există o discuție legată de banii bugetului. Sectorul privat plătește și își do­rește să aibă un cuvânt de spus asupra priorităților chel­tuirii banilor bugetari. Acest lucru nu înseam­­nă că sectorul public nu este important, că educa­ția, sănătatea, siguranța publică, administrația locală nu au un rol esențial în funcționarea statului. Dar func­țio­narea instițutiilor statului trebuie să fie însoțită de criterii de eficiență. În ultimul timp, statul parcă a intrat în „exuberanța irațională“ dinainte de criză. Atunci, aparatul bugetar și salariile au crescut spectaculos. Au venit criza și corecțiile dureroase. Mediul privat a învățat să fie prudent, iar statul a uitat destul de repede acea experiență. Acum statul și sectorul privat par a fi două paralele inegale.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.