Pământul românesc cel de toate zilele

Andreea Neferu 13/02/2017 | 11:39 Companii
Pământul românesc cel de toate zilele

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privit din punct de vedere strict imobiliar, pământul pare să fie una dintre cele mai profitabile investiții. Când vine însă vorba de agricultură, cu ce preț se schimbă lucrurile?

Agricultura este un element ce cân­­tă­­rește greu în economia românească, generând 4-5% din PIB, raportat la o medie pe sta­tele UE de doar 1,7%. Prac­­tic, în România se face agricultură pe cel puțin jumătate din suprafața țării, iar din totalul de 13,3 milioane de hec­ta­­re ale terenurilor agricole, aproape  do­­­­uă treimi sunt arabile. Dacă adău­­găm în ecuație și un grad ridicat de fer­­ti­­litate, e ușor de înțeles de ce tere­nu­rile s-au tranzacționat pe bandă rulan­­tă în ultimele decenii.

Dar să vedem și câteva cifre: prețul te­re­nului agricol din România pleacă de la 1.500 de euro și poate ajunge la 9.000 – 10.000 de euro pe hectar, potrivit Ligii Asociațiilor Producătorilor Agri­­coli din România (LAPAR). România are însă unele dintre cele mai mici prețuri din Europa, raportat la un preț de 40.000-80.000 de euro/ha în Olan­­da sau de 20.000-80.000 de euro în Germa­­nia, po­­tri­­vit datelor de pe site-ul agen­­ți­­ei olan­­deze de tran­­zac­­țio­­­­­nare a tere­nu­­rilor agricole Cibus Farm­­land Club. În Polonia, etalonul com­­pa­ra­țiilor eco­­no­­­­mice cu România, pre­­țul va­ria­ză între 8.000 și 13.000 de euro pe hectar.

Pe de altă parte, prețul terenurilor ara­­bile s-a dublat în ultimii cinci ani, cres­când în medie cu circa 20% pe an, esti­mează Hitch&Mosher, cea mai mare companie de real estate din vestul țării. „Desigur, există nuanțări procentuale pentru această creștere, date de câțiva factori pre­cum mărimea suprafe­­ței de teren, gra­dul de consolidare, con­di­­țiile cli­materice și altele“, explică Marius Șchio­­­potă, mana­ging partner al Hitch&Mosher.­

În zona de vest a țării, de exemplu, un­­de compania pe care o conduce își des­­fă­șoară cea mai mare parte a activi­tății și unde se găsesc, de altfel, printre cele mai fertile soluri din țară, prețul mediu de tran­­zacționare a terenurilor arabile cu suprafețe mari, între 1.000 și peste 4.000 de hectare, este de 5.500–6.000 de euro pe hectar. „Interesul (pentru terenuri, n.r.) a rămas constant încă din anii 2011–2012, când am constatat un apetit foarte crescut al investitorilor – fie ei străini sau autohtoni“, completează Șchiopotă.

Cele mai atractive terenuri sunt cele comasate, cu suprafețe mari, aflate mai ales în Banat, Bărăgan și Dobrogea, zone cu soluri fertile și cu acces la sur­se­­le de apă, necesare irigațiilor.

MARII LATIFUNDIARI. În momentul de față, una dintre cele mai mari ferme de pro­ducție vegetală din România se în­tinde pe aproape 60.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, fiind exploatată de românul Constantin Duluțe prin intermediul companiei Agricost, terenurile fiind luate în concesiune de la Agenția Domeniilor Statului.

Dintre latifundiarii străini, compania Emiliana West Rom, controlată de omul de afaceri italian Luciano Martini, ex­ploa­­­tează în jur de 12.000 de hectare de teren în județul Timiș, potrivit unor es­­ti­­mări din piață. Tot cam aceeași suprafață este exploatată și de Maria Trading, com­­­­­­p­­a­nie controlată de investitorii liba­­nezi Sarkis Sarkis, Laoun Yous­­sef și Saad Iskandar. Și tot în jur de 12.000 de hecta­­re ex­ploa­tează și grupul danez Ingleby.

Mai mult, și o serie de bănci și de fonduri pri­­­­­­vate de pensii și de asigurări au în­­ce­­put să își întoarcă privirea înspre tere­nu­­ri­­le agricole din România, un exemplu fiind banca olandeză Rabobank, care, prin bra­­țul său de investiții în agricultură, Ra­­­bo Farm, a cumpărat aici peste 20.000 de hec­­­­tare, pe care ulterior le-a dat în aren­­­­dă.

De altfel, investitorii străini au cum­pă­­rat sau au luat în concesiune în ulti­­mul deceniu suprafețe considerabile din tere­nurile agricole locale. Piața funciară din România s-a liberalizat la începutul lui 2014, ceea ce înseamnă că din acel mo­ment și persoanele fizice străine au putut cumpăra teren pe plan local, în con­textul în care, anterior, doar persoa­nele juridice aveau acest drept. Anul trecut, guvernul anunța că va introduce o lege privind vân­zarea terenurilor agricole, care să limi­teze achizițiile făcute în acest domeniu.

Una dintre problemele terenurilor agri­­­­­cole din România ar fi că s-au transformat într-un „El Dorado imobiliar“, în care producția nu mai este principalul scop al acestora, ci subînchirierea sau arendarea, avertizează Emil Florian Dumitru, pre­ședinte al Federației Naționale a Pro­du­cătorilor din Agricultură, Industrie Ali­mentară și Servicii Conexe din România Pro Agro. „Vocile care spun că nu pleacă nimeni cu terenul din România se află în eroare. Dacă vrem să asigurăm securitatea alimentară a României și dacă vrem să vorbim de ferme de familie și de tineri care să se implice în agri­­cul­­tură, trebuie să ne uităm cu atenție la terenurile agricole“, completează el.

CELE DOUĂ REALITĂȚI. Da­­te­­le privind ponderea terenurilor agricole din România deținute de străini au fost mereu un subiect tabu, având în vedere că o sta­­tis­­ti­­că ofi­­cială nu a fost nicio­­­­dată publicată. Mai multe cifre, destul de di­fe­rite, privind acest indicator au fost vehi­culate de-a lungul timpului. Fostul ministru al Agriculturii din guvernul lui Dacian Cioloș, Achim Irimescu, spunea, anul tre­cut, că în mâinile stră­­i­­ni­­lor s-ar afla circa un milion de hectare, adică peste 12% din totalul terenului arabil.

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a avansat o cifră și mai mare, decla­rându-se îngrijorat în urmă cu doar câteva luni că 30% din terenul agricol ar fi controlat de străini, fie direct, în pro­prie­tate, fie prin contracte de arendă.

În acext context, anul trecut au existat o serie de discuții și consultări cu mediul de afaceri privind introducerea unei legi care să limiteze vânzarea terenurilor agri­cole și care, mai ales, să pună punct tran­zacțiilor făcute în scop pur speculativ. Evident, inițiativa a încins spiritele la toate nivelurile, astfel că mai multe for­me ale proiectului de lege au fost discutate de-a lungul anului, fără a se ajunge însă la niciun rezultat concret. În ultima va­riantă luată în calcul spre finalul anului trecut, achizițiile de terenuri agricole erau limitate, atât pentru ro­mâni, cât și pentru străini, la 150 de hec­tare pentru persoane fizice, respectiv 500 de hectare pentru persoane juridice. De atunci însă, proiectul a intrat într-un con de umbră, iar când și în ce formă va fi adoptat ră­mâne încă un mister.

Cert este că agricultura României cu­noaște două realități care funcționează în paralel: una a marilor fermieri, care ex­ploa­tează mii sau zeci de mii de hec­­tare, și cea a micilor producători, care prac­tică agricultura de subzistență.

Se conturează însă și o cale de mijloc, schițată de mici fermieri care au decis să pună la comun terenurile lor, într-un sis­tem de cooperativă. Astfel de exemple sunt Combinatele Agroindustriale Curtici și Olari din județul Arad, conduse de fermierul Dimitrie Muscă, ce pun la un loc peste 7.500 de hectare, de­ți­nute de aproape 4.000 de membri.

Combinatele de la Curtici și Olari au ac­­tivita­­te și în zona creșterii animalelor, de­­ținând de asemenea și ma­ga­­zine în care comerciali­zează produ­­sele obținute. „Unde ne unim tere­­nu­­ri­­le, pu­te­rea creș­­te“, spune Muscă, în opi­­nia căruia pre­țul pă­­mântului din Ro­mâni­­a se va uni­­for­miza cu cel din restul Eu­­ropei în câțiva ani.

O previziune ce pare tot mai aproape de a se împlini, având în vedere „setea“ tot mai mare de terenuri din ultimii ani. Cât de repede va fi ea stăvilită și la ce preț e, însă, o altă poveste.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Glie, dulce glie” color=”juicy_pink” border_width=”2″][vc_column_text]Terenurile agricole, fie ele arabile sau acoperite cu vii, livezi, pășuni sau fânețe, ocupă peste jumătate din suprafața României.[/vc_column_text][vc_column_text]

  • CÂT PRODUCEM. Producția agricolă a ajuns anul trecut la 15 miliarde de euro, în scădere cu aproape 3% față de 2015, potrivit Eurostat. Segmentul vegetal generează aproape două treimi din totalul producției agricole.
  • CE PRODUCEM. Cerealele (grâu, porumb, secară, orz, orzoaică) sunt principala cultură vegetală, ocupând peste 5 milioane de hectare din suprafața agricolă a României. De asemenea, printre culturile importante se numără și cele de legume, plante oleaginoase și cartofi.
  • CINE PRODUCE. Peste două milioane de români lucrează în sectorul agricol, care include și silvicultura, și pescuitul, arată datele INS pe 2015. Comparativ cu anul anterior, numărul persoanelor care își desfășoară activitatea în acest domeniu a scăzut cu aproape 260.000.
  • SUBVENȚII. Fermierii primesc subvenții indiferent că sunt proprietari, arendași sau concesionari. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a virat către agricultorii din sectorul vegetal peste 1,8 miliarde de euro în campania 2015.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


FOTO: Guliver / Getty Images

A debutat în presa scrisă în urmă cu opt ani. În 2013, a absolvit cursurile programului de pregătire intensivă în jurnalism „Economic and Political Reporting from Southeast Europe”, organizat la Londra și la Berlin de agenția de presă Reuters, iar în 2015 a participat la cursurile școlii de vară Online and Multimedia Journalism, organizată de Deutsche Journalistenschule la Munchen. În 2013, a câștigat premiul „Florin Petria” pentru jurnalism economic, iar în 2015 a fost unul dintre laureații concursului Tânărul Jurnalist al Anului, secțiunea Economie. Anterior, Andreea a lucrat la Ziarul Financiar. În prezent, la NewMoney, Andreea acoperă din punct de vedere editorial domeniile construcții și imobiliare.