(Proiect special) Rompetrol, la bilanț de semestru

NewMoney 20/09/2018 | 11:59 Companii
(Proiect special) Rompetrol, la bilanț de semestru

Grupul KMG International (KMGI) a în­registrat în prima jumătate a acestui an rezultate financiare și operaționale excepționale, acestea fiind susținute în special de activitățile de rafinare și tra­ding cu produse petroliere.

Acest articol a apărut în numărul 48 (10-23 septembrie) al revistei NewMoney

Pe fondul unei creșteri cu 27% a canti­tă­ților de materii prime procesate și cu 80% a volumelor totale de produse comercia­lizate în primul semestru, Grupul a obținut un rezultat operațional EBITDA de 114,6 milioane de dolari, cu 60% peste cel atins în perioada similară a anului trecut.

În același timp, rezultatul net, susținut și de programele interne de optimizare și reducere a costurilor, s-a ridicat la 30,6 milioane de dolari, față de un nivel de 5,2 milioane de dolari consemnat în peri­oada ianuarie-iunie 2017.

Cifra brută de afaceri a Grupului în pri­mul semestru al anului a fost de 6,67 mi­­liarde de dolari, o creștere de 65% a indicatorului față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, în linie cu evoluția pre­­țurilor la materia primă și a produselor petroliere.

Contribuția Grupului la bugetul Româ­niei din 2007 și până în prezent se ridică la peste 15,8 miliarde de dolari. În primul semestru al anului, KMGI a virat peste 930 de milioane de dolari către bugetul de stat.

RAFINARE ȘI PETROCHIMIE. Unitățile de producție ale Grupului din România au prelucrat în S1 o cantitate totală de materie primă de 3,4 milioane de tone (+27%), KMGI fiind cel mai mare rafinor intern (rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești) și unicul producător de polimeri, hexan și bitum rutier.

În acest context, Rompetrol Rafinare – operatorul unităților de procesare – a consemnat o majorare semnificativă a rezultatului operațional și a celui net, până la un nivel de 85,8 milioane de do­lari, respectiv 2,8 milioane de dolari.

Cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai mo­derne din regiunea Mării Negre – rafi­năria Petromidia Năvodari a procesat în primul semestru 3,1 milioane de materii prime, un record în istoria sa de aproape 40 de ani.

Aceasta a atins în luna mai un nivel re­­cord de țiței procesat, de 15.650 de to­­ne pe zi, cantitatea de materie primă pro­ce­­sată ajungând la o medie pentru pri­­mul semestru de 17.054 de tone pe zi. Ra­­­­fi­­năria a înregistrat o creștere constan­­tă a materiei prime prelucrate zilnic, de la o medie de 10.800 de tone în 2007 la 11.000 în 2012, respectiv 16.763 de tone în 2017. Rafinăria Petromidia a obținut în pri­­ma jumătate a anului circa 2,42 mili­oane de tone de carburanți, din care peste 64% au fost carburanții diesel și cel special pentru aviație – jet.

În același timp, rafinăria Vega Ploiești a prelucrat o cantitate totală de circa 194 de mii de tone, în creștere cu 28% față de perioada similară din 2017. În luna mai, uni­­tatea a consemnat un record istoric al materiilor procesate, de 42 de mii de tone, precum și un record de 13 kt pentru pro­ducția de bitum.

Gradul de utilizare a capacității de prelucrare în S1 s-a majorat cu 28% în cazul rafinăriei Petromidia (98,45%), respectiv cu peste 25% pentru Vega (117,53%).

Rezultatele financiare înregistrate de divizia de petrochimie în S1 au fost in­fluențate de marjele reduse și de volatilitatea ridicată a prețurilor la materii prime și produse petrochimice. Pro­­duc­­ția totală de polimeri în S1 2018 s-a majorat cu 26% față de perioada ianuarie-iunie din 2017, până la 81,6 mii de tone.

Divizia a finalizat în primul semestru lucrările de revizie și testare a instalației de polietilene de înaltă densitate – HDPE (verificare/ mo­dernizare echipamente, avizări etc.) și și-a propus să o repor­­n­­eas­­că în funcție de condițiile de piață.

Diviziile de rafinare şi petrochimie ale Grupului au reușit să își majoreze cu 34% cantitățile de produse petroliere livrate la export în prima jumătate a anului, va­­loa­­­rea acestora ridicându-se la peste 926 mi­lioane de dolari (cu circa 80% pes­­te indicatorul din S1 2017).

RETAIL ȘI WHOLESALE. În prima jumă­tate a anului, cererea internă și regională de carburanți a fost afectată atât de con­dițiile meteo severe din primul trimestru, cât și de cele economice generale (impactul evoluției interne și interna­ționale a prețurilor).

Grupul, prin diviziile de retail din Ro­­mâ­­nia, Bulgaria, Moldova și Georgia, a ob­­­­ținut în S1 o creștere cu 5% a volume­­lor de car­buranți comercializați, până la un nivel de aproximativ 1,5 milioane de to­­ne. Subsidiara din România și-a majorat cu 12% can­titățile de carburanți co­­mer­­­­cializați față de nivelul de 950 de mii de tone în primul semestru din 2017.

Pe plan intern, vânzările totale de produse petroliere în prima jumătate a anului s-au ridicat la 1,4 milioane de tone, cu circa 15% peste rezultatul obținut în peri­oada similară a anului trecut. Vânzările directe ale unităților de producție s-au majorat cu 37% până la un nivel de 372 de mii de tone, în contextul în care și divizia de petrochimie și-a îmbunătățit în S1 2018 cu 26% cantitățile de polimeri livrați în România.

KMG International a continuat să își extindă rețeaua regională de distribuție de carburanți, ajungând la finele lunii iunie la un număr de 1.094 de puncte (sta­­­­ții pro­prii, stații par­­tener, stații expres, ba­­ze interne), în creștere cu 88 de unități față de iunie 2017.

 


FOTO: Rompetrol