O nouă lecție de modă veche

Puțini își imaginau la începutul crizei energetice comoara pe care o ascunde un mamut american din vechea economie – este vorba despre Occidental Petroleum (simbol bursier OXY). Și nu ne referim la rezervele sale de petrol. OXY nu a scăpat însă neobservată de Warren Buffett și de Charlie Munger, legendarii investitori conservatori ai Americii. Încă din aprilie, managerii fondului Berkshire Hathaway au început să acumuleze masiv acțiuni ale compa­niei petroliere. În aprilie ajunseseră la o deținere de 14%. În prima jumătate a anului, deținerea fondului din Omaha depășise 20% din numărul total de acțiu­ni, iar pe 19 august, Berkshire a obținut aprobarea unei autorități de reglementare din domeniul energiei de a cumpăra până la 50% din capitalul social. Iar unii speculează că lucrurile nu se vor opri aici.

Întrebați de ce s-au „năpustit“ asupra acțiunilor Occidental Petroleum, cei doi manageri de fond au venit în primăvară cu răspunsuri seci, pe alocuri.

Și e lesne de înțeles de ce. Charlie Munger a afirmat că s-au decis să cumpere OXY pentru simplul motiv că au vrut să investească în ceva mai rentabil decât banalele titluri de stat. Iar unul dintre argumentele aduse de Buffett a fost că raportul anual al compa­niei pe 2021 i s-a părut plin de sens.

EXPLOZIA. Valoarea acțiunilor a explodat între timp, făcând din OXY cel mai bun performer al indicelui S&P 500 din acest an. În ultimele 12 luni, aceasta s-a triplat, iar de la începutul anului, creș­terea era de peste 140%. Chiar și în aceste condiții, compania este evaluată la un multiplu (PER) decent, adică de 7. Iar decența unei evaluări este ceea ce îl atrage cel mai mult pe Buffett. De fapt, pentru a fi cinstiți până la capăt, toată viața a alergat după companii subevaluate. Și așa era Occidental Petroleum în februarie, înainte de criza energetică.

Producătorul de petrol stătea mai rău (din punct de vedere bursier) decât competitori precum Che­vron din simplul motiv că își alesese prost momentul când achiziționase o companie de profil, Ana­darko, pentru 55 de miliarde de dolari, crescân­du-și astfel gradul de îndatorare. Se întâmpla în 2019, cu puțin înainte ca prețul petrolului să se prăbușească pe fondul pandemiei. Iar Buffett nu a fost deloc străin de această tranzacție.

În vara lui 2019, Berkshire Hathaway a investit 10 miliarde de dolari în compa­nie, finanțând astfel o parte din achiziția Ana­darko. Occidental Petroleum a licitat la concurență cu Chevron. În schimbul bani­lor, fondul din Omaha a primit 100.000 de acțiuni preferențiale în compania petrolieră, care îi garan­tează un randament de 8% an de an. Acest detaliu de context ne arată că, de fapt, Buffett își făcuse temele legate de OXY cu mult înainte de începutul războiului.

Investițiile în active subevaluate din vechea eco­nomie sunt cele care l-au transformat pe Warren Buffett într-unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Și OXY intră în această categorie, cu un amen­dament important însă: directoarea companiei, Vicki Hollub – ingineră de profesie –, e foarte preocupată ca Occidental Petroleum să aibă și viitor, nu doar trecut.

Potrivit revistei The Economist, încă de acum șase ani, Hollub implementase o procedură prin care dio­xidul de carbon era aspirat din atmosferă și ulterior pompat în puțurile de petrol, făcând extracția mai ieftină și mai prietenoasă cu mediul. Pe lângă redu­ceri de costuri, compania poate câștiga și din nevoia altora de a respecta exigențe ecologice. Companii po­luante precum United Airlines sau Airbus finan­țează procesul de extragere a dioxidului de carbon din atmosferă.

COOL ȘI NU PREA. Strategia managerului Vicki Hollub vine să liniștească și tipul de investitor că­ruia îi pot sclipi ochii după ce vede rezultatele spec­tacu­loase ale companiilor din domeniul resurselor, dar care, la fel de bine, poate strâmba din nas la gândul că acestea au o durată de viață limitată. Ca să nu mai spunem că acum sunt cool investițiile în regenerabile, deși rezultatele financiare ale compa­niilor din energia tradițională sunt la cer.

Mutatis mutandis, acțiunile companiei OMV Pe­trom sunt cam la nivelul de la finalul anului trecut, când criza energetică era doar un scenariu. Profitul atribuibil acționarilor din primul semestru al anului a fost de aproape cinci ori mai mare decât cel din aceeași pe­ri­oadă din 2021. În plus, compania a acordat inclusiv un dividend special, datorită rezultatelor excepțio­nale. Acesta, cumulat cu profitul obiș­nuit, acoperă inflația pentru cine a investit în martie-aprilie.

Revenind, Buffett are atât investiții în energie tra­dițională, cât și în regenerabile. La întâlnirea anuală a investitorilor fondului Berkshire Hathaway din 2021, el a declarat că „oamenii care sunt la extreme (energie verde sau energie tradițională) sunt un pic cam nebuni“.

Ionuț Ancuțescu are o experiență de peste 17 ani în presa economică și de business. A lucrat la publicațiile Ziarul Financiar, Capital, Biz, Business Magazin, Money Express, Forbes și Adevărul Financiar, iar acum este redactorul-șef al revistei NewMoney.