O creștere aproape irațională

Și, totuși, 2016 a fost un an de creștere pentru toată lumea. La nivel macroeconomic, creșterea va ajun­­ge spre 5% (vom vedea rezultatele finale). Discuția publică a fost cum se transmite creșterea economică spre buzunarul cetățeanului. Și s-a trans­­­­mis, în special, pentru angajații din sectorul bugetar. Dacă privim cheltuielile publice cu sala­rii­le, vom vedea o creștere până aproa­­pe de 20%.

Dar și pentru companii lucrurile au stat aproape la fel de bine. De fapt, firmele fac parte din peisajul creșterii, fiind cele care o capacitează și o cre­ează. Ca atare, în anul 2016, pe rând, companiile au raportat creșteri ale cifrei de afaceri și ale pro­fitului. Pri­­me­­le firme care au simțit creș­terea consumului au fost cele din industria ali­mentară, propulsate de scă­­derea TVA la alimente care a înce­put încă din anul 2015. Cert este că producătorii de produse alimentare au uitat măcar pentru o perioadă de istoricul război cu marile lanțuri de magazine și au raportat creșteri semnificative ale businessului, între 10% și 30%.

Creșterile de venituri pe toată linia, de la pro­­du­cători de mezeluri până la procesatori din lactate, sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Iar achi­zițiile recente făcute de o mul­tina­țională, Lactalis, nu fac decât să de­monstre­­ze interesul pentru companiile românești din industria alimentară.

Deficit. Mai interesant este că România s-a întors la deficit de balanță comercială în ceea ce privește produ­­sele alimentare. Acest lucru se întâmplă concomitent cu creșterea consumului și a puterii de cum­­pă­­rare de pe piața internă, după ce în urmă cu câțiva ani, în perioada post criză, România reușise să echi­­libreze sau chiar să treacă pe plus balanța comer­­cia­­lă în domeniul produ­se­lor agroalimentare. Iată însă că o creștere a consumului aduce din nou Ro­­mânia în situația de de­ficit. Ceee ce dovedește că producătorii interni au încă suficient spațiu de creș­­tere a produc­ti­vi­tății și de cucerire a pieței interne.

Nu în toate industriile lucrurile au fost atât de fericite. În domeniul asigurărilor, au existat tensiuni care au inflamat atât companiile de asigurări, cât și clienții. Transportatorii au protestat vehement împotriva tarifelor RCA și au obținut o dero­gare de la logica pieței, respectiv fixarea unor tarife maximale ale poliței RCA. Nu rămâne decât să credem că ne aflăm în fața unei măsuri tranzitorii, de termen limitat, până la normalizarea pieței.

Realitatea RCA. Cert este că industria asigu­ră­rilor a avut un an cu multe frământări. Dificultățile financiare ale unor companii românești, inclusiv falimentul liderului de piață, au scos la iveală o realitate: unele companii au deturnat logica afacerii cu asigurarea RCA și au folosit această linie de business, pur și simplu, ca pe o sursă de cash.

Dacă însă ne întoarcem la cifrele macroecono­mi­­ce, vom vedea că serviciile de transport inter­națio­­nal au contribuit la reducerea deficitului contului curent al României. Ceea ce arată că, dincolo de „ste­­­­lele“ economiei românești, precum indus­tria au­­to sau cea de IT, transportul in­ter­național are un rol tot mai important în economie.

La polul opus, după aplicarea măsurii de limitare a tarifului RCA, unele firme de asigurări cu capital străin și-au pus problema părăsirii pieței româ­nești. Ceea ce arată că anul 2017 va trebui să aducă ajus­­tă­­rile necesare prin autoritățile de re­glementare ca­­re vor fi nevoite să găsească soluții împreună cu actorii pieței.

Un alt domeniu al industriei financiare, cel ban­­car, încheie anul cu profit. Un an din care nu au lip­­sit tensiunile legate de adoptarea legii dării în pla­­tă, dar în care băncile au găsit drumul către pro­­fit și pentru că ritmul creditării a crescut, împrumuturile s-au mutat către moneda autohtonă, dobânzile au rămas la un nivel redus, iar creditarea statului a fost dublată și de cea a persoanelor fizice și cea a companiilor.

Faptul că băncile fac profit arată, o dată în plus, că economia merge bine. Din acest punct de vede­­re, reprezentanții sistemului bancar se așteaptă ca în anul 2017 să continue consolidarea acestei ten­­din­­țe de creștere a profitului. Exemplele pot continua. Industria auto a cres­­cut, industria turis­tică a înregistrat o cifră record de turiști, piața imo­biliară s-a ridicat și ea, au fost cre­­ate noi locuri de muncă, industria mobilei a înregistrat o creștere record a exporturilor, retailul a oferit cea mai mare tranzacție a anului, în valoare de o ju­mă­­tate de miliard de euro. Bref, în majorita­­tea domeniilor economice avem o „feerie“.

Și totuși, ceva poate schimba tendința de creș­­te­­re aproape „irațională“. Studiile numesc asta schimbarea percepției investitorilor asupra eco­nomiilor emergente. Cuvinte care pot fi traduse în o sută de feluri și care pot însemna o sută de lucruri. Așa cum investitorii financiari se duc după dolar, la fel in­­vestitorii industriali se pot orienta către alte eco­­no­­mii. Sunt mulți factori de care ține minunatul joc al creșterii.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.