Noul ministru al Educaţiei, anunţ-şoc: Vor fi foarte mulți copii care nu vor putea avea mediile încheiate

Elena Marinescu 29/12/2020 | 13:09 Ştiri
Noul ministru al Educaţiei, anunţ-şoc: Vor fi foarte mulți copii care nu vor putea avea mediile încheiate

România riscă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri de abandon şcolar, potrivit declaraţiilor făcut recent de noul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care atrage atenţia că vor fi foarte mulți copii care nu vor putea avea mediile încheiate, aceștia fiind trecuţi automat în grupul celor care au abandonat școala.

Anunţul-şoc făcut de ministru îi îngrijorează pe părinţi, dar şi pe dascăli, care sunt contrariaţi de faptul că elevii care nu au putut participa la cursurile online, în contextul restricţiilor impuse din cauza pandemiei cu noul coronavirus, vor avea mediile neîncheiate şi vor trebui raportaţi în categoria celor care au abandonat şcoala. Situaţia este cu atât mai bizară cu cât mulţi dintre şcolari nu au abandonat propriu-zis cursurile, ci nu au avut condiţiile tehnice pentru participarea la predarea online, mai ales în mediul rural sau în cazul celor care provin din medii defavorizate social.

Declaraţie contradictorie

Declarațiile lui Sorin Câmpeanu, făcute pe 27 decembrie la postul B1TV, sunt în contradicţie cu regulamentul școlar ROFUIP, care stipulează faptul că abandonul școlar nu este similar cu elevii cărora nu le-au fost încheiate mediile, după cum constată edupedu.ro.

Ministrul a făcut o serie de precizări legate de accesul elevilor la școala online și ce se întâmplă cu tabletele cumpărate de stat, în condiţiile în care mulţi şcolari nu le-au primit nici până în prezent. Sorin Câmpeanu a precizat că, până pe data de 11 ianuarie, va fi realizat un inventar al distribuirii tabletelor la nivel naţional.

Pentru că se apropie finalul semestrului I și vă spun că vor fi foarte mulți copii care participă la procesul educațional și care nu vor putea avea mediile încheiate. Neavând mediile încheiate ei vor trece automat în grupul celor care se cheamă că au abandonat școala, deci această rată de abandon școlar care deja este foarte mare va fi puternic crescută.

E nevoie de acțiuni remediale, e nevoie să avem o situație exactă cu cei care nu au putut participa la procesul educațional, care nu au fost prezenți pur și simplu nici măcar online, și vom vedea ce trebuie făcut”, a declarat Sorin Câmpeanu.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) prevede că elevii care nu au situația încheiată la finalul semestrului I sunt amânați pentru semestrul următor, în cazul în care nu au suficiente note ca să le poată fi încheiată media.

Ce prevede Regulamentul

Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

  • a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.
  • b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;
  • c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
  • d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
  • e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Abandonul şcolar poate fi evitat

Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.

  • (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
  • (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. Anexa 43 (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară”.

La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi din evidenţele şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor.

Pandemia a accelerat deficienţele din sistemul de educaţie

Potrivit unei analize realizate de organizația Salvați Copiii România, analfabetismul funcțional s-a accentuat de când a început criza sanitară, iar abandonul școlar a crescut și el. Mulți elevi nu se pot adapta la noile sisteme de învățare sau nu au deloc acces la ele, așa că unii dintre ei renunță definitiv la școală.

România este fruntașă în ceea ce privește abandonul școlar. Concret, 15,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au finalizat doar opt clase sau mai puțin. Procentul este în creștere, deși în anul 2010 România și-a propus să ajungă la un procent de 11,3% în acest an.

Aproximativ 45.000 de copii renunță anual să se mai ducă la școală, în special în cazul elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal.

41% dintre elevii români, analfabeţi funcțional

Mai mult, educația românească se află în coada topurilor europene. Rezultatele copiilor din țară la evaluări internaționale se află la o distanță semnificativă față de rezultatele majorității celorlalte state evaluate, conform analizei realizate de Salvați Copiii România.

Evaluările arată că peste 40% dintre copii au mari dificultăți în realizarea de calcule matematice simple, iar cunoștințele lor generale despre societate, oameni și univers sunt foarte limitate. De asemenea, dintre elevii români dezavantajați social și economic, doar unul dintr-o mie a ajuns la rezultate de top la citire. Îngrijorător este și faptul că 41% dintre elevii români se plasează în aria analfabetismului funcțional.

Întrucât din ce în ce mai multe școli trec în scenariul roșu, iar mulți copii nu au posibilitatea de a participa la orele din mediul virtual. Pentru 28% dintre aceștia prezența la cursurile online este extrem de dificilă, fie pentru că sunt nevoiți să învețe folosind telefonul mobil al părinților, fie pentru că nu au o conexiune adecvată la Internet. Situația nu este ușoară nici pentru unii profesori. 43% dintre cei care trebuie să îi pregătească pe elevi nu au resursele materiale necesare pentru a preda online.

Un alt factor important care influențează educația copiilor îl reprezintă riscul de sărăcie sau excluziune socială. 35,8% dintre copiii din familiile dezavantajate sunt expuși acestui risc, iar procentul în ceea ce-i privește pe copiii din mediul rural este mai mare, 44.3%.