Noi reguli în Educaţie: Cine vrea să devină profesor „nu mai intră direct la clasă”

Elena Marinescu 18/06/2022 | 17:31 Ştiri
Noi reguli în Educaţie: Cine vrea să devină profesor „nu mai intră direct la clasă”

Un an de stagiatură în școală, cu un mentor, în care cei care vor să devină profesori vor fi încadrați cu jumătate de normă – aceasta va fi noua cale de acces în cadriera didactică, potrivit anunțului făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, în viitoarea lege a educației este prevăzut că, după absolvirea studiilor universitare, cine vrea să devină profesor „nu mai intră direct la clasă”, ci „face un an de stagiatură”. În acest an beneficiază de sprijinul unui mentor – mentorul este un profesor cu experiență care va fi degrevar parțial de norma didactică pentru aceste activitați. În plus, profesorii mentori vor fi plătiți pentru orele suplimentare pe care le fac peste norma redusă stabilită, a mai spus ministrul.

Va fi nevoie de licențiere pentru intrarea în corpul profesorilor

„La finalul stagiaturii să dai un examen de licențiere pentru intrarea în corpul profesorilor”, a declarat ministrul Educației, potrivit edupedu.ro. „Profesorul este factorul determinant în școli. Avem un sistem în care am regândit cariera didactică. După absolvirea studiilor universitare nu mai intri direct în clasă, faci un an de stagiatură. În acel an de stagiatură o să ai o normă de predare redusă la jumătate, spre exemplu, o să beneficiezi de un mentor. Ca să poți beneficia de un mentor, un profesor cu experiență, acel mentor trebuie să aibă și el la rândul lui norma de predare redusă, pentru a avea timp. Ce prestează în plus, ca activitate de mentorat, să fie plătită, și asta necesită resurse, deci toate măsurile necesită resurse financiare.

La finalul stagiaturii să dai un examen de licențiere pentru intrarea în corpul profesorilor. Sunt lucruri care, repet, conceptual sunt puse la punct și am mizat pe încrederea dumneavoastră în momentul în care voi face publice proiectele de lege așa cum le-am gândit și asta se va întâmpla într-o perioadă de peste câteva zile, cu siguranță, veți vedea traducerea juridică a concluziilor proiectului România educată. Dar finanțarea va rămâne un factor esențial”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Sistemul de stagiatură didactică, inclus în proiectul „România Educată”

Ideea este preluată din raportul proiectului „România Educată”, unde scrie că pentru intrarea în cariera didactică va fi dezvoltat un sistem de stagiatură didactică, însemnând că fiecare profesor-stagiar va avea un profesor-mentor care îl va ghida.

Despre acest examen de licențiere de la final, pomenit de ministrul Cîmpeanu, Raportul România educată arată la pagina 67, în Obiectivele O2.e că va avea loc „transformarea definitivatului într-un examen de licențiere pentru cariera didactică la finalul formării inițiale, cu două componente de evaluare sumativă: raport de evaluare a stagiului practic și examen scris; absolvire cu certificare ca profesor”.

Obiectivele care vizează intrarea în cariera didactică, din „România Educată”:

„Dezvoltarea unui sistem de stagiatură didactică cu relevanță pentru intrarea în profesie, prin:
• dezvoltarea sistemului de mentorat didactic pe parcursul stagiaturii;
• revizuirea evaluării pe parcursul perioadei de stagiu, cu accent pe practica didactică la clasă și pe analiza rezultatelor învățării la elevi; crearea unui corp de evaluatori cu experiență, care să se ocupe de inspecția în vederea definitivării;
• transformarea portofoliului didactic într-un instrument cu rol formativ, care să includă date reale privind activitatea desfășurată de profesorii stagiari cu elevii lor, să fie discutat cu directorii și cu mentorii și să încurajeze autoreflecţia;
• transformarea definitivatului într-un examen de licențiere pentru cariera didactică la finalul formării inițiale, cu două componente de evaluare sumativă: raport de evaluare a stagiului practic și examen scris; absolvire cu certificare ca profesor”.

Ce este Definitivatul și cum se acordă

Examenul naţional de definitivare în învăţământ, cunoscut ca Definitivatul, este organizat de Ministerul Educaţiei şi cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Un profesor cu drept de practică poate fi angajat de consiliul de administraţie al şcolii

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.