Model de adeverință pentru vechimea de muncă

NewMoney 19/10/2020 | 13:38 Fapt Divers
Model de adeverință pentru vechimea de muncă

Vechimea în muncă este atestată prin intermediul adeverinței de vechime în muncă începând din data de 1 ianuarie 2011, data când a încetat emiterea carnetelor de muncă.

Aceasta trebuie eliberată în mod obligatoriu la încetarea contractului de muncă, indiferent dacă salariatul a solicitat-o sau nu.

În situația în care angajatorul nu poate elibera adeverința de vechime în muncă, aceasta poate fi solicitată de către beneficiar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia activează angajatorul/fostul angajator.

Conform HG nr. 500/2011, „Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării”.

Model adeverință vechime