Ministerul Finanţelor: Deficit de 47,98 miliarde lei, respectiv 4,03% din PIB, în primele zece luni ale anului

Andrei Dumitru 25/11/2021 | 12:40 Ştiri
Ministerul Finanţelor: Deficit de 47,98 miliarde lei, respectiv 4,03% din PIB, în primele zece luni ale anului

Ministerul Finanţelor anunţă, joi, că deficitul este de 47,98 miliarde lei, respectiv 4,03% din PIB, în primele zece luni ale anului, în scădere faţă de perioada similară din anul trecut.

”Execuţia bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 47,98 mld lei (4,03% din PIB) în scãdere faţã de deficitul de 74,04 mld lei (7,01% din PIB) înregistrat la aceeaşi perioadã a anului 2020”, a transmis, joi, Ministerul Finanţelor.

Potrivit ministerului, această evoluţie a fost determinată de:

– creşterea veniturilor bugetare cu 1 punct procentual din PIB (an/an), influenţată preponderent de avansul încasărilor din TVA;

– reducerea cheltuielilor bugetare cu 2 puncte procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile şi cu asistenţa socială.

Totodată, în perioada ianuarie-octombrie 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 2,71 mld lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 11,36 mld lei.

Venituri la buget

Ministerul Finanţelor anunţă, de asemenea, că veniturile bugetului general consolidat au însumat 308,61 mld lei în primele zece luni ale anului 2021, cu 17,1% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Această evoluţie a fost influenţată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificaţii şi scutiri), cât şi de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parţială a unor categorii de venituri (TVA, contribuţii de asigurări, impozit pe venit şi profit). Totodată, cele mai însemnate creşteri nominale se remarcă în cazul TVA şi contribuţiilor de asigurări”, a transmis ministerul.

Potrivit instituţiei, încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 23,34 mld lei în perioada ian-oct 2021, consemnând o creştere de 15,7% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+47,7%), impozitul pe dividende (+31,3%), respectiv Declaraţia unică (+20,6%).

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 10,7% – dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8% (Fig. 1).

Potrivit Ministerului Finanţelor, contribuţiile de asigurări au înregistrat 105,00 mld lei în primele zece luni ale anului 2021, în creştere cu 12,9% (an/an).

”Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este superioară dinamicii fondului de salarii şi a fost influenţată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât şi de recuperarea parţială a contribuţiilor amânate la plată în anul anterior”, a mai transmis ministerul.

Ministerul Finanţelor mai anunţă că:

Încasările din impozitul pe profit au însumat 18,57 mld lei în perioada ian-oct 2021, în creştere cu 27,8% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenţii economici, cu o dinamică pozitivă de 30,8% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 64,40 mld lei în primele zece luni ale anului curent, în creştere cu 35,2% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 20,19 mld lei în perioada analizată, cu 10,0% peste nivelul înregistrat în ian-oct 2020. Evoluţia încasărilor din TVA a fost influenţată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parţială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 28,62 mld lei în ian-oct 2021, în creştere cu 14,6% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 15,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanţi faţă de perioada de referinţă, respectiv un avans de 11,9% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susţinut şi de majorarea accizei la ţigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 23,44 mld lei în ian-oct 2021, înregistrând o creştere de 2,1% (an/an), susţinută şi de dinamica veniturilor din dividende (+5,1% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 24,64 mld lei în primele zece luni ale anului 2021, în creştere cu 9,6 faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetare

Ministerul Finanţelor a transmis, de asemenea, că au crescut cheltuielile bugetului general, în sumă de 356,58 mld lei, cu 5,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe primele zece luni ale anului 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 2,71 mld lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 11,36 mld lei.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor:

Cheltuielile de personal au însumat 91,84 mld lei, în creştere cu 1,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,7% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 70,35 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 2.033,88 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii  au fost 47,72 mld lei, în creştere cu 6,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.  O creştere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 15,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 5,6 mld lei din total bunuri şi servicii reprezintă plăţi pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 124,12 mld lei în creştere cu 6,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă şi majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum şi majorările privind alocaţiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum şi cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

”Totodată, se continuă plăţile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârşitul lunii octombrie, s-au plătit pe măsuri active 1.742,66 mil lei, respectiv 607,16 mil lei pentru îndemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 190,55 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 419,89 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă, 67,09 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum şi 457,96 milioane lei îndemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005”, a mai transmis MInisterul Finanţelor.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, astfel că la sfârşitul lunii octombrie plăţile au fost de 3.538,9 milioane lei.

Cheltuielile cu subvenţiile  au fost de 5,76 mld lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 6,04 mld lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, alte despăgubiri civile, precum şi îndemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 26,97 mld lei, cu 15,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 38,19 mld lei, în creştere cu 7,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 35,47 mld lei. De asemenea, se observă o creştere mai accentuată a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 53,09% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe primele zece luni ale anului 2021, cu 5,89 mld lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 199,67 milioane lei pentru achiziţionarea de produse – stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.