Metrorex estimează pierderi de 328,29 milioane lei pentru acest an

NewMoney 16/07/2020 | 11:33 Ştiri
Metrorex estimează pierderi de 328,29 milioane lei pentru acest an

Metrorex estimează pierderi de 328,29 milioane lei pentru acest an, cu 1,10% mai mici faţă de bugetul iniţial, la venituri totale de 3,23 miliarde lei, potrivit proiectului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al societăţii, publicat în dezbatere de acţionarul majoritar, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Cheltuielile pentru investiţii, estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 la 989 milioane lei, au rămas nemodificate.

Compania şi-a bugetat acum venituri totale de 3,23 miliarde lei şi cheltuieli totale de 3,55 miliarde lei.

”Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex a propus în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 următoarele modificări  ale indicatorilor economico–financiari, faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HG nr.257/2020: reducerea veniturilor totale cu 0,12%, datorită scăderii veniturilor din serviciile prestate ca urmare a impunerii de către Guvernul României a aplicării unor măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus pe teritoriul României având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; reducerea cheltuielilor totale cu 0,21%, ca urmare a scăderii cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile (cheltuielile de mentenanţă a materialului rulant scad cu 7,421 milioane lei) având în vedere diminuarea graficelor de circulaţie în afara orelor de vârf de trafic”, arată nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, compania a propus prin bugetul rectificat diminuarea pierderii  cu 1,10% astfel încât la data de 31 decembrie 2020 societatea a programat o pierdere mai mică decât cea aprobată prin HG nr.257/2020 cu 3,653 milioane lei.

”Productivitatea muncii, calculată în unităţi valorice pe total, programată în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli  rectificat pe anul 2020, a scăzut faţă de cea realizată la 31 decembrie 2019 cu 19,35% şi cu 13,94% faţă de cea aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, prin HG. 257/2020. Majorarea  sumei care reprezintă  ‘Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul’ de la 456,3 milioane lei la 507 milioane lei”, se precizează în proiectul de buget rectificat.

Câți angajați are Metrorex și care este salariul mediu

Ceilalţi indicatori economico-financiari rămân nemodificaţi. Astfel, numărul de personal prognozat la finele anului este de 5.861 angajaţi.

Câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, a fost stabilit la 10.234 lei.

”Sursele de finanţare a investiţiilor estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli  rectificat pe anul 2020 în valoare de 989,09 milioane lei, au rămas nemodificate faţă de cele  aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.257/2020. Cheltuielile pentru investiţii, estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli  rectificat pe anul 2020 în valoare de 989,09 milioane lei, au rămas nemodificate faţă de cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  prin HG. nr.257/2020”, se menţionează în document.

Metrorex estimează pentru sfârşitul anului plăţi restante de 77,65 milioane lei şi are de încasat creanţe restante de 3,6 milioane lei.