Medicii ar putea beneficia de recunoaşterea activităţii în cadrul CMI-ului ca vechime în muncă

Elena Marinescu 07/06/2022 | 19:35 Ştiri
Medicii ar putea beneficia de recunoaşterea activităţii în cadrul CMI-ului ca vechime în muncă

În mod similar cu activitatea prestată de persoanele fizice autorizate (PFA), și perioada în care medicul titular al unui cabinet medical individual (CMI) a furnizat servicii medicale sau medico-dentare va putea fi asimilată vechimii în muncă.

Este vorba de o propunere legislativă ce a primit aviz favorabil de aprobare la prima camera, a Senatului. Astfel, inițiativa legislativă propune ca Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății să conțină mențiuni legate de recunoașterea perioadei în care titularul CMI-ului a furnizat servicii medicale ca fiind vechime în muncă, dacă sunt îndeplinite cumulativ aceste două condiții:

– serviciile medicale furnizate de medicul titular să fi produs venituri nete în anul supus asimilării vechimii în muncă în cuantum de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară din anul respectiv;
– medicul titular să fi achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (contribuția la pensia de stat, n.red.) pentru perioada de mai sus, fără a fi luată în considerare perioada când a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Medicilor sau a Medicilor Stomatologi din România.

Medicii din privat vor putea participa la concursurile organizate în instituţiile publice

Propunerea legislativă, care a primit aviz favorabil pentru adoptarea de către Senat, face referire și la medicii stomatologi, în același condiții, transmite avocanet.ro. Inițiatorii propunerii afirmă că, după ce va deveni lege, medicii care lucrează în privat vor putea participa la concursurile organizate de instituțiile din sistemul public (prin asimilarea ca vechime a activității desfășurate), fiind un pas înainte spre asigurarea accesului la locuri de muncă în instituții publice pe bază de competiție publică.

În prezent, activitatea prestată de medicul titular în cadrul propriului CMI este asimilată experienței profesionale. În plus, medicul titular poate încheia cu alți colaboratori sau salariați contracte de muncă sau convenții de colaborare, însă acesta nu poate încheia un contract individual de muncă cu propriul său CMI, neputând, astfel, să beneficieze de vechimea în muncă în baza Codului muncii.

Notă: O propunere legislativă similară, ce viza recunoașterea activității prestate de medicul titular ca fiind vechime în muncă, cât timp CMI-ul funcționa, iar medicul era membru în Colegiul Medicilor din România, a fost înregistrată la finalul anului trecut la Senat. Totuși, în luna martie a fost retrasă de către inițiator.

Activitatea prestată de un PFA, considerată vechime în muncă

Recent, Legea 125/2022 a stabilit că activitatea prestată de un PFA înregistrat la Registrul Comerțului pentru care a obținut cel puțin 12 salarii minime brute într-un an este considerată vechime în muncă. În condițiile în care și activitatea prestată de medicul titular în cadrul CMI-ului propriu este considerată ca fiind o profesie liberală, inițiatorii propunerii legislative de față spun că era necesară și o modificare a legislației pentru asimilarea acestei perioade a medicilor ca vechime în muncă.

Atât Legea 125, cât și această propunere legislativă au ca scop recunoașterea vechimii în muncă pentru posibilitatea înscrierii la concursurile pentru ocuparea de posturi în instituțiile publice, unde activitatea în afara unui contract individual de muncă nu este recunoscută.

La fel ca în cazul PFA-urilor, după ce propunerea va fi oficializată, această recunoaștere a vechimii în muncă va constitui stagiu de cotizare la sistemul public de pensii doar dacă medicul titular va plăti contribuția la asigurările de stat, în cuantum de 25% din veniturile anuale realizate.