INS: Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.634 lei, în trimestrul IV, iar cheltuielile, 88,1% din venituri

Andrei Dumitru 06/04/2023 | 10:29 Ştiri
INS: Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost de 6.634 lei, în trimestrul IV, iar cheltuielile, 88,1% din venituri

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul IV 2022, în termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodărie şi 2.648 lei pe persoană, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate joi.

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în ultimele trei luni ale anului trecut, în medie, de 5.842 lei lunar pe o gospodărie (2.332 lei pe persoană) şi au reprezentat 88,1% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 6.105 lei lunar pe gospodărie (2.437 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost, în medie, de 529 lei lunar pe gospodărie (211 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (66,6% din veniturile totale ale gospodăriilor).

 

Conform INS, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,9%), veniturile în natură (8%), veniturile din agricultură (1,7%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,5%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,0%). Cea mai mare parte din veniturile în natură o reprezintă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (78,6%).

Instituţia menţionează că, pe medii de rezidenţă, sunt diferenţe de nivel şi de structură între veniturile gospodăriilor din mediul urban şi mediul rural. În mediul urban, nivelul venitului total mediu lunar pe o persoană a fost de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale În veniturile totale a fost mai mare cu 17,2 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural. În ceea ce priveşte veniturile în natură, ecartul dintre mediul rural şi mediul urban a fost de 6,8 puncte procentuale, în favoarea mediului rural.

Cheltuielile băneşti au fost, în medie, de 5.426 lei lunar pe gospodărie (2.166 lei pe persoană), iar contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 416 lei lunar pe gospodărie (166 lei pe persoană).

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (62,7%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor (31,1%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei, precum hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc. (2,2%).

 

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,1%).

Ca şi în cazul veniturilor, şi în cazul cheltuielilor totale, mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte nivelul şi structura. În mediul urban, nivelul cheltuielilor totale medii lunare pe o persoană a fost de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii, ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse proprii în cheltuielile totale din mediul rural a fost semnificativ mai mare faţă de cea din mediul urban (cu 7,3 puncte procentuale).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut în continuare, în trimestrul IV 2022, o pondere însemnată, în medie, de 34,8% din consumul gospodăriilor.