Industria 6.0. O lecție de viziune finlandeză

Andreea Paul 28.09.2021 Opinii

Crearea unui minister al Științei și Tehnologiei care să finanțeze și coordoneze activitățile Industriei 6.0, deschiderea unei universități pentru Industria 6.0, dezvoltarea unui hub de inovare digitală și a unei platforme de testare a modelelor pilot 6.0, cu acces deschis pentru toate companiile – iată patru propuneri majore aflate în dezbaterea publică finlandeză.

Așadar, Finlanda își pregătește primii pași către Industria 6.0, în timp ce Comisia Europeană abia propune strategii pentru Industria 5.0, iar majoritatea statelor membre se află în diverse stadii de dezvoltare a Industriei 4.0.

Ca orice altă economie cu piață mică, industria finlandeză a trebuit să se adapteze pentru a face față la patru șocuri simultane:

 1. Brexit,
 2. Tensiunile energetice UE-Rusia,
 3. Războiul comercial SUA-China și
 4. Pandemia de Covid 19.

 

În acest context s-au accentuat nevoile industriei de durabilitate, robustețe, siguranță și rezistență. Se conturează o nouă revoluție industrială, Industria 6.0, bazată pe antifragilitate și productivitate crescută. Acestea se pot obține prin utilizarea intensivă a inteligenței artificiale, învățare automată/machine learning, robotică avansată, forță de muncă înalt specializată și, desigur, flexibilizarea canalelor de livrare și apropierea lor de consumator. Noile tehnologii și resursa umană joacă un rol cheie în drumul spre Industria 6.0, într-un mediu de afaceri inovator și creativ.

AIF (Allied ICT Finland) este cea mai mare alianță nordică de cercetare, dezvoltare, inovare – un cluster național care asigură concectarea cercetării cu mediul de afaceri. AIF include 19 universități și peste 1200 de companii specializate în noile tehnologii.

Tabel 1: Caracteristicile comparative ale Industriilor 4.0, 5.0 și 6.0

Industria 4.0 Industria 5.0 Industria 6.0
Conectarea prin IoT (Internerul tuturor Lucrurilor) pentru crearea unor sisteme complexe fizice și cibernetice Coexistența și cooperarea om-mașină, sisteme ciber-fizice utilizate pentru personalizarea producției Omniprezentă, centrată pe consumator, producție antifragilă
Gândire centrată pe producție, accentul pus pe ofertă Utilizarea unui mix cerere-ofertă Hiperconectarea fabricilor în rețele și sisteme de distribuție complexe și dinamice
Producție bazată pe tehnologiile inteligente Centrarea pe oameni Utilizarea digital twin între oameni cu scopul realizării conectării etapelor de fabricație
Interoperabilitatea între mașini, instrumente digitale și oameni Dezvoltarea interacțiunii dintre oameni și sistemele inteligente Rolul oamenilor în procesul de producție se va schimba semnificativ
Digital twins 1.0Digital Twin se referă la captarea, structurarea și sincronizarea tuturor datelor despre produs de la idee, design, fabricație, lansare, utilizare, întreținere și până la scoaterea din uz și reciclare. Personalizarea producției Întreprinderile vor  putea vinde capacitate pentru activități de computing.
Surse de date eterogene Economie circulară Inteligența artificială ca producție eficientă pentru a obține sustenabilitate și antifragilitate
Transparență informațională, descentralizare decizională Pierderi zero, emisii zero Conceptul de lot size one production, adică abilitatea de a se produce orice, în orice variantă, în orice cantitate, la orice moment, folosind orice linie de asamblare
Asistență tehnică care să permită oamenilor o mai bună vizualizare a informațiilor Digital Twins 2.0

Digital Twinspresupune realizarea unui produs digital similar unui produs real.

Utilizarea materialelor funcționale Complexitate crescută
Complexitatea produselor și a sistemelor

Sursa: Allied ICT Finland (AIF) (2021), From Industry X to Industry 6.0; Antifragile manufacturing for people, planet, and profit with passion, White Paper 5/2021, pp. 28-29.

Trecerea de la Industria 4.0 la Industria 6.0 se va face prin:

I. Utilizarea tehnologiilor disruptive la potențial maxim

I.1. Tehnologia 5G, disponibilă deja și tehnologia 6G, care va deveni disponibilă în jurul anilor 2030

I.2. Inteligența artificială

I.3. Blockchain

II. Facilitarea trasformării digitale pentru toate companiile, indiferent de mărime

II.1. Personalizarea de masă

II.2. Producția de tip lot size one

II.3. Economia circulară

II.4. Proces de producție cu 0 defecte

II.5. Integrarea produselor și serviciilor

II. Integrarea soluțiilor Industriei 5.0 și a Industriei 6.0 în sistemele de infrastructură și în liniile de producție existente

Finlanda este una dintre țările dezvoltate și bogate ale lumii care se bucură de economie de piață, deschidere spre comerț și educație de cea mai înaltă calitate. Ponderea economiei finlandeze se ridică la 0,21% din PIB-ul global, în timp ce economia românească cu a sa populație de aproape 4 ori mai mare decât cea a Finlandei are o pondere de 0,45% în economia lumii.

Sectoarele intensive în utilizarea noilor tehnologii se concentrează pe industrii inteligente, digitalizarea proceselor de producție, introducerea inteligenței artificiale în cât mai multe domenii, robotică și utilizarea noilor generații de comunicații.

Cum se poziționează industria finlandeză în raport cu Industria 4.0, Industria 5.0 și Industria 6.0? Tabloul complet:

I. Industria 4.0 – Își propune conectarea prin intermediul IoT (Internetul tuturor Lucrurilor), crearea sistemelor ciber-fizice care să stea la baza analizelor și deciziilor. Principalele scopuri sunt: îmbunătățirea flexibilității, creșterea eficienței și a calității, cicluri de producție mai scurte, o viteză crescută de pătrundere pe piață.

 • Marile companii finlandeze sunt la nivelul Industriei 4.0, dar nu se poate spune același lucru despre toate IMM-urile.
 • Nivelul de colaborare între noile tehnologii și domeniul afacerilor este insuficient.
 • Pandemia de Covid a dovedit robustețea scăzută a sistemului.
 • Industria se bazează prea mult pe software-ul din SUA și pe componentele din China.
 • Cercetarea privind sustenabilitatea nu este la un nivel înalt și cercetarea finlandeză nu este destul de bine conectată la cercetarea internațională.

II. Industria 5.0 – Își propune co-existența și co-creativitatea om-mașină, utilizarea sistemelor ciber-fizice pentru personalizarea de masă. Pricipalele scopuri sunt: centrarea pe resursa umană, crearea de sisteme ciber-fizice durabile și sustenabile, economia circulară, zero emisii, zero pierderi de producție, concentrarea pe produse inteligente.

 • Principalele puncte tari ale Finlandei sunt tehnologia 5G și inteligența artificială.
 • Industria finlandeză realizează destul de multe componente ale sistemelor ciber-fizice, dar nu acoperă tot necesarul.

III. Industria 6.0 – Își propune producție antifragilă, virtualizată, centrată pe consumator, omniprezentă.

Principalele scopuri sunt: includerea companiilor în lanțuri de distribuție complexe și dinamice, adaptabilitate și reconfigurare autonome, integrarea în producție a conceptului lot size one, utilizarea calculatoarelor cuantum pentru optimizarea inteligenței artificiale, centrarea pe sustenabilitate, co-inovație cu implicarea consumatorilor.

 • Finlanda poate deveni un lider mondial în definirea Industriei 6.0 prin muncă sistematică și efort colaborativ.

Finlanda are deja o viziune holistică integratoare a Industriei 6.0, iar AIF are o serie de propuneri concrete ce pot duce la transpunerea în realitate a acestei viziuni. AIF propune:

 • Crearea unei universități pentru Industria 6.0
 • Crearea unei întreprinderi de testare a modelelor pilot cu acces deschis pentru toate companiile care doresc să contribuie la Industria 6.0
 • Realizarea unui hub de inovare digitală
 • Un minister al Științei și Tehnologiei care să coordoneze și să implementeze activitățile Industriei 6.0

De ce este importantă pentru noi această viziune finlandeză? 

Pentru că în anul 2020 Finlanda era cea mai pregătită țară din Europa pentru tehnologia 5G, conform raportului Europe 5G Readiness Index, care analiza în ce măsură erau țările Europei pregătite să implementeze și să adopte tehnologia 5G. Finlanda ocupa prima poziție, în timp ce România era pe locul 27 din 39 de țări analizate. Și iarăși interesant de văzut este că cel mai slab România stă la capitalul uman, locul 33, prin comparație cu Finlanda care este din nou pe primul loc la acest capitol.

O concluzie emblematică cu privire la atitudinea față de nou: „Be first, be best or be nowhere”, ceea ce ar însemna fii primul, fii cel mai bun sau nu vei fi deloc. Finlanda a optat să fie prima!

Acest articol a fost reazlizat în colaborare cu Anca Tamaș

Andreea Paul este conferențiar univ. dr. la Facultatea REI - ASE și președinte INACO