Indemnizații pentru persoane cu handicap, veterani și văduve în 2021. Cât sunt și cum se aprobă

Andrei Dumitru 15/02/2021 | 12:02 Fapt Divers
Indemnizații pentru persoane cu handicap, veterani și văduve în 2021. Cât sunt și cum se aprobă

Statul român oferă persoanelor cu dizabilități dreptul la asistenţă socială, servicii sociale, pe baza unor acte doveditoare. Dreptul la ajutor social se acordă la o lună după ce persoana a fost încadrată cu grad de handicap.

Ce drepturi au persoanele cu handicap

Potrivit economica.net, drepturile de care beneficiază adulţii cu handicap sunt următoarele:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei difera in functie de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia difera, de asemenea, in functie de gradul de handicap.

O indemnizaţie lunară este oferită şi părintelui, tutorelui sau persoanei care are în ingrijire un copil cu handicap, diferentiata pentru fiecare grad de handicap in parte.

Cine beneficiază de indemnizaţie de handicap

Legea privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap include adulții și copiii cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reședinta în România.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de ingrijirea, supravegherea şi întretinerea copilului cu handicap are, de asemenea, dreptul la o indemnizaţie.

Ce sume primesc persoanele cu handicap

Din 1 iulie 2018, potrivit OUG 60/2017, adulții cu handicap beneficiază de următoarele drepturi, care se menţin şi în anul 2021:

Indemnizația lunara, indiferent de venituri:

 • 350 lei (70% din ISR*), pentru adultul cu handicap grav;
 • 265 lei (53% din ISR), pentru adultul cu handicap accentuat.

Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

 • 150 lei (30% din ISR), pentru adultul cu handicap grav;
 • 110 lei (22% din ISR), pentru adultul cu handicap accentuat;
 • 60 lei (12% din ISR), pentru adultul cu handicap mediu.

*Indicator social de referință (ISR): unitatea exprimată în lei pe baza căreia se calculează diferite beneficii sociale în România, printre care și ajutorul social.

Cât primesc părinţii sau tutorele pentru îngrijirea unui copil handicap

De la 1 iulie 2018, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de îngrijirea, supravegherea și întreținerea copilului cu handicap beneficiazî de următoarele drepturi sociale:

 • 300 lei (60% din ISR), pentru ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 175 lei (35% din ISR), in cazul copilului cu handicap accentuat;
 • 60 lei (12% din ISR, in cazul copilului cu handicap mediu.

Ce indemnizație primesc veteranii de război

Potrivit site-ului Casei Naţionale de Pensii Publice, beneficiarii pensiilor de veteran de război pot fi:

a) invalizii de război;

b) văduvele de veterani de război;

c) văduvele de război;

d) veteranii de război;

e) prizonierii de război;

f) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Calitatea de veteran se stabileşte, pe baza datelor din livretul militar. În lipsa unui astfel de livret, se face pe baza actelor oficiale eliberate de către organele stabilite de acest minister.

Invalizii de război trebuie să depună un proces verbal de clasare.

Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea prin livretul militar, precum şi din orice alt document emis de Ministerul Apărării Naţionale ori de organul la care au fost reţinuţi. Dacă ei nu posedă livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesară, calitatea de veteran de război se determină prin comisiile de reconstituire cu martori în condiţiile prevăzute de lege de către Ministerul Apărării Naţionale.

Ce drepturi include pensia de veteran de război

Indemnizaţiile primite de veteranii de război sunt după cum urmează:

 • invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate;
 • veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege;
 • văduvele de veterani de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost decorați cu rodine și medalii.

Sporul de participare pe front, conţine o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare. Seadaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Dacă veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele săvârşite pe câmpul de luptă, ei sunt eligibili şi pentru o rentă. Aceste drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Veternanii beneficiază şi de alte facilităţi, precum:

 • 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple pe calea ferată;
 • gratuități pe mijloacele de transport în comun;
 • scutire de la plata impozitelor și taxelor locale;
 • scutire de la plata abonamentului unui post telefonic;
 • bilete de tratament gratuite;
 • ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Ajutorul anual se asigură prin instituțiile care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;
 • alte facilități.

Acte necesare pentru indemnizația de veteran sau vaduvă

Ce acte sunt necesare pentru a dovedi calitatea de veteran sau văduvă de veteran de război

Conform legislaţiei în vigoare, pentru acordarea drepturilor veteranilor de război se vor depune la Filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război următoarele acte:

 • cerere pentru acordarea indemnizaţiei de veteran de război;
 • adeverinţă eliberată de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război;
 • certificat eliberat de U.M. 02405 Piteşti;
 • acte de stare civilă în copie şi original;
 • acte de identitate în copie şi original;
 • livret militar în copie şi original;
 • cupon pensie.

Pentru acordarea drepturilor în calitate de văduvă de veteran de război se vor depune la Filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, aceleaşi acte prevăzute mai sus, doar că vor fi aduse de soţia urmaşă.

Dacă titularul decedat avea deja stabilită calitatea de veteran de război, soţia urmaşă va depune următoarele acte:

 • cerere pentru acordarea indemnizaţiei de văduvă de veteran de război;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu s-a recăsătorit;
 • legitimaţia veteranului de război decedat;
 • cuponul de pensie al veteranului de război decedat;
 • cuponul de pensie al solicitantei;
 • certificat de deces veteranului de război decedat în copie şi original;
 • certificat de naştere în copie şi original;
 • certificat de căsătorie în copie şi original;
 • act de identitate în copie şi original.