Holcim România dezvoltă un parc fotovoltaic la fabrica de ciment din Aleșd, Bihor

Andrei Dumitru 16/11/2022 | 11:19 Ştiri
Holcim România dezvoltă un parc fotovoltaic la fabrica de ciment din Aleșd, Bihor

Holcim România dezvoltă un parc fotovoltaic cu panouri bi-faciale la fabrica de ciment din Aleșd, Bihor. Proiectul este co-finanțat în cadrul „Programului pentru energie în România”, prin Innovation Norway în calitate de operator de program.

Obiectivul proiectului constă în implementarea unei centrale fotovoltaice cu o putere de aproximativ 0.999 MW în cadrul fabricii de ciment Holcim din localitatea Aleșd, județul Bihor, cu scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, reducând astfel necesarul de energie electrică din surse convenționale.

Principalele rezultate vizate de proiect fac referire la:

  • un sistem fotovoltaic cu o putere totală instalată de 0.999 MWe;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 383 tone CO2/an;
  • energie produsă din surse regenerabile, cantitate medie anuală de 1.254 MWh;

Inovația este esențială pentru atingerea obiectivelor noastre Net Zero emisii de carbon. Încă de la începutul activității Holcim în România, în urmă cu 25 de ani, tehnologizarea și sustenabilitatea proceselor de producție au stat la baza întregii dezvoltări. Ne aflăm în punctul în care este nevoie de soluții pentru construcții sustenabile și durabile, care să răspundă cerințelor de reglementare, așteptărilor sociale și care să protejeze mediul înconjurător. Iar una dintre soluții este să reducem consumul de energie și de materii prime și să folosim resurse regenerabile de energie și resurse alternative de materii prime si combustibili, în acord cu principiile economiei circulare. În acest context, vom continua să ne îmbunătățim, să multiplicăm bunele practici, să inovăm și să ne transformăm pe măsură ce se dezvoltă noi tehnologii și devin accesibile”, a declarat Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 357.400 de euro, iar proiectul este derulat în parteneriat cu International Development Norway AS (IDN) Norway – o organizație norvegiană cu peste 20 ani de experiență în proiecte internaționale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business.

Punctele de lucru Holcim au fost optimizate prin instalarea celor mai performante tehnologii disponibile la nivel european pentru reducerea emisiilor de CO2. De altfel, fabrica de ciment Holcim din Aleșd deține deja de mai mulți ani și o instalație pentru recuperarea energiei termice reziduale și transformare a energiei recuperate în energie electrică, produsă fără consum de combustibil și fără emisii suplimentare față de procesul normal de producție.

Ca urmare a unui amplu program de modernizare și implementare a celor mai bune tehnologii disponibile, deținem astăzi echipamente de producție mai eficiente cu peste 25% din punct de vedere energetic, am redus cu peste 25% emisiile de gaze cu efect de seră și cu peste 90% emisiile de praf, în decurs de 25 de ani. Reducerea amprentei de carbon și atingerea dezideratului Europei de Net Zero emisii de carbon până în 2050 este posibilă numai prin operațiuni verzi, prin decarbonizarea modului de a construi, prin realizarea de construcții circulare, în care creăm nou din vechi și prin aplicarea principiilor sustenabilității în tot ce facem cu toții”, susține Edmund Piess – Director Sustenabilitate, Holcim România.

Pentru a contribui la atingerea acestui deziderat, Holcim România, prin strategia locală de sustenabilitate, susține angajamentul asumat la nivel de Grup de a deveni o companie cu NET ZERO emisii CO2 până în 2050 și de a conduce tranziția către construcții cu emisii scăzute de carbon.

Programul pentru Energie în România” este un program al cărui obiectiv este de creare de „energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie”. Programul face parte din granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.