Fructe de sezon: cum au dispărut aproape 50 de milioane de pomi din livezile românești

Andreea Neferu 10/08/2017 | 10:52 Financiar
Fructe de sezon: cum au dispărut aproape 50 de milioane de pomi din livezile românești

Acest articol apare în numărul 21 (7-27 august) al revistei NewMoney

În ultimele trei decenii, din live­­zi­­le și pepinie­­rele pomicole ro­­mâ­­nești au dis­­pă­­rutaproa­­pe 50 de milioane de pomi fruc­­tiferi, astfel că, în prezent, doar pe mai pu­­țin de 1% din suprafața agricolă a țării se mai practică pomicultura.

Oricum, cea mai mare parte a fermelor pomicole sunt de sub­­zis­­ten­­ță și produc predominant pentru autoconsum. În acest context, pe mesele ro­­mâ­­nilor apar din ce în ce mai des mere sau pere care nu poartă eticheta „Made in Romania“.

Cifrele agriculturii românești arată că supra­­fa­­ța totală a livezilor se ridica anul trecut la doar 137.500 de hectare, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din suprafața agricolă a țării, potrivit calculelor NewMoney pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică. E ade­­vă­­rat, suprafața livezilor din România a scăzut constant în ultimele trei decenii, ajungând anul trecut la aproape jumătate față de 1990, când existau aproximativ 231.000 de hectare cu plantații pomicole, mai arată datele de la Sta­­tistică.

În acest context, și numărul efectiv de pomi fructiferi a scăzut de la an la an, ajungând în 2016 la puțin peste 75 de milioane, față de pes­­te 124 de milioane în 1990.

Mare parte din plantațiile pomicole româ­­nești, aproape ju­­mă­­tate, sunt de prun, iar la ni­­ve­­lul anului trecut, în România existau aproa­­pe 35 de milioane de astfel de pomi, ca­­re au produs 513.000 de tone de fructe. În clasament, urmează merii și perii, cu aproape 25 de milioane de pomi și o produc­­ți­­e de 467.000 de tone în 2016, res­­pectiv 3,2 milioane de pomi, cu o producție de aproape 53.000 de to­­ne. În ansamblu, produc­­ția de fructe s-a ridicat anul trecut la 1,2 milioane de tone, mai ara­­tă informațiile de la Sta­­tis­­­tică.  Iar pentru a completa tabloul pomiculturii ro­­mâ­­nești din prezent, trebuie spus că densita­­tea medie în livezi este de 545 de pomi la hec­­tar, potrivit NewMoney.

Oricum, trăgând linie, cert este că pomicultura este o activitate cu bătaie lungă, iar recuperarea investiției într-o livadă se face în cel puțin doi-patru ani, în funcție de soi. Nu de pu­­­­ține ori specialiștii în agricultură au arătat că pomii din livezile românești sunt destul de îm­­bă­­trâniți, astfel că, pentru a compen­­sa acest fenomen, ritmul de regene­­rare prin noi plantări ar trebui să creas­­că conside­­rabil.

 

Rodul românesc

România are o îndelungată tradiție pe zona de pomicultură, existând mai multe stațiuni de cercetare în majoritatea bazinelor pomicole. Dincolo de această tradiție, să vedem și câteva cifre care definesc producția pomicolă de azi.

  • 35 de milioane de pruni existau în România anul trecut, care au produs 513.000 de tone de fructe. Prunii reprezintă aproape jumătate din numărul de pomi fructiferi din România.
  • 1,2 milioane de tone a fost producția totală de fructe de anul trecut din România, arată informațiile de la Statistică.
  • 137.500 de hectare de livezi pe rod existau în ansamblu la nivelul anului trecut în România, suprafață aproape la jumătate față de anul 1990.
A debutat în presa scrisă în urmă cu opt ani. În 2013, a absolvit cursurile programului de pregătire intensivă în jurnalism „Economic and Political Reporting from Southeast Europe”, organizat la Londra și la Berlin de agenția de presă Reuters, iar în 2015 a participat la cursurile școlii de vară Online and Multimedia Journalism, organizată de Deutsche Journalistenschule la Munchen. În 2013, a câștigat premiul „Florin Petria” pentru jurnalism economic, iar în 2015 a fost unul dintre laureații concursului Tânărul Jurnalist al Anului, secțiunea Economie. Anterior, Andreea a lucrat la Ziarul Financiar. În prezent, la NewMoney, Andreea acoperă din punct de vedere editorial domeniile construcții și imobiliare.