Elevii din clasele clasele I-VIII vor avea cursuri de educație financiară

Elena Marinescu 07/09/2021 | 21:55 Ştiri
Elevii din clasele clasele I-VIII vor avea cursuri de educație financiară

Camera Deputaților a adoptat, marţi, cu majoritate de voturi, o propunere legislativă care introduce în Legea educaţiei naţionale, la capitolul Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial, educația „financiară”. Proiectul merge la Senat în calitate de for decizional.

Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului:

a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;

b) competențe de comunicare în limbi străine;

c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;

d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;

e) competențe sociale și civice;

f) competențe antreprenoriale și financiare;

g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;

h) competența de a învăța să înveți.

Educația fizică și sportul în învățământul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învățământ.

Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o disciplină opțională pentru elevii din clasele I-IV și este disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și liceal.

Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmărește dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor 8 competențe-cheie.

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare.

Învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice.