Economia mondială în anul 2022

Cum va arăta anul 2022? Vestea bună este că va continua creșterea economică. Vestea rea este că infla­ția va rămâne la un nivel ridicat. Vor fi state în care prețurile vor scădea ușor, dar, pe ansamblu, Orga­nizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) prognozează o creștere a ratei inflației, la nivelul economiei mondiale, de la 3,5%, în anul 2021, la 4,2%, în 2022. Urmând ca inflația să coboare abia în anul 2023.

Este importantă evoluția inflației, pentru că va determina o schimbare a politicilor băncilor centrale, respectiv, în primă fază, o reducere a achizițiilor de active, iar apoi, o creștere a ratelor de dobândă.

De altfel, aceste evoluții au apărut încă de la sfâr­șitul anului 2021. În primul rând, Rezerva Federală americană a reconsiderat ideea unei inflații tranzitorii, adică o creștere a prețurilor care urma să scadă începând chiar cu prima jumătate a anului 2022. Acum nu mai este de actualitate. Prețurile vor ră­mâne mari și în anul 2022. De altfel, economiștii ob­servă deja creșterea substanțială, la sfârșitul anului 2021, a prețurilor produselor industriale. Este cel mai clar semn că inflația va continua, pentru că pre­țurile mari ale produselor industriale vor reverbera către mărfurile de larg consum.

În al doilea rând, este deja cunoscut sâmburele inflației și anume creșterea prețurilor produselor energetice: gaz natural, energie electrică, țiței. După ce, în anul 2020, toate aceste mărfuri aveau prețuri incredibil de mici, în anul următor (2021) totul a explodat. Cererea a crescut, dar nu este o explicație suficientă pentru creșterile de prețuri istorice la materiile prime energetice. A mai contat și orientarea către energia regenerabilă, respectiv creșterea prețu­rilor certificatelor de carbon, dar impactul a fost devastator. Economiile dezvoltate au înregistrat creșteri ale prețurilor la niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 30-40 de ani.

DOBÂNZILE-CHEIE. Rezultatele acestei inflații persistente au început să se vadă la sfârșitul anului 2021. Un membru al Consiliului Guvernatorilor Re­zervei Federale americane a vorbit despre faptul că este posibil ca în martie sau aprilie 2022 să fie de­cisă o creștere a dobânzii de politică monetară. Până atunci, achizițiile de active ale băncii centrale americane se vor reduce, după ce la începutul anului 2021 ajungeau la 120 de miliarde de dolari pe lună.

În decembrie 2021, Banca Angliei a decis să urce dobânda-cheie, pentru prima oară după trei ani, la 0,25%, fiind prima instituție din țările G7, cele mai industrializate state, care ia o astfel de decizie. Banca Centrală Europeană este mai circumspectă, iar oficialii europeni nu se grăbesc să previzioneze o creș­tere a dobânzii. În economiile emergente, băncile centrale au început să crească dobânzile, obligate să ia măsuri care să aducă o scădere a inflației. În Ro­mânia, Polonia, Ungaria și Cehia au fost deja mărite dobânzile în anul 2021 și este foarte probabil ca această tendință să continue și în 2022. De asemenea, băncile centrale din Chile, Mexic și Brazilia au demarat procesul de creștere a dobânzilor.

Evoluția dobânzilor la nivel mondial este impor­tantă atât pentru state, care s-au angajat într-un ciclu de reducere a datoriilor suverane, cât și pentru companii, unele supraîndatorate, și pentru persoa­nele fizice, clienții băncilor, care au luat credite.

Este însă posibil ca unele probleme ale anului 2021 să nu se rezolve nici în 2022, precum blocarea lanțurilor de aprovizionare și criza semiconductorilor. De altfel, industria auto, una din cele mai importante pentru România, are în față trei provocări: aprovizionarea cu cipuri, presiunea privind protec­ția mediului și, implicit, adoptarea mașinilor electrice.

Anul 2021 a adus și o înțelegere istorică pe tema impozitului minim la nivel global care se va aplica firmelor multinaționale. De asemenea, cazul compa­niei chineze Evergrande va rămâne în atenție și în anul 2022. Motivul? A tras un semnal de alarmă asupra unei teme sensibile pentru economia chineză și anume supraîndatorarea unor companii private sau de stat. Poate fi un subiect care va pune la încercare economia chineză și în anul 2022.

UN LUCRU POZITIV. Analiștii remarcă și un lucru pozitiv pe care l-a adus pandemia. Este vorba despre creșterea econo­miilor populației în multe state, inclusiv Ro­mâ­nia. Acest lucru a dus apoi la ritmul susținut al consumului, care a contribuit la revenirea econo­mică. Problema este că nivelul crescut al inflației ar putea să tempereze, în anul 2022, apetitul pentru consum al populației. O evo­luție care ar com­plica și mai mult relansarea economică.

Să încheiem cu ceea ce trebuia, de fapt, să înce­pem. Evoluțiile din economia globală vor depinde și în anul 2022 de situația pandemiei. Noua mutație a virusului, Omicron, îngrijorează în continuare, iar va­lurile pandemice pot pune sub semnul întrebării revenirea economică din anul 2022. De altfel, toate analizele menționează evoluția pandemiei. Virusul va influența în continuare economia.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.